Szentek akathisztoszai

Akathisztoszok az Istenszülőhöz

AKATHISZT AZ ISTENSZÜLŐHÖZ

2010. 08. 03.

Részletek>>

Akathiszt az Istenszülő fogantatásáról

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt a legszentebb Istenszülő elhunytáról

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt a legszentebb Istenszülő és mindenkor szűz Mária oltalmáról

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt az Istenszülő születéséhez

2010. 08. 03.

Részletek>>

Akathiszt az Istenszülő templombavezetéséről

2010. 08. 03.

Részletek>>

Akathiszt az Istenszülő örömhír vételére

2010. 08. 03.

Részletek>>

Akathisztoszok az Üdvözítőhöz

Akathiszt Krisztus második eljöveteléről

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt az Isteni Titok bemutatása előtt

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt Krisztus szent Titkaiban való részesülés előtt

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt Krisztus isteni szenvedéseiről

2012. 03.23.

Részletek>>

Akathiszt Krisztus feltámadásáról

2012. 04.29.

Részletek>>

Akathiszt az Úr Jézus Krisztus szeretetéhez

2012. 02. 09.

Részletek>>

Akathiszt a Szent Titkokban való részesedés után

2012. 01. 22.

Részletek>>

Akathiszt irgalmas Urunk Jézus Krisztus dicsőségére

2011. 11. 14..

Részletek>>

Akathiszt Isten Igéjének Bölcsességéhez

2011. 12. 04..

Részletek>>

Akathiszt a töviskoronát viselő és keresztet hordozó Úr Jézus Krisztushoz

2011. 12. 04..

Részletek>>

Akathiszt az Úr nem-kézzel- festett képéhez

2011. 12. 04..

Részletek>>

Akathiszt az Úr Jézus szent nevéhez

2011. 12. 04..

Részletek>>

Akathiszt irgalmas Urunk Jézus Krisztus dicsőségére

2011. 11. 14..

Részletek>>

Akathiszt az Úr tisztes és életadó keresztjéhez

2013.06.03.

Részletek>>

Akathiszt Krisztus keresztjéhez

2013.06.03.

Részletek>>

Akathisztoszok az Atyához

Akathiszt az Atyához - a bűnbánó bűnös dicsérete és hálaadása

2013.06.15.

Részletek>>

Akathiszt a seregek Urához

2011. 12. 04..

Részletek>>

Akathisztoszok a Szentháromsághoz

Akathiszt a szent, egyvalóságú Háromsághoz

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt a legszentebb és elevenítő Háromsághoz

2010. 08. 03.

Részletek>>

 

Ajánló

Akathisztos Könyv

2003.12.09.

Leírás: Leírás: Leírás: akhatistA Könyv előszava:

Páratlanul szép görög szertartásunk egyik gyöngyszeme az akathisztosz (állva végzett imádság). Benne egymást váltják a szebbnél szebb, vers formájában megírt imádságos költemények. Szövegtartalmuk csupa dicsérő vagy hálaadó költemény Jézus Krisztus, a Boldogságos Szűz Mária vagy egyes szentek tiszteletére.

Részletek >>

Akathisztoszok betűrendben

2012.03.15.

Részletek>>

Ünnepi akathisztoszok

Akathiszt az édes Jézushoz

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt az Úr születéséről

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt az Úr bemutatásáról

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt az Úr keresztelkedéséről

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt a vakon született meggyógyításáról

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt az Úr színeváltozásáról

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt az igaz Lázár feltámasztásáról

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt az Úr jeruzsálemi bevonulásáról

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt az Úr tiszteletreméltó Keresztjéhez

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt Krisztus feltámadásáról

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt az Úr életadó sírjáról és Jézus Krisztus feltámadásáról

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt az Úr mennybemeneteléről

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt az Úr tisztes és életadó keresztjéhez 2

2012. 03.23.

Részletek>>

Akathiszt az Úr tisztes és életadó keresztjéhez 1

2010.03.15.

Részletek>>

Akathiszt Úrjelenésre

2010. 08. 03.

Részletek>>

Akathiszt az Úr találkozására

2010. 08. 03.

Részletek>>

Akathiszt virágvasárnapra

2010. 08. 03.

Részletek>>

Akathiszt az Úr színeváltozásához

2010. 08. 03.

Részletek>>

Akathiszt az Úr születéséhez

2010. 08. 03.

Részletek>>

Akathiszt Krisztus születéséhez II.

2010. 08. 03.

Részletek>>

Akathiszt Pünkösdre

2010. 05. 17.

Részletek>>

Akathiszt az Úr Mennybemeneteléhez

2010. 05. 17.

Részletek>>

Akathiszt a szent húsvétra.

2010. 03. 30.

Részletek>>

 

Akathiszt szent Cirjék és Julitta vértanúkhoz

2013.06.15.

Részletek>>

Akathiszt kánanáni szent Simon apostolhoz

2013.06.15.

Részletek>>

Akathiszt ázsiai szent Kozma és Damján ingyenesekhez, és csodatevőkhöz

2013.06.03.

Részletek>>

Akathiszt az istenhordozó csodatevő áthoszi Szent Atanáz atyához

2012.09.24.

Részletek>>

Akathiszt Krisztus Szent Adorján és Natália vértanúihoz

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt a szent és igaz istenős Joakim és Annához

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt szent Hit, Remény és Szeretet (Vera, Nagyezsda, Ljubov) vértanúnőkhöz és anyjukhoz, Bölcsességhez (Zsófia)

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt hittudós Szent János apostol, evangélistához

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt mürót árasztó Szent Demeter nagyvértanúhoz

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt Szent Mihály fővezérhez, Gáborhoz és a többi test nélküli erőkhöz

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt Szent Katalin nagyvértanúnőhöz

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt az elsőnek meghívott Szent András apostolhoz

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt Harcos Szent János hitvallóhoz

2012. 04.29.

Részletek>>

Akathiszt szent Mihály főangyalhoz

2012. 03.23.

Részletek>>

Akathiszt szent Mózes prófétához

2012. 03.16.

Részletek>>

Akathiszt vendégfogadó Sámson atyához

2012. 03.16.

Részletek>>

Akathiszt Isten főangyalához Ráfaelhez

2012. 03.09.

Részletek>>

Akathiszt szent Atanáz és Cirill főpapokhoz

2012. 02. 27.

Részletek>>

Akathiszt szent Florusz és Laurusz vértanúkhoz

2012. 02. 27.

Részletek>>

Akathiszt szent Lőrinc vértanú főszerpaphoz

2012. 02. 27.

Részletek>>

Akathiszt szent Ménász nagyvértanúhoz

2012. 02. 27.

Részletek>>

Akathiszt tiszteletreméltó Nagy Pimen Atyánkhoz

2012. 02. 09.

Részletek>>

Akathiszt szent Krizánt és Dária vértanúkhoz

2012. 02. 09.

Részletek>>

Akathiszt Balázs felszentelt vértanú, szebasztéi püspökhöz

2012. 02. 02.

Részletek>>

Akathiszt Aranyszájú szent Jánoshoz

2012. 02. 02.

Részletek>>

Akathiszt abortuszt elkövető, gyermeküket megölő bűnbánó anyák számára

2012. 02. 02.

Részletek>>

Akathiszt damaszkuszi szent János atyához

2012. 01. 22.

Részletek>>

Akathiszt ázsiai szent Kozma és Damján ingyenesekhez és csodatevőkhöz

2011. 12. 09.

Részletek>>

Akathiszt a 12 apostolhoz

2011. 12. 09.

Részletek>>

Akathiszt a szent gyógyítókhoz, ingyenes orvosokhoz és csodatevőkhöz

2011. 12. 04..

Részletek>>

Akathiszt szent Gábor főangyalhoz

2011. 12. 04..

Részletek>>

Akathiszt szent Sándor Felszentelt vértanúhoz II.

2011.06.21.

Részletek>>

Akathiszt Nursiai szent Benedek atyához

2011.06.21.

Részletek>>

Akathiszt Istenhordozó igaz Simeonhoz

2011.06.09.

Részletek>>

Akathiszt megszentelt Száva atyához

2011.06.09.

Részletek>>

Szent Lukács apostolhoz és evangélistához

2011.06.04.

Részletek>>

 

Akathiszt Nagy szent Arzén atyához

2013.06.15.

Részletek>>

Akathiszt csodatevő szent Gergely neocezareai püspökhöz

2013.06.15.

Részletek>>

Akathiszt istenhordozó szent Jeromos atyánkhoz

2013.06.15.

Részletek>>

Akathiszt Szent Péter és Pál főapostolokhoz

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt Szent Illés prófétához

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt Magyar Szent Mózeshez

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt Szent Panteleimon nagyvértanúhoz és gyógyítóhoz

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt minden szentek tiszteletére

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt a szent őrangyalhoz

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt a mindenható Istenhez szomorúságban

2012.06.10.

Részletek>>

Hálaadó Akathiszt. Dicsőség Istennek mindenért!

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt a halottak lelki nyugalmáért

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt Keresztelő Szent Jánoshoz

2012. 04.29.

Részletek>>

Akathiszt szent István első vértanú és fődiakónushoz

2012. 03.23.

Részletek>>

Akathiszt Szent György nagyvértanúhoz

2012. 03.23.

Részletek>>

Akathiszt Ciprián felszentelt vértanúhoz és szent Jusztina vértanúnőhöz

2012. 03.16.

Részletek>>

Akathiszt a szent igaz és sokat szenvedett Jóbhoz

2012. 03.09.

Részletek>>

Akathiszt az Úr Istenhez a békéért és kölcsönös szeretetért az emberek között

2012. 03.09.

Részletek>>

Akathiszt Kariton hitvalló atyához

2012. 02. 27.

Részletek>>

Akathiszt az igaz, könyörületes szent Filarethez

2012. 02. 27.

Részletek>>

Akathiszt a szent, igaz, könyörületes Tabitához

2012. 02. 27.

Részletek>>

Akathiszt a nagy Eutim tisztelendő atyához

2012. 02. 27.

Részletek>>

Akathiszt Szent Trifon vértanúhoz

2012. 02. 09.

Részletek>>

Akathiszt szent Tivadar nagyvértanú hadvezérhez

2012. 02. 09.

Részletek>>

Akathiszt Dekapoliszi Szent Gergelyhez

2012. 02. 09.

Részletek>>

Akathiszt az édes-énekű Román atyához

2012. 02. 02.

Részletek>>

Akathiszt szent Júdás-Tádé tiszteletére

2012. 02. 02.

Részletek>>

Akathiszt szent Cirill és Metód társapostolokhoz, a szláv népek tanítóihoz

2012. 01. 22.

Részletek>>

Akathiszt szent Katalin nagyvértanúnőhöz

2011. 12. 09.

Részletek>>

Akathiszt oszlopos Simeon atyához

2011. 12. 04..

Részletek>>

Akathiszt szent Viktor vértanúhoz

2011. 12. 04..

Részletek>>

Akathiszt Nagy Onufriosz atyához

2011.08.01

Részletek>>

Akathiszt szent Eugénia szerzetes-vértanúnőhöz

2011.08.01

Részletek>>

Akathiszt szent Artém nagyvértanúhoz

2011.08.01

Részletek>>

Akathiszt szent Bonifác vértanúhoz

2011.08.01

Részletek>>

Akathiszt alexandriai szent Eufrozina tisztelendő anyához

2011.06.04.

Részletek>>

 

Akathiszt oszlopos Dániel atyához

2013.06.15.

Részletek>>

Akathiszt szent Nina társ-apostolnőhöz, Grúzia felvilágosítójához

2013.06.15.

Részletek>>

Akathiszt tisztelendő Pelágia anyánkhoz

2013.06.15.

Részletek>>

Akathiszt a kenethozó asszonyokhoz

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt Szent Borbála nagyvértanúnőhöz

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt csodatevő Szent Miklóshoz

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt Nagy Szent Bazilhoz

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt Szent Tatjána vértanúnőhöz

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt a három szent főpaphoz

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt Szent György nagyvértanúhoz

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt szent Konstantinhoz és Ilonához

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt az Úr Prófétájához és Előhírnökéhez, Keresztelő Szent Jánoshoz

2012.06.10.

Részletek>>

Akathiszt szent Szpiridon főpaphoz

2012. 04.29.

Részletek>>

Akathiszt Szent Józsefhez, az Istenszülő jegyeséhez

2011.03.14.

Részletek>>

Akathiszt Eudókia szerzetes-vértanunőhöz

2011.03.14.

Részletek>>

Akathiszt a szebasztéi 40 szent vértanúhoz

2011.03.05.

Részletek>>

Akathiszt szent Mária Magdolna társ-apostolhoz

2011.03.05.

Részletek>>

Akathiszt hitvalló szent Guriászhoz

2011.03.05.

Részletek>>

Akathiszt szent Irén nagyvértanúnőhöz

2011.03.05.

Részletek>>

Akathiszt római szent Anasztázia vértanúnőhöz

2011.03.05.

Részletek>>

Akathiszt a zsoltárénekes szent Dávid prófétához és királyhoz

2011.03.05.

Részletek>>

Akathiszt az efezusi hét szent ifjúhoz

2011.03.20.

Részletek>>

Akathiszt a szent és igaz prófétához Zakariáshoz és Erzsébethez

2011.03.20.

Részletek>>

Akathiszt Szent Tamás apostol tiszteletére

2010.03.15.

Részletek>>

Akathiszt szent Ambrus Milánó püspökéhez

2011.02.26.

Részletek>>

Akathiszt szent Piroska nagyvértanunőhöz

2011.02.26.

Részletek>>

Akathiszt szent Elekhez, Isten Emberéhez

2011.02.26.

Részletek>>

Akathiszt Nagy szent Szent Antal atyához

2011.02.26.

Részletek>>

Akathiszt gyógyszerkészítő szent Anasztázia nagyvértanúnőhöz

2011. 01. 16.

Részletek>>

Akathiszt szent Jakab apostolhoz, az Úr test szerinti testvéréhez

2011.06.04.

Részletek>>

Akathiszt egyiptomi bűnbánó Mária anyához

2010.03.16.

Részletek>>

Akathiszt szent Sándor felszentelt vértanú, jeruzsálemi püspökhöz

2010.03.16.

Részletek>>

Akathiszt szent Marina nagyvértanúnőhöz

2011.06.04.

Részletek>>

Akathiszt a szent igaz Mártához és Máriához, az igaz Lázár testvéreihez

2010.03.31.

Részletek>>

Akathiszt irgalmas, (alamizsnás) János főpaphoz, alexandriai pátriárkához

2010.03.31.

Részletek>>