A Ruszinokról

KACSINKÓ ADRIÁN GÁBOR

A csereháti ruszinok története

2011.07.05

A ruszinok, a keleti szláv nép legnyugatibb ága, azaz köztes szláv nép. Az Északkeleti-Kárpátokban, a nyugati és keleti kultúra találkozási zónájában, Lengyelország, Szlovákia, Ukrajna és Románia határai között fekszik a ruszin lakta terület.  Legnagyobb számban Kárpátalján élnek, de szórványban megtalálhatók Magyarország északkeleti részén, a Felvidéken, a Szerémségben (Horvátország) és a Vajdaságban (Szerbia) is.

Részletek>>

Csereháti ruszin egyházi emlékek:

Részletek>>

История черехатских Русинох

Részletek>>

Studia Ruthenica 2010:

Részletek>>