Könyvajánló

A Harmat kiadó könyvei

Mire megyünk Istennel?

2012.09.24.

Leírás: Leírás: altPhilip Yancey legújabb könyvében tíz embert próbáló helyzetről tudósít, ahol nemcsak újságíróként, hanem a kegyelem üzenetének közvetítőjeként is jelen volt. Benyomásai, amelyeket a helyszínen elhangzott előadásai szövegével egészít ki, bemutatják, mihez kezdenek hitükkel a keresztények ebben a sokszínű világban, a legképtelenebb élethelyzetekben ma, a 21. században.

Részletek>>

Jó éjszakát

2012.09.24.

Leírás: Leírás: Jó éjszakát Bibliai történetek és imádságokA rövid bibliai történetek és imádságok. Az olvasni tanuló gyerekek számára készült elsősorban. Az Ó- és Újszövetség legkedveltebb, legismertebb történetei – gyermekeknek és felnőtteknek, mai nyelven, rövid, lefekvés előtti imádsággal.

Részletek>>

Állatos mesélő könyv

2012.09.24.

Az emberi tulajdonságokkal felruházott állatokról, a hétalvó kakasról, a kitartó teknősről és társaikról szóló történetek kisebbeket és nagyobbakat egyaránt szórakoztatnak, és nemes cselekedetekre ösztönöznek. A szerző játékos ötletekkel vonja be a hallgatóságot gyönyörűen illusztrált meséibe.

Részletek>>

12 dolog, amit jó lett volna tudom az esküvőm előtt

2012.09.24.

Leírás: Leírás: 12 dolog, amit jó lett volna tudom az esküvőm előttMire érdemes felkészülniük a pároknak házasságkötés előtt, hogy sikeres és jól működő kapcsolatnak nézzenek elébe? Chapman ehhez próbál útmutatást és megvitatására érdemes szempontokat adni a leendő házastársaknak.

Részletek>>

 

Kimondatlanul – Betsabé

2012.09.24.

Leírás: Leírás: KimondatlanulDávid és Betsabé története az Isten törvényével szembeszegülő magatartás következményeinek, az őszinte bűnbánat és megbocsátás küzdelmének, valamint a kiengesztelődés és helyreállítás útjának mesteri ábrázolása.

Részletek>>

 

Os Guinness: Az elhívás

2012.05.21.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Az elhívásKutatod az élet értelmét? Olyan célt keresel, amely elég izgalmas ahhoz, hogy figyelmedet teljességgel lekösse, kellően mély, hogy szenvedélyeidet kimerítse, ugyanakkor inspirál utolsó leheletedig? Ez a könyv arra keresi a választ, hogy mi dolgunk ezen a földön. A legmélyebb, a legmagasabb és a legnagyszerűbb célt kutatja, amelyet ember valaha megtapasztalt, s amelyet az emberi történelem valaha ismert – azt a mélyen rejlő okot, melynek senki és semmi nem férkőzött még a közelébe sem” – írja bevezetőjében a szerző.

Részletek>>

Henry Cloud, John Townsend, Dave Carder, Earl Henslin: Családfánk titkai

2012.02.02.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: altA gyerekkorunkban a családunkban elsajátított magatartás- és kapcsolati minták személyiségünk részévé válnak, és egész életünket végigkísérik. A káros minták akár nemzedékeken át rombolhatnak. A könyv pszichológus, illetve lelkipásztor szerzői a Biblia évezredes bölcsességéből merítve és terapeutaként szerzett tapasztalataik alapján állítják, hogy a káros minták megváltoztathatók, és az érzelmi sérülések gyógyíthatók. Várható megjelenés: 2012. február

Részletek>>

Gary Chapman: A szeretet mindent legyőz!

2012.02.02.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: altA szeretet nem jön magától, meg kell küzdeni érte. A könyvben szereplő negyven igaz történetet olyan emberek írták, akiknek életét megváltoztatta a szeretet, mert akkor sem adták fel, amikor súlyos akadályok tornyosultak előttük. Néha mosolyra, máskor könnyekre fakasztó történeteik – melyeket Gary Chapman reflexiói egészítenek ki – a cselekvő szeretetről szólnak. Várható megjelenés: 2012. február

Részletek>>

A szeretet esszenciája

2008. 11. 21.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: image003A nagysikerű Egymásra hangolva című könyv esszenciája. Chapman a szeretetnyelvek lényegét foglalja össze ebben a könyvben házaspárok számára.

Részletek>>

 

 

Jézus másként

2012.07.10.

Leírás: Leírás: Jézus máskéntMintha egy hatalmas, ámulatba ejtő emlékmű körül sétálnánk korabeli turistaként, ahogy a szerzővel megvizsgáljuk Jézus életét: születése történetét, tanításait, csodáit, llenségeit és követőit, hátha sikerül megértenünk ezt az embert, aki olyan nagy hatást gyakorolt a történelem alakulására.

Részletek>>

Macskaút

2012. 06.14.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Macskaút Lázár Misi két világban harcol: a suliban a Hunyadi testvérek rémuralma ellen, a képzeletszülte Asziszi tartományaiban pedig mint Mathias lovag Lord Herolddal az oldalán. Vajon fantáziajátékos szövetségesei a való élet küzdelmeiben is mellé állnak?

„Mindig adatik egy út, amely kivezet a mélységekből, s ha hiszel benne, olyan biztonságosan haladhatsz rajta, mint a macskák a háztetőkön”.

Részletek>>

Tízparancsolat

2012.05.21.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: A TízparancsolatAz a tömör igazságcsokor, amit Tízparancsolatként ismerünk – noha értelmezése koronként változhat, s időről időre a hangsúlyok is máshova kerülhetnek –, nem avul el az idő múlásával. Sőt, mintha egyre nélkülözhetetlenebb lenne az emberi együttélés problémáira, valamint az erkölcsi élet kérdéseire nézve.

Részletek>>

101 történet a Bibliából

2012.03.13

101 napon át egy-egy történetet fedezhetnek fel a gyerekek ebben a színes pasztellképekkel illusztrált Bibliában. Akár maguk is olvashatják a teremtésről, az ószövetségi királyokról, Jézus születéséről és a tanítványok izgalmas életéről szóló beszámolókat, és mire a könyv végére érnek, megismerik a Szentírás legfontosabb részeit.

Részletek>>

Hit és kételkedés

2012.03.03.

Miért engedi Isten a szenvedést? Miért van pokol?

Hogyhogy csak egy igaz vallás létezik? Hogyan követhetett el az egyház ennyi igazságtalanságot? Cáfolja-e az evolúció a teremtéstörténetet? Megbízható-e a Biblia? A hívőkben és nem hívőkben egyaránt felmerülő kételyekre. Kíván a könyv válaszokat adni.

Részletek>>

Cseri Kálmán: Miatyánk

2012.03.13.

Lehet-e egy imádságot magyarázni? Szabad-e a Miatyánk mondatait elemezni és felvetni a kérdést: mit érthetett rajtuk Jézus? Helyes-e kétezer évvel ezelőtt elhangzott szempontokat érvényeseknek tartani ma is, illetve megkísérelni azokat egészen más körülményekre alkalmazni?

Részletek>>

Henry Cloud, John Townsend, Dave Carder, Earl Henslin: Családfánk titkai

2012.02.02.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: altA gyerekkorunkban a családunkban elsajátított magatartás- és kapcsolati minták személyiségünk részévé válnak, és egész életünket végigