Írások, Hírek, események

Ajánló

Fekete József írása írását Dr. Cselényi István Gábor Isten anyai arca c. könyvéről

2016.07.05.

A Vallástudományi Szemle idei 2. száma közölte Fekete József írását Cselényi István Gábor Isten anyai arca c. könyvéről.

Részletek>>

Dr Cselényi István:

Perikópák üzenete

2016.07.05.

Szentivánéj>>

Apostolság>>

Ugyanaz és más>>

Nem magányos!>>

Lélek-áradás>>

Megdicsőülés>>

Nyitott menny>>

Mítoszfosztás>>

Szökellő vízforrás>>

Húsvét – húsvét előtt és húsvét után>>

Kenethozó asszonyok vasárnapja>>

Tamás vasárnap>>

Húsvét vasárnap>>

Örömhírvétel és nagypéntek egymás fényében>>

Dr Cselényi István:

EGY KÖZÖSSÉG SZÜLETÉSE - A Magyar Görögkatolikus Egyház

2016.06.09.

A Magyar Görögkatolikus Egyház előéletét a 9. századig vezethetjük vissza: amikor Szent Cirill és Metód működött, hiszen ők teremtették meg a szláv egyházi nyelvet. Tevékenységük pápai felhatalmazással folyt, mind a nyugati, mind a keleti szertartás joggal tekintheti őket sajátjuknak. Cirillék a magyarok fejedelméhez is ellátogattak. Teljesen hamis kép az, hogy a magyarok megtérítése csak Szent István alatt kezdődött el. A magyarság és a szláv népek ősei először a bizánci kereszténységgel találkoztak.

Részletek>>

Dr Cselényi István:

VÁLSÁGBAN VAN-E A CSALÁD? – A családkép változása

2016.05.05.

A család mind a társadalomnak, mind az egyháznak alapsejtje, a jövendő bölcsője. Itt folyik a „primér szocializáció”, vagyis a társadalomba való beépülés első, döntő szakasza. A család manapság elvesztette számos hagyományos funkcióját. Ugyanakkor felfokozódik humanizáló szerepe, olyannyira, hogy egyesek arról beszélnek: napjainkban az ember „második szociokulturális születése” megy végbe, azzal, hogy a család minden előző kornál inkább személyes közösséggé válik.

Elhangzott a Szegedi Egyetem Antropológiai Tanszékének A család egykor és ma c. konferenciáján,

Budapest, 2016. május 27-én

Részletek>>

Megjelent a hajdúböszörményi Görög Oldal májusi száma

2016.05.14.

Részletek>>

Dr Cselényi István:

A kegyelemnek nincs határa!

2016.05.05.

Bizonyára sokan hallottak a gyergyószentmiklósi Mária-kép nyolc évvel ezelőtti könnyezéséről. De azt már kevesen tudják, hogy a könnyező kép két, azóta egymástól messze került közösség lelki kapcsolatáról, a kegyelemnek határokon átívelő erejéről is árulkodik. A Keresztény Szó májusi száma közli Cselényi István: A kegyelemnek... c. tanulmányát.

Részletek>>

Bazsó-Dombi Attila:

A Szűzanya gyergyói könnyezésének 8. évfordulójára szervezett megemlékezés beszámolója

2016.03.16.

Gyergyószentmiklós egykor a Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspökségbe sorolt magyar – ma román ortodoxoknál levő – templomában 2008. február 17.-étől közel 5 évig tartó Istenszülő-ikon könnyezésének 8. évfordulója volt. A legtovább tartó ilyen jellegű ismert csoda kegyelmeiért február 16.-a estére megemlékezést szervezett az Erdélyi Görög Katolikus Magyar Misszió és a helyi Egység Királynője Engesztelő Szolgálat. A helyi római és örmény katolikus plébániák, valamint a Gyergyói Hírlap által is hirdetett programnak a Szent Miklós Római Katolikus Plébánia és Templom adott helyet.

Részletek>>

Dr Cselényi István:

A pócsi Mária-énekek

2016.02.07.

