Szentek akathisztoszai

Ajánló

Akathisztos Könyv

2003.12.09.

A Könyv előszava:

Páratlanul szép görög szertartásunk egyik gyöngyszeme az akathisztosz (állva végzett imádság). Benne egymást váltják a szebbnél szebb, vers formájában megírt imádságos költemények. Szövegtartalmuk csupa dicsérő vagy hálaadó költemény Jézus Krisztus, a Boldogságos Szűz Mária vagy egyes szentek tiszteletére.

Részletek >>

Akathisztoszok az Istenszülőhöz

§ Amit az akathisztről tudni kell

§ AKATHISZT AZ ISTENSZÜLŐHÖZ

§ Akathiszt az Istenszülő születéséhez

§ Akathiszt az Istenszülő templombavezetéséről

§ Akathiszt az Istenszülő örömhír vételére

§ Akathiszt az Istenszülő fogantatásáról

§ Akathiszt a legszentebb Istenszülő elhunytáról

§ Akathiszt a legszentebb Istenszülő és mindenkor szűz Mária oltalmáról

Akathisztoszok a Szentháromsághoz

§ Akathiszt a legszentebb és elevenítő Háromsághoz

§ Akathiszt a szent, egyvalóságú Háromsághoz

Akathisztoszok az Atyához

§ Akathiszt a seregek Urához

§ Akathiszt az Úr Istenhez a békéért és kölcsönös szeretetért az emberek között

§ Akathiszt a mindenható Istenhez szomorúságban

§ Akathiszt az Atyához - a bűnbánó bűnös dicsérete és hálaadása

§ Hálaadó Akathiszt. Dicsőség Istennek mindenért!

Akathisztoszok az Üdvözítőhöz

Akathiszt Krisztus második eljöveteléről

Részletek>>

Akathiszt Krisztus isteni szenvedéseiről

Részletek>>

Akathiszt Krisztus feltámadásáról

Részletek>>

Akathiszt az Úr Jézus Krisztus szeretetéhez

Részletek>>

Akathiszt az Isteni Titok bemutatása előtt

Részletek>>

Akathiszt Krisztus szent Titkaiban való részesülés előtt

Részletek>>

Akathiszt a Szent Titkokban való részesedés után

Részletek>>

Akathiszt irgalmas Urunk Jézus Krisztus dicsőségére

Részletek>>

Akathiszt Isten Igéjének Bölcsességéhez

Részletek>>

Akathiszt a töviskoronát viselő és keresztet hordozó Úr Jézus Krisztushoz

Részletek>>

Akathiszt az Úr nem-kézzel- festett képéhez

Részletek>>

Akathiszt az Úr Jézus szent nevéhez

Részletek>>

Akathiszt irgalmas Urunk Jézus Krisztus dicsőségére

Részletek>>

 

