Segédanyagok

Szentek élete

A görög katolikus egyház énekeinek eredete

Kapisztrán Szent János

2005. 10. 04.

Ünnepe: október 23.

Kapisztrán Szent Jánosról minden magyar embernek az jut az eszébe, hogy a híres törökverőnek, Mátyás király apjának, a nagy hadvezérnek, Hunyadi Jánosnak volt a „jobbkeze” a nándorfehérvári ütközetben. Mindenkinek ez jut eszébe, kivéve talán magát a szentet, aki az 1400-as években, inkább az inkvizíciós perekkel volt elfoglalva, mintsem a török veszedelemmel.

Részletek>>

Főangyalok

2005. 09. 28.

Itt olvashatunk Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalokról.

Ünnepük: szeptember 29.

Részletek>>

Szent Kozma és Damján vértanúk

2005. 09. 27.

Ünnepe: szeptember 26.

SZENT DAMJÁN arab orvos volt a hagyomány szerint. Diokletiánusz alatt KOZMA nevű társával, ikertestvérével együtt szenvedett vértanúságot.

Részletek>>

Szent Lidvina

2005. 02. 07.

A szent szűz emléknapja április 14-e az egyházban. 1380-ban született, 1433-ban halt meg. Harmincnyolc éven át a betegágyához volt szegezve.

Tovább>>

Antióchiai Szent Margit vértanú

2005. 02. 04.

Apja a pogány Theodosius pap volt, anyja korán meghalt és keresztény dajka nevelte.

Tovább>>

Nisszai Szent Gergely

2005. 02. 04.

Cézáreában született 334-ben, Kappadókiában halt meg 395-ben. Nagy Szent Vazul testvére volt. Családja csodás módon áldott volt: a testvérek közül három püspök lett, négy pedig szent.

Tovább>>

Szent Hiláriusz

Más néven Vidor 315-ben a mai franciaországi Poitiers-ben született. Poitiers, a római tartományban, Galliában volt. Felnőtt korában keresztelkedett meg, miután megnősült és egy lánya született.

Tovább>>

Szent Kunigunda német császárné

2005. 01. 21.

Luxemburgban született 980 körül, 1033-ban halt meg.

Tovább>>

Szent Kázmér

2005. 01. 21.

Krakkóban született 1458-ben és halt meg 1484-ben. Kázmér, IV. Kázmér lengyel király hat fia közül másodikként született, édesanyja, II. Habsburg Albert Erzsébet nevű leánya nevelte kilencedik évéig.

Tovább>>

Szent Lőrinc vértanú

2005. 01. 21.

Ünnepe: augusztus 10. Diakónusként a szegényeket gondozta, őket az egyház kincseinek nevezte.

Tovább>>

Boldog Vénard János-Teofán misszionárius, vértanú

2004.12.22.

Vietnam az Egyház missziós történetében Tonkin, Annam és Kokinkína néven jelentős szerepet játszott a 16. század közepe óta.

Részletek>>

Mátyás apostol

2004.12.22.

Szent Mátyás apostol Betlehemben született. A 70 tanítvány körébe tartozott. Az Úr Mennybemenetele után Szent Mátyást sorsolással választották meg Iskarioti Júdás helyett.

Részletek>>

Pazzi Szent Mária Magdolna

2004.12.22.

Pazzi Magdolna firenzei nemes volt. Kilenc éves volt, amikor egy jezsuita atyától kapott egy elmélkedési könyvet, amely Jézus Krisztus kínszenvedéséről szólt. Ezt a könyvet naponta forgatta. Szentáldozása után 2 héttel, 1578-ban, 10 évesen titokban szüzességi fogadalmat tett.

Részletek>>

Szent Atanáz

2004.12.22.

Szent Athanasziosz kb.295–ben született Alexandriában, Egyiptomban. Alexandrosz püspök diakónusaként részt vett a Nikaiai Zsinaton 325-ben, ahol az ariánus eretnekség ellen felszólalt.

Részletek>>

Aquinói Szent Tamás

2004.12.02.

1225-ben született Nápolyban, már 5 éves korában a monte cassinói kolostor lakója lett. 14 évesen visszatért Nápolyba, a bencés rendből a kolduló domonkosokhoz jelentkezett át.

Részletek>>

Nepomuki Szent János

2004.12.02.

1340 körül született Dél-Csehországban. Születésekor égi fények látszottak a kis parasztház felett.

Részletek>>

Szent Pió atya

2004.03.09.

Szent Pio atya 1887-ben született. Civil neve Ferenc volt. Kiskorában, míg a bárányokra vigyázott, a szentolvasót imádkozta. Reggelenként misére járt, este szentségimádást végzett.