A hazai görögkatolikusság, igen gyér folklórjának egyetlen néven nevezhető hagyatékát jelentik a pócsi Mária-énekek. Ezeket gyűjtöttem az évtizedek folyamán, és szintén idén adtam közre Pócsnak ékes csillaga címmel. Elemzésükre mindez ideig még senki sem vállalkozott, erre tennék most kísérletet. Előre bocsátom, nem a „hivatalos egyház” textusai ezek, hanem az egyszerű hívő nép zarándokénekei. Kissé talán túlfűtöttek, érzelgősek, de a szabolcsi, borsodi, kárpátaljai nép önvallomásai.

Részletek>>

Dr Cselényi István:

A kor kihívása

2015.12.07.

Napjaink legnagyobb kihívása a migráció, más szóval: a modern kori népvándorlás.

Részletek>>

Dr Cselényi István:

Út a perszonalizmusig

2015.09.27.

A görög bölcselet még nem ismeri a személy fogalmát, de találóak Arisztotelész meghatározásai az emberről: egyrészt „animal rationale”, értelmes állat, szebben fogalmazva: értelmes lény, és „animal sociale”, társas élőlény; így az ember kettős természete (hogy egyed és közösség) az ókori gondolkodás központi öröksége.

Részletek>>

Dr Cselényi István:

LITURGIA LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE – 40. Máriával

2015.09.09.

Egyházi évünket szeptember 1-étől augusztus 31-ig Máriával, a Szűzanyával, az Istenszülővel járjuk végig.

Részletek>>

Dr Cselényi István:

Pócs üzenete

2015.08.18.

A második máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulójára zarándokkönyvet adtam közre Pócsnak ékes csillaga címmel, amely pócsi népénekeink gyűjteményét tartalmazza, az énekek kottáival, szövegeivel. A gyűjtés több évtizedes kutatómunka gyümölcse. Papjaink, kispapjaink, de egyáltalán, teológiát értő közönségünk számára azonban további, izgalmas feladat lehet máriapócsi énekeink teológiai mondanivalójának summázása. Erre vállalkoztam jelen tanulmányomban. Néhány, talán kevésbé ismert énekünket kottájukkal együtt közlöm.

Részletek>>

Dr Cselényi István:

A szombati nagyvecsernye dallamai felénekelve

2015.08.05.

1. hang>>

2. hang>>

3. hang>>

4. hang>>

5. hang>>

6. hang>>

7. hang>>

8. hang>>

Dr Cselényi István:

Máriapócsi zarándokkönyv

2015.08.03.

Mit is mondhatunk: hogyan keletkeztek zarándok-énekeink? A pócsi énekeket jórészt ugyanaz a törekvés hozta létre, mint a latin Mária-énekeket: a hívő nép nemigen ismerte a liturgia nyelvét (latin, ill. görög vagy ószláv), magyarul kívánt megszólalni. Ismerjük szertartásunk „Kálvária-útját”, amelyet a magyar liturgikus nyelvért folytattunk . Mégsem ez az egyetlen ok, amiért pócsi énekeink kialakultak.

Részletek>>

Zarándokkönyv>>

A zarándokkönyv megvásárolható az Örökségünk Kiadónál

Dr Cselényi István:

LITURGIA LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE – 39. Mi az, hogy színváltozás?

2015.07.10.

A nyár afféle „uborka-szezon” a liturgikus évben. Az „Úr ünnepei” közül (amelyeket kifejezetten az Úr Jézusnak szentelünk) csak egyetlenegyet találunk ilyenkor, és ez az Úrszínváltozás ünnepe, augusztus 6-án.

Részletek>>

Dr Cselényi István:

LITURGIA LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE – 38. Illést hívta az Úr?

2015.07.10.

A nyári hónapokban kevés ünnepünk van, nyilván a hagyományos nyári munkálatok (aratás, betakarítás) miatt. Júliusban például az egyetlen kötelező ünnepünk: Illés próféta emlékezete, 20-án.

Részletek>>

Dr Cselényi István:

LITURGIA LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE – 37. Hogy szerkesszek utrenyét?