A

§ Akathiszt abortuszt elkövető, gyermeküket megölő bűnbánó anyák számára

§ Akathiszt Krisztus Szent Adorján és Natália vértanúihoz

§ Akathiszt alexandriai szent Eufrozina tisztelendő anyához

§ Akathiszt az elsőnek meghívott Szent András apostolhoz

§ Akathiszt római szent Anasztázia vértanúnőhöz

§ Akathiszt gyógyszerkészítő szent Anasztázia nagyvértanúnőhöz

§ Akathiszt szent Ambrus Milánó püspökéhez

§ Akathiszt Nagy szent Szent Antal atyához

§ Akathiszt a 12 apostolhoz

§ Akathiszt Aranyszájú szent Jánoshoz

§ Akathiszt szent Artém nagyvértanúhoz

§ Akathiszt Nagy szent Arzén atyához

§ Akathiszt szent Atanáz és Cirill főpapokhoz

§ Akathiszt az istenhordozó csodatevő áthoszi Szent Atanáz atyához

B

Akathiszt Balázs felszentelt vértanú, szebasztéi püspökhöz

Részletek>>

Akathiszt Nagy Szent Bazilhoz

Részletek>>

Akathiszt Nursiai szent Benedek atyához

Részletek>>

Akathiszt szent Bonifác vértanúhoz

Részletek>>

Akathiszt Szent Borbála nagyvértanúnőhöz

Részletek>>

C

Akathiszt Ciprián felszentelt vértanúhoz és szent Jusztina vértanúnőhöz

Részletek>>

Akathiszt szent Cirjék és Julitta vértanúkhoz

Részletek>>

Akathiszt szent Cirill és Metód társapostolokhoz, a szláv népek tanítóihoz

Részletek>>

D

Akathiszt oszlopos Dániel atyához

Részletek>>

Akathiszt a zsoltárénekes szent Dávid prófétához és királyhoz

Részletek>>

Akathiszt Dekapoliszi Szent Gergelyhez

Részletek>>

Akathiszt mürót árasztó Szent Demeter nagyvértanúhoz

Részletek>>

E

Akathiszt az efezusi hét szent ifjúhoz

Részletek>>

Akathiszt szent Elekhez, Isten Emberéhez

Részletek>>

Akathiszt egyiptomi bűnbánó Mária anyához

Részletek>>

Akathiszt Eudókia szerzetes-vértanunőhöz

Részletek>>

Akathiszt szent Eugénia szerzetes-vértanúnőhöz

Részletek>>

Akathiszt a nagy Eutim tisztelendő atyához

Részletek>>

F

§ Akathiszt az igaz, könyörületes szent Filarethez

§ Akathiszt szent Florusz és Laurusz vértanúkhoz

G

Akathiszt szent Gábor főangyalhoz

Részletek>>

Akathiszt csodatevő szent Gergely neocezareai püspökhöz

Részletek>>

Akathiszt hitvalló szent Guriászhoz

Részletek>>

 

GY

Akathiszt Szent György nagyvértanúhoz

Részletek>>

Akathiszt Szent György nagyvértanúhoz

Részletek>>

H

Akathiszt a halottak lelki nyugalmáért

Részletek>>

Akathiszt a három szent főpaphoz

Részletek>>

Akathiszt Harcos Szent János hitvallóhoz

Részletek>>

Akathiszt szent Hit, Remény és Szeretet (Vera, Nagyezsda, Ljubov) vértanúnőkhöz és anyjukhoz, Bölcsességhez (Zsófia)

Részletek>>

I

Akathiszt Szent Illés prófétához

Részletek>>

Akathiszt szent Irén nagyvértanúnőhöz

Részletek>>

Akathiszt szent István első vértanú és fődiakónushoz

Részletek>>

J

Akathiszt szent Jakab apostolhoz, az Úr test szerinti testvéréhez

Részletek>>

Akathiszt a szent igaz és sokat szenvedett Jóbhoz

Részletek>>

Akathiszt irgalmas, (alamizsnás) János főpaphoz, alexandriai pátriárkához

Részletek>>

Akathiszt damaszkuszi szent János atyához

Részletek>>

Akathiszt hittudós Szent János apostol, evangélistához

Részletek>>

Akathiszt istenhordozó szent Jeromos atyánkhoz

Részletek>>

Akathiszt Szent Józsefhez, az Istenszülő jegyeséhez

Részletek>>

Akathiszt a szent és igaz istenős Joakim és Annához

Részletek>>

K

Akathiszt szent Katalin nagyvértanúnőhöz

Részletek>>

Akathiszt Szent Katalin nagyvértanúnőhöz

Részletek>>

Akathiszt Kariton hitvalló atyához

Részletek>>

Akathiszt a kenethozó asszonyokhoz

Részletek>>

Akathiszt az Úr Prófétájához és Előhírnökéhez, Keresztelő Szent Jánoshoz

Részletek>>

Akathiszt szent Konstantinhoz és Ilonához

Részletek>>

Akathiszt szent Krizánt és Dária vértanúkhoz

Részletek>>

Akathiszt ázsiai szent Kozma és Damján ingyenesekhez és csodatevőkhöz

Részletek>>

Akathiszt ázsiai szent Kozma és Damján ingyenesekhez, és csodatevőkhöz

2013.06.03.

Részletek>>

Akathiszt Keresztelő Szent Jánoshoz

Részletek>>

L

Akathiszt szent Lőrinc vértanú főszerpaphoz

Részletek>>

Szent Lukács apostolhoz és evangélistához

Részletek>>

 