Részletek>>

Árpádházi Szent Erzsébet

2004.03.09.

Árpádházi Szent Erzsébet SÁROSPATAKON született, 1207-ben, apja II. Endre magyar király volt, anyja Meráni Gertrúd.

Részletek>>

Skóciai Szent Margit

2004.03.09.

Skóciai Szent Margit, magyar szent volt. Szent István lányának lánya, vagyis Szent István királyunk unokája volt Szent Margit.

Részletek>>

Kassai vértanúk

2004.02.23.

Kőrösy Márk, Grodecz Menyhért, Pongrácz István atyák a török megszállás idején éltek, és szenvedtek vértanúságot.

Részletek>>

Assisi Szent Ferenc

2004.02.23.

Spoleto városában, mikor a herceg udvarában mulatott, megjelent neki álmában Jézus és azt mondta: „Térj vissza szülővárosodba, ott majd megmondom mit kell tenned !”

Részletek>>

Szent József

2004.02.21.

Dávid házából való ácsmester, nevelt fia Jézus tőle vette át az ábrahámi örökséget, így vált az Ószövetségi jövendölések beteljesítőjévé. A jegyesek és iparosok védőszentje. Május 1.-én őt ünnepeljük. 1870-ben IX. Piusz pápa az egyház védőszentjévé választotta.

Részletek>>

 

Szent Lukács evangélista

2005. 10. 04.

Ünnepe: október 18.

Szent Lukácstól két terjedelmes szentírási könyv, egy Evangélium és az Apostolok Cselekedetei birtokában vagyunk, ennek ellenére jóformán semmit nem tudunk meg közvetlenül az íróról. Igazi evangélista, aki nem önmagáról, hanem a világ Üdvözítőjéről akar beszélni, hogy minden istenszerető lélek megtudhassa, mennyire igaz mindaz, amire az Egyház tanította.

Részletek>>

Szent Jeromos

2005. 09. 28.

Ünnepe: szeptember 30.

Szent Jeromos 349 tájékán született Dalmáciában, Stridon helységben. Vallásos szülői alapnevelést kapott, nagy világi műveltsége volt: latin és görög.

Részletek>>

Páli Szent Vince áldozópap

2005. 09. 27.

Ünnepe: szeptember 27.

Franciaországban, Aquitániában született 1581. április 24-én. Szülei falusi földmívesek voltak, akik tanult emberré kívánták nevelni, ezért a közeli Dax városkába a ferencesekhez küldték iskolába.

Részletek>>

Ismeretlen Szentjeink: Szent Magyar Efrém

2005. 02. 06.

Ha arra kérnek egy magyar embert, hogy nevezzen meg egy magyar szentet, legtöbben Árpád házi Szent Istvánt mondják, mert ő a legnépszerűbb. Hitték volna, hogy éltek olyan magyar szentek a középkorban, akikről mi nem is tudunk, de külföldiek tisztelik őket?

Tovább a Szent Keresztre>>

Római Szent Franciska

2005. 01. 28.

Rómában született 1384-ben és halt meg 1440-ben. A pápák avignoni fogsága (1309-1377) és a közvetlen utána következő nyugati egyházszakadás (1378-1417) után háború, éhínség, járvány pusztított. Két, illetve három pápát is választottak egyidejűleg, ezekben a nyomorúságos időkben élt Franciska.

Tovább>>

Szent Matild királyné

2005. 01. 28.

895-ben született, Quedlinburg-ban halt meg 968-ban. Szülei kisgyermekkorától a herfordi kolostorban neveltették, ahol nagyanyja volt az apátnő.

Tovább>>

Istenes Szent János

2005. 01. 22.

1495-ban született, 1550-ben halt meg Portugáliában. Nyolc éves korában a szülei szállást adtak egy papnak, aki Madridba igyekezett és lelkesedéssel beszélt a spanyolok vallásos életéről. Amikor a pap eltávozott, megszökött otthonról: Madridba akart menni.

Tovább>>

Boldog Soubiran Mária-Terézia apáca, rendalapító

2004. 12. 29.

Élete igencsak kalandos, mivel kizárták a saját maga alapította kongregációból. Hogyan történhetett ez meg?

Részletek>>

Cigány keresztény mártír, Zeffirino Giménez Malla, becenevén Pelé

2004. 12. 29.

Katalóniában született 1861-ben, iskolába nem járt, analfabéta volt. Alkalmi munkából tartotta fent magát, pl. csigagyűjtésből.