2015.07.10.

Vegyünk egy „sima”, egyszerű vasárnapot, és nézzük meg, hogyan kell összeállítani a változó részeket!

Részletek>>

Dr Cselényi István:

LITURGIA LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE – korábbi részek

2015.07.04.

Részletek>>

Dr Cselényi István Gábor:

AZ „ÚJVALLÁSOK” MÉRLEGE

2014.11.23.

Előre szeretném bocsátani: nem a talán primitívebbnek ítélt egyik vagy másik vallási jelenségről, és nem is az ősrégi efféle alakzatokról szeretnék szólni, hanem a vallásfejlődés logikáját kívánom (nagyon röviden) áttekinteni, és közben tetten érni a spirituális közvetítés/közvetítők különböző megjelenési formáit és végül próbálom ezeket értékelni.

Részletek>>

Dr Cselényi István és Zsolt:

Olajkenet –betegek szentsége (kotta)

2014.11.23.

Részletek>>

Népénekeskönyv Kárpátalján!

2014.11.09.

A Magyar Egyházzene c. folyóirat 2013/2014. évi 3. száma közli dr. Cselényi István Gábor cikkét, amelyben hírül adja a Kárpátaljai népénekeskönyv megjelenését.

Részletek>>

Dr Cselényi István:

A munkácsi püspökök arcképcsarnoka

2014.09.25.

A kárpátaljai ruszinok és magyarok, mint tudjuk, a Munkácsi Püspökséghez tartoztak. A nagyközönség (kárpátaljaiak és „itthoniak”) számára azonban nemigen ismert az egyházmegye története, és főleg püspökeinek kiléte, tevékenysége.

Részletek>>

 

Két találkozás Boros Lajossal, az elítéltből lett misszionáriussal

2017.06.01.

A Harmat Kiadó tisztelettel meghívja Önt az alábbi eseményekre: A falakon túl – Family-klub est Hogyan kezdhet új életet az, aki közel 30 évet tölt börtönben? Miként lehet valaki rabként is igazán szabad? Vajon leomolhatnak -e a bennünk és a körülöttünk lévő falak… ? Beszélgetés Boros Lajossal és feleségével, Olgával.

Részletek>>

Honnan tudod? – Az ismeret 4 forrása – Könyvbemutató

2017.04.16.

A Harmat Kiadó szeretettel meghívja Önt a 24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál keretében megrendezendő könyvbemutatójára, melyen beszélgetésre kerül sor Ellis Potterrel újonnan megjelent könyve kapcsán.

További résztvevők:

– Szalai András, az Apológia Kutatóközpont vezetője

– Herjeczki Kornél, a Harmat Kiadó igazgatója

Időpont: 2017. április 23., vasárnap, 16 óra

Helyszín: Millenáris, Márai Sándor-terem

(Budapest, II., Kis Rókus u. 16-20.).

Részletek>>

Jung tanúságtétele Szófiáról

2016.07.05.

A Vallástudományi Szemle idei 2. számában megjelent Cselényi István Gábor Jung tanúságtétele Szófiáról c. tanulmánya.

Részletek>>

Egyházi szláv liturgia Budapesten a Rózsák terén

2016.06.09.

Pünkösd szombatján, június 18-án 11 órakor újra lesz egyházi szláv liturgia a Rózsák terén. Celebrálja: dr. Cselényi István Gábor.

Részletek>>

Dr Cselényi István:

A fejlődés hajtóereje a tudat!

2016.06.02.

A Báthory-Brassai konferencia immár évek óta a fenntartható fejlődés kérdését veti fel. Jómagam, mint keresztény gondolkodó, teológus először is arról szeretnék vitatkozni: van-e korlátlan fejlődés?.

Részletek>>

Bazsó-Dombi Attila:

B. Dombi Attila

Quo vadis, Domine? – 2016 Húsvétján

2016.03.29.

A Szózat c. internetes havilapban megjelent írás

Részletek>>

Bazsó-Dombi Attila:

A SZENVEDŐ ISTENSZÜLŐ GYERGYÓI KÖNNYEZÉSE – HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYÉS VONATKOZÁSOK

2016.03.17.

Gyergyószentmiklóson a Kisboldogasszony titulust viselő – egykor Hajdúdoroghoz tartozó görög katolikus magyar, 1948-tól máig ortodox román adminisztrációjú – templom oltár-ikonján 2008. február 17.-én könnyezni kezdett a Szűzanya jobb szeme.

Részletek>>

Historia Domus Hajdúböszörmény 2015.

2016.02.1.

Részletek>>

Ruszinok a második világháború utolsó éveiben

2016.01.18.

Hatalmas többnyelvű gyűjteményes kötet jelent meg, Ruszinok a második világháború utolsó éveiben címmel, melyben szerepel Cselényi István Gábor írása, Sztojka Sándor görögkatolikus püspök címmel.

Részletek>>

A mai bulgarisztika tudományos perspektívái

2016.01.18.

AZ ELTE BTK Szláv Fililógiai Tanszéke és a Bolgár Kulturális Fórum kiadásában megjelent A mai bulgarisztika tudományos perspektívái c. bolgár-magyar bilingvis kötet, melyben szerepel  Cselényi István Gábor tanulmánya magyar-bolgár kapcsolatok eredetéről.

Részletek>>

Dr Cselényi István:

Parasztász felénekelve

2015.10.17.

Részletek>>

Dr Cselényi István:

A sokarcú bölcsesség- 17. Carl Gustav Jung a tanúk padján

2015.09.11.

Teológusok, misztikusok, természet¬tudósok mellett a modern pszichológia, első¬sorban Carl Gustav Jung is (akinek neve, elmélete már több ponton felbukkant az eddigiekben is) felsorakozik a szofiológia mellett, Jungot is oda szólíthatjuk a tanúk padjára.

Részletek>>

Előző részek:

Az orosz Szófia>>

Újkori nyugati látnokok>>

Jakob Böhme, a nyugati szofiológia atyja>>

Szófia a nyugati hagyományban>>

Szófia a görög liturgiában>>

Szófia távol-keleti hasonmásai>>

Szófia a patrisztika korában>>

Az Újjászületés Lelke>>

Szófia az Újszövetségben: Szófia dimenziói>>

Szófia és Mária>>

Szófia az Újszövetségben: Szófia és az Egyház>>

Logosz és Szófia az antik gnosztikusoknál>>

Logosz és Szófia a görög bölcseletben>>

Philón és a Kabbala Szófia-tanítása>>

A Bölcsesség Lelke>>

A sokarcú bölcsesség>>

Az ősegyház hatalomkritikája

2014.08.24.

A kolozsvári Keresztény Szó c. folyóirat idei júniusi számában közli Cselényi István Gábor: Az ősegyház hatalomkritikája c. tanulmányát.

Részletek>>

Dr Nagymihályi Géza:

A szent békesség eszméje

a keresztény keleten

2014.08.06.

Tanulmány, Árpád-házi Szent Piroska (Hagia Eiréné) halálának 880. évfordulójára.

Részletek>>

Az Istentiszteleti ruhák színe, a színek szimbolikája a keleti kereszténységben

2012.08.15.

Az istentiszteleti ruhák színskálája a következő alapszínekből áll: Fehér, piros, narancssárga, sárga, zöld, kék, égszínkék, lila, fekete. Mindezek az ünnepelt szentek és szent események jellegére utalnak.

Részletek>>

Dr Nagymihályi Géza:

A keresztény kelet főtemplomai

2012.03.23.

Egy templom építése szemlélődéssel kezdődik. Az építész, - mélyen ismerve az őt megbízó vallásos közösség hitvallását, - a végtelen térbe mered. Felismeri, hogy a világ felfoghatatlan, szinte értelmezhetetlen az ember számára. Ezért megépíti a végtelen Kozmosz emberléptékű modelljét saját világképe szerint, ahol kiismeri magát. Elvei, látásmódja, hagyományai, és hite szerint kiszakít egy teret a végtelenből, körülhatárolja, és megszervezi azt.