M

Akathiszt szent Mária Magdolna társ-apostolhoz

Részletek>>

Akathiszt szent Marina nagyvértanúnőhöz

Részletek>>

Akathiszt a szent igaz Mártához és Máriához, az igaz Lázár testvéreihez

Részletek>>

Akathiszt szent Ménász nagyvértanúhoz

Részletek>>

Akathiszt szent Mihály főangyalhoz

Részletek>>

Akathiszt Szent Mihály fővezérhez, Gáborhoz és a többi test nélküli erőkhöz

Részletek>>

Akathiszt csodatevő Szent Miklóshoz

Részletek>>

Akathiszt minden szentek tiszteletére

Részletek>>

Akathiszt Magyar Szent Mózeshez

Részletek>>

Akathiszt szent Mózes prófétához

Részletek>>

N

Akathiszt szent Nina társ-apostolnőhöz, Grúzia felvilágosítójához

Részletek>>

O

Akathiszt Nagy Onufriosz atyához

Részletek>>

Ő

Akathiszt a szent őrangyalhoz

Részletek>>

P

Akathiszt Szent Panteleimon nagyvértanúhoz és gyógyítóhoz

Részletek>>

Akathiszt tisztelendő Pelágia anyánkhoz

Részletek>>

Akathiszt Szent Péter és Pál főapostolokhoz

Részletek>>

Akathiszt szent Piroska nagyvértanunőhöz

Részletek>>

Akathiszt tiszteletreméltó Nagy Pimen Atyánkhoz

Részletek>>

R

Akathiszt Isten főangyalához Ráfaelhez

Részletek>>

Akathiszt az édes-énekű Román atyához

Részletek>>

S

Akathiszt vendégfogadó Sámson atyához

Részletek>>

Akathiszt szent Sándor Felszentelt vértanúhoz II.

Részletek>>

Akathiszt szent Sándor felszentelt vértanú, jeruzsálemi püspökhöz

Részletek>>

Akathiszt Istenhordozó igaz Simeonhoz

Részletek>>

Akathiszt kánanáni szent Simon apostolhoz

Részletek>>

Akathiszt oszlopos Simeon atyához

Részletek>>

Sz

Akathiszt megszentelt Száva atyához

Részletek>>

Akathiszt a szebasztéi 40 szent vértanúhoz

Részletek>>

Akathiszt a szent gyógyítókhoz, ingyenes orvosokhoz és csodatevőkhöz

Részletek>>

Akathiszt szent Szpiridon főpaphoz

Részletek>>

 

T

Akathiszt a szent, igaz, könyörületes Tabitához

Részletek>>

Akathiszt Szent Tamás apostol tiszteletére

Részletek>>

Akathiszt Szent Tatjána vértanúnőhöz

Részletek>>

Akathiszt szent Júdás-Tádé tiszteletére

Részletek>>

Akathiszt Szent Trifon vértanúhoz

Részletek>>

Akathiszt szent Tivadar nagyvértanú hadvezérhez

Részletek>>

V

Akathiszt szent Viktor vértanúhoz

Részletek>>

Z

Akathiszt a szent és igaz prófétához Zakariáshoz és Erzsébethez

Részletek>>

Ünnepi akathisztoszok

Akathiszt az édes Jézushoz

Részletek>>

Akathiszt az Úr születéséről

Részletek>>

Akathiszt az Úr bemutatásáról

Részletek>>

Akathiszt az Úr keresztelkedéséről

Részletek>>

Akathiszt a vakon született meggyógyításáról

Részletek>>

Akathiszt az Úr színeváltozásáról

Részletek>>

Akathiszt az igaz Lázár feltámasztásáról

Részletek>>

Akathiszt az Úr jeruzsálemi bevonulásáról

Részletek>>

Akathiszt az Úr tiszteletreméltó Keresztjéhez

Részletek>>

Akathiszt az Úr tisztes és életadó keresztjéhez

2013.06.03.

Részletek>>

Akathiszt Krisztus keresztjéhez

2013.06.03.

Részletek>>

Akathiszt Krisztus feltámadásáról

Részletek>>

Akathiszt az Úr életadó sírjáról és Jézus Krisztus feltámadásáról

Részletek>>

Akathiszt az Úr mennybemeneteléről

Részletek>>

Akathiszt az Úr tisztes és életadó keresztjéhez 1

Részletek>>

Akathiszt az Úr tisztes és életadó keresztjéhez 2

Részletek>>

Akathiszt Úrjelenésre

Részletek>>

Akathiszt az Úr találkozására

Részletek>>

Akathiszt virágvasárnapra

Részletek>>

Akathiszt az Úr színeváltozásához

Részletek>>

Akathiszt az Úr születéséhez

Részletek>>

Akathiszt Krisztus születéséhez II.

Részletek>>

Akathiszt Pünkösdre

Részletek>>

Akathiszt az Úr Mennybemeneteléhez

Részletek>>

Akathiszt a szent húsvétra.

Részletek>>