Részletek>>

Szent Irineusz (Ernye) püspökvértanú

2004.12.22.

Szent Ireneusz Sirmium (Szávaszentdemeter; ma: Sremska Mitrovica) városának egyik elsõ püspöke volt. Sirmiumban született. Fiatal házasemberként választották a város püspökévé, Diocletianus császár idejében, 304 körül szenvedett vértanúhalált.

Részletek>>

Ugandai vértanúk, Lwanga Szent Károly és társai

2004.12.22.

A francia misszionárius fehér atyák Ugandába az arab kereskedőkkel érkeztek meg, Mwanga király udvarába, 1884-ben.

Részletek>>

Sárkányölő Szent György

2004.12.02.

Kappadókia hercege, római katona volt Szent György apja. A fiú is az apa nyomdokaiba akart lépni.

Részletek>>

Assisi Szent Klára

2004.12.02.

1193-ban született Umbriában, Itáliában. Az olasz nemesi családok párharcában, az ő családja éppen az ellensége volt Assisi Szent Ferenc családjának.

Részletek>>

Egy szent, aki személyesen ismerte Szűz Máriát és Szent Pált

2004.12.02.

Hogy ki volt ő? Areopagita Szent Dénesnek hívták, Athén első püspöke volt.

Részletek>>

Szent Fausztina nővér

2004.03.09.

1905-ben született Lengyelországban, harmadik gyermekként a családjában.

Összesen 10-en voltak testvérek. 20 éves volt, amikor belépett az Irgalmasság Anyja Nővéreinek Kongregációjába. 13 évet élt szerzetesként, munkája a portásság, szakács, kertészi teendők voltak. 1938-ban halt meg Krakkóban, tuberkolózisban. 1993-ban, II. János Pál pápa, boldoggá avatta, 2000-ben pedig szentté.

Részletek>>

Páduai Szent Antal

2004.03.09.

Páduai Szent Antal 1195-ben, Fernando Martini néven született Lisszabonban, nemesi család sarjaként. 15 évesen lett ágoston rendi szerzetes, Coimbrában. Assisi Szent Ferenc követőinek szegénysége megtetszett neki.

Részletek>>

Lisieux-i kis Szent Teréz

2004.02.03.

Lisieux (ejtsd-Liziő) Franciaországban van, ebben a városban született kis Szent Teréz 1873-ban. Miért hívják őt kicsinek?

Részletek >>

Szentéletű Magyar Efrém, Szentéletű Magyar Mózes és Magyar Szent György vértanú

2004.02.02.

Szentéletű Magyar Efrém, Szentéletű Magyar Mózes és Magyar Szent György vértanú „magyar származásúak voltak”, amint ezt valamennyi forrás egybehangzóan hírül adja. A X. század legvégén vagy a XI. század elején érkeztek Rusz földjére. Vannak olyan feltételezések, amelyek szerint Erdélyből származtak, Marosvár-Csanád megyéből, mivel e területek uralkodói — Gyula és Ajtony — a bizánci kereszténységet vették fel, ami azt jelenti, hogy a fivérek még az országba való megérkezésük előtt jól ismerték az ortodox keresztény szertartást és szokásokat.

Részletek>>

 

A házasság és a papi rend a görög szertartásban – kottaanyaggal

2005. 11. 10.

A keleti rítusban a formai elemeknek epifánikus, lényegfeltáró szerepe van. Különösen érvényes ez, ha a házasság és az egyházi rend szentségének feladás-módjára alkalmazzuk.

Részletek>>

Első évezredi gyökerek

2005. 05. 12.

Az idén (2005-ben) 93 esztendős Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye énekanyagáról köztudott, hogy mind szöveg, mind dallam tekintetében a kárpátaljai görögkatolikusok /a ruszinok vagy rutének/ liturgikus énekeit örököltük.

Részletek>>

Az oktoéch

2005. 05. 13.

Milyen úton-módon jutott el őseinkhez az ókori zenei örökség?

Részletek>>

A közvetlen szláv gyökerek

2005. 05. 13.

Sorozatom első két része után vázolnom kell a szláv népek zenei hatását, hiszen dallamaink  tekintetében a szláv, közvetlenül a ruszin keleti énekek alkotják legközvetlenebb forrásainkat.

Részletek>>

Magyar énekszóval

2005. 05. 13.

Nem volna teljes a kép, ha nem szólnánk arról a részleges hatásról, amelyet a ruszinon kívül a román keleti egyházi ének tett dallamvilágunkra.

Részletek>>

Kánonjaink

2005. 05. 13.