Részletek>>

Az Esti magánájtatosság szövege

2011. 11. 14..

Részletek>>

Beszélhetünk-e prozelitizmusról a katolikus egyházon belül?

2012.08.22.

Mi is az a prozelitizmus, értelmezhető-e ez a fogalom a katolikus egyházon belül?

Részletek>>

Dr. Cselényi István Gábor:

Jó harcot harcoltál!

2013.04.26.

Hogy igazolható a szentek tisztelete és közbenjárása? Mit tudunk Szent György alakjáról? Mit is jelent számunkra az ő tisztelete ma, a 21. században?

Részletek>>

Dr Cselényi István Gábor:

Szempontok a keleti(?) lelkiséghez

2012.10.15.

A cím mögé eredetileg kérdőjelet tettem, mert ez a keleti lelkiség, pontosabban, a görögkatolikus lelkiség van is, meg nincs is. Napjainkban nagy vita zajlik köreinkben. Szinte mindenki hangoztatja, hogy (újra) fel kell fedeznünk, úgymond, a keleti lelkiséget. Kérdés azonban, miben is áll ez. Sokan csak a liturgia előírásainak megreformálásában, tehát valamiféle rubricisztikában, netán szakáll növesztésében, és az (egyébként általam is nagyra értékelt) Jézus-ima elterjesztésében látják ennek a lelkiségnek a lényegét.

Részletek>>

Boros Lajos: Rácsok mögött szabadon

2017.06.01.

boros_racsok_l"A bűn a mélységéről az a bűnös tud igazán beszélni, aki annyira mélyre süllyedt, mint jómagam is. Bár szerintem teljesen mindegy, hogy hány méteres vízbe fullad bele az ember" – írja a szerző, aki valóban megjárta nemcsak a bűn, hanem a börtöncellák mélyét is. Sokadik büntetését töltötte, mikor az élete váratlan fordulatot vett. Nem került ki a rácsok mögül, sőt beismerő vallomása nyomán drasztikusan megemelték a büntetését, mégis szabad emberként élt tovább: szabadon attól, ami a bilincseknél is erősebben tartotta fogva. Könyvében is őszintén vall arról az útról, amely a kilátástalanságból egy reményteli jövő felé vezet..

Részletek>>

Az iszlám és a kereszténység – alapvető tanítások és hitelvek

2017.02.21.

leporello_iszlam_sNapjainkban a kultúrák és vallások találkozása a hétköznapok részévé vált. A keresztények nincsenek tisztában, hogyan tekintenek a muszlimok rájuk és a nyugati kultúrára. Ez a leporelló nyolc témakörben hasonlítja össze az iszlám és a kereszténység alapvető tanításait.

Részletek>>

A kereszténység és a keleti vallások

2017.02.21.

leporello_keleti_vallasok_sA jóga, a meditáció és más, keleti vallásokból eredő gyakorlatokkal együtt sokakat foglalkoztat az a hitvilág is, amelyben ezek a gyakorlatok megszülettek. A kiadvány hat keleti vallással hasonlítja össze a keresztény hitet.  Megismerhetjük a keleti vallások alapítóit, szent iratait, hitvilágukat és ünnepeik lényegét. Hasznos információkat tudhatunk meg a követőik szokásairól, gondolkodásmódjáról is.

Részletek>>

Pál apostol élete – 200 fontos tény dióhéjban

2017.02.21.

pal-apostol-elete_sPál apostol az újszövetség egyik legjelentősebb szerzője, aki emellett tevékeny misszionárius is volt. Ez a leporelló színes térképekkel és idővonallal mutatja be az apostol missziói útjait. A rövid leírásoknak köszönhetően átláthatóvá válnak életének különböző eseményei és levelei megírásának körülményei is. A kiadvány az  apostol által használt teológiai fogalmak magyarázatait is tartalmazza. Hasznos segédeszköz igehirdetőknek, hittanároknak és mindenkinek, aki szeretné jobban megismerni az újszövetség legnagyobb hatású apostolát.

Részletek>>

Cseri Kálmán:

Sorsfordító imádságok

2017.02.21.

cseri_sorsfordito_sAz kapcsolatosan megannyi kérdés merül fel még az erre hajlandóságot mutató, cselekvésre elszánt emberben is. Cseri Kálmán könyve azonban recept helyett a „nagy imádkozók” példáját kínálja fel segítségül kételyeink eloszlatására, akik azt mutatják, hogy az imádkozó ember olyan „csatorna” Isten számára, akin keresztül isteni áldás áradhat a világba.

Részletek>>

Tom Blackaby, Mike Blackaby, Daniel Blackaby:

7 lépés, hogy megtapasztald Isten vezetését

2017.02.21.

blackaby_7lepes_sMi értelme volna csak úgy olvasgatni vagy beszélgetni Istenről? − Személyesen akarjuk megtapasztalni Őt! Isten is pont ezt akarja. Ezért született meg ez a könyv. Hogy segítsen találkoznod azzal, aki a jövődet a kezében tartja. A szerzők érdekes történetekkel, valós életből vett példákon keresztül, humoros stílusban járják körül a nagy kérdést: hogyan lehet igazi kapcsolatom Istennel, és hogyan érthetem meg vezetését?

Részletek>>

A munkácsi püspökök arcképcsarnoka

2015.03.15.

Második kiadásban megjelent Szlivka József: A munkácsi püspökök arcképcsarnoka c. könyve. Megrendelhető a szlivkaj @ freestart.hu E-mail-címen.

Részletek>>

Népénekeskönyv jelent meg Kárpátalján!

2012.08.22.

Népénekeskönyv jelent meg Kárpátalján, Énekeljetek az Úrnak! címmel. Marosi István nagybégányi paróchus néhány kolléga segítségével egy 71 éve megjelent népénekeskönyv anyagát újította fel, további gyűjtés anyagával kiegészítve.

Részletek>>

Dr Cselényi István Gábor: Átfénylesz – válogatott versek

2013.08.18.

ÁtfényleszMiben hiszel? A Semmiben, vagy az Egészben? Mert vagy széteső, kegyetlen, céltalan az élet, vagy a leg velejéig logikája van, s így bízhatunk eszünkben. A Lét Forrása átfénylik az anyag falán. Egyetlen vers, bár végtelen betűsor, kozmosznyi képernyőn lepergő műsor.

Részletek>>

Dr Nagymihályi Géza:

„Mutasd meg szépségednek fönségét...

(Tanulmányok a keresztény Kelet spirituális örökségéből.)

2016.06.02.

Nagymihályi Géza - Mutasd meg szépségednek fönségét...A Krisztus központúság eszméje a keresztény Keleten - Az eikón egyetemes jelentése a keresztény Keleten. - A Jézus ima, és misztikus ikonjai. - A szent békesség eszméje és szentjei, a keresztény Keleten - Az anyag átszellemiesítésének eszméje, a keresztény Keleten. Kairosz kiadó. Bolti ára: 3. 500 Ft. 171 o., 29 színes képtábla.

Dr Nagymihályi Géza:

Kiáltás Éjfélkor

2015.01.02.

Kiáltás éjfélkorKIÁLTÁS ÉJFÉLKOR (Tanulmányok a teremtés nyolcadik napjáról) címmel megjelent Nagymihályi Géza 15. könyve,

Részletek>>

Új hitoktatási segédeszköz: kifestő-sorozat gyermekeknek

2014.02.09.

A Potamitisz Kiadó (Görögország) a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2014 februárjában kifestő-sorozatot indít. A sorozat első három kifestője a Nagyböjt (valamint az azt megelőző négy vasárnap), a Nagyhét és a Húsvéti időszak (Húsvétvasárnaptól Mindenszentek vasárnapjáig) eseményeinek, vasárnapjainak és ünnepeinek megismerésében segíti a hittanos gyermekeket.