Ha most kánonról beszélünk, ne gondoljunk késleltetett szólamok egymásra hömpölygő áradatából előálló kórusműre. Sokkal inkább a szentírástudományból ismert "kánon" fogalma kívánkozik ide.

Részletek>>

Egyéb segédanyagok

Jöjj el Emmanuel ...

2004.11.19.

Itt megtalálhatjuk a római katolikusok által adventi időszakban énekelt adventi ének szövegét és kottáját hanganyaggal.

Részletek>>

Imádságos sorok

2004.04.16.

Nincsen talán egyetlen olyan emberi szó sem, mint az imádság, mely jobban kifejezné lelkünket.

Ebben a kis gyűjteményben ilyen imákra és fohászokra lelhetünk.

Részletek>>

A böjti fegyelemről

2004.02.17.

Mit tegyünk, és mit ne a nagyböjtben?

Részletek >>

Josephus Flavius Keresztelő Szent Jánosról

2004.02.14.

Mit írt Josephus Flavius, keresztelő Szent Jánosról?

Részletek >>

Josephus Flavius Heródesről

2004.02.14.

Mit írt Josephus Flavius, Heródesről?

Részletek >>

Pálosok

2004.02.21.

Boldog Özséb 1246-ban esztergomi kanonokként remeteségbe vonul a Pilis hegyeibe, és összefogta az ott élő remetéket. Kesztölc falu közelében, a Szent Kereszt tiszteletére monostort és egy templomot épített számukra.

Részletek >>

Fatima

2004.02.10.

Fatimáról igen sokszor hallani, de mi is történt ott valójában?

Részletek >>

Jegyes oktatás

2003.11.01.

Hasznos vázlat és segédanyag a jegyes oktatáshoz. Érdemes megnézni.

Részletek>>

Szerzetesközösségek

Keresztény liturgiák építészetéről szóló írások

2004.12.23.

A BME Építészettörténeti Tanszék egy jeles tanára, Dr. Guzsik Tamás szakrális terek építészetéről szóló jegyzetét lehet az alábbi linkekkel elérni.

Keresztény kezdetek>>

 

Középkori nyugati liturgiák és építészetük>>

 

Nyugati liturgiák és építészetük az újkortól napjainkig>>

 

Szerzetesrendek Magyarországon

2004.12.23.

A katolikus.hu-n részletes leírást találhatunk a magyarországi szerrzetesrendekről.

Részletek>>

Városok és szerzetesrendek Magyarországon 1846-ban

2004.12.23.

A magyarországi szerzetesség történetével, különféle kapcsolódási pontjaival foglalkozó egyháztörténeti tanulmányok kevés figyelmet szentelnek a szerzetesi közösségek XIX. századi viszonyainak, legalábbis a korábbi (középkori-koraújkori), illetve a későbbi (XX. századi) periódusokhoz képest.

További részletek a Magyar Elektronikus Könyvtárban>>

Bencések

2004.12.21.

"Pannonhalma alapításának millenniumi ünnepe egyben a bencések kárpát-medencei jelenlétének is ezer éves évfordulója. Az évezred rendi története szorosan összefügg a keresztény Magyarország múltjával, fejlődésével vagy hanyatlásával, dicsőségeivel és bűnhődéseivel."

Részletek>>

Képek a feldebrői templomról

2004.12.21.

"Aba Sámuel (1041-1044) a sári (abasári) monostort Heves vármegyében 1042-ben alapította a Boldogságos Szűz tiszteletére, s akkor még nem sejthette, hogy hamarosan ez lesz temetkezési helye."

Részletek>>

Szent Benedek és a Regula

2004-12-20.

"Amikor részben a népvándorlás hatására a Nyugatrómai Birodalom tényleges hatalma az V. század folyamán megszűnt, és intézményei összeomlottak, akkor tűnt föl nyugaton a szerzetesség, hogy rövid időn belül jelentős befolyásra tegyen szert."

Részletek>>

Néhány szó a bazilitákról

2004-12-20.

"A görög rítusú bazilita rend hazai története a középkorba nyúlik vissza."

Részletek>>

Görög monostorok hazánkban

2004-12-20.

"Az újabb ásatások arról vallanak, hogy a nevezetes tihanyi remetebarlangokban is görög szerzetesek élhettek."

Részletek>>

Baziliták Magyarországon

2004.12.18.

Hazánkban a kereszténység felvételével természetesen megjelentek a szerzetesek is és megindult a kolostori élet. A hívek leggyakrabban a ferences rendet tudják megnevezni, azonban ez nyugati alapítású rend.

Részletek>>