Részletek>>

Dr Nagymihályi Géza: Alapvetés ikonestőknek

2014.02.22.

cid:image003.jpg@01CF2F14.5A06CC00Megjelent Dr.Nagymihályi Géza görögkatolikus lelkész, művészettörténész, Alapvetés ikonfestőknek c. műve. (Tartalom: A fény ikonológiája – Istenképmás – Krisztusképmás – emberképmás – világképmás). Kiadta: A Szent Atanáz Hittudományi Főiskola. Kapható: a Szent Atanáz könyvesboltban, és a szerzőnél.

Részletek>>

Dr Nagymihályi Géza: Az idegen szent – Árpád-házi szent Piroska élete és kora (II. bővített kiadás)

2013.10.28.

EMLÉKEZET 003Dr.Nagymihályi Géza görögkatolikus lelkész, művészettörténész, a téma kutatói közül elsőként vállalkozott arra, hogy Szent László lánya, a későbbi bizánci császárné személyét a bizánci teológia felől közelítse meg. A szerző Izgalmas, lebilincselő formában fokozatosan tárja elénk az „idegen szent” Piroska alakját s tevékenységének fő színterét, a Pantokrátor monostort.

Részletek>>

Áthoszi Porfíriosz atya tanításai

2012.11.30.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: http://www.prosperod.hu/kep/9/7/8/6/1/5/5/1/4/7/2/6/5.jpgÁthoszi Porfíriosz atya (1906−1991) neve nem ismeretlen az olvasók előtt. Az áthoszi remeteségben töltött ifjúkor után az Athéni Központi Kórház és Rendelőintézet kápolnájában lelkipásztori szolgálatot teljesítő szerzetespap színes, saját maga által elbeszélt élettörténete korábban már megjelent magyar fordításban. Jelen kötet ennek folytatása: Porfíriosz atya gondolatait gyűjti egybe tematikus fejezetekben, amelyeket konkrét beszélgetésekről készült hangfelvételek és feljegyzések alapján állítottak össze.

Részletek>>

Kalauz Bizánci örökségünkhöz

2012.10.15.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: E:\My Pictures\graf\BizanciKalauz.jpgEz a kiadvány felekezeti és nemzeti hovatartozástól függetlenül egyetlen füzetben mutatja be az ortodox kereszténységgel és a görögkatolikussággal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Nem tudományos alaposságú liturgikus értekezés, vagy hittankönyv, csupán egy ismeretterjesztő kalauz.

Egyaránt haszonnal forgathatják gyermekek és felnőttek, érdeklődők és hívők, görögkatolikusok és ortodoxok. Ajánljuk ez a munkát hittanórák segédanyagául, vagy éppen turisztikai helyszíneken a befogadás megkönnyítésére.

Részletek>>

Áthoszi Porfíriosz atya élete

2011.11.20.

Porfíriosz atya kisgyermekkorában Kunyhós Szent János életrajzát olvasva határozta el, hogy szerzetes lesz. Tizenkét éves korában az Áthosz-hegyre szökött, ahol a Kafszokalívia remeteségben – két szent életű „öreg” tanítványaként – imádság, munka és feltétlen engedelmesség lett az élete. Fiatalon kivételes lelki ajándékok birtokába jutott.

Részletek>>

Megjelent Véghseő Tamás: "...mint igaz egyházi ember..." című könyve

(A történelmi Munkácsi Egyházmegye görög katolikus egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése - Collectanea Athanasiana I/4.)

2011.03.20.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: http://byzantinohungarica.hu/sites/default/files/borito.pngA kötet a Magyar Királyság északkeleti régiójában a 17. század közepén létrejött görög katolikus egyház történetébe vezeti be az olvasót a kezdetektől a 17–18. század fordulójáig. A szerző az első uniós kezdeményezésektől az ungvári unión (1646) át egészen De Camillis János József munkácsi püspök haláláig (1706) mutatja be az eseményeket és tárja fel az okokat, motivációkat és összefüggéseket.

Részletek>>

Gyermeknevelés

Hordozás, szoptatás

2010. 08. 17.

Tovább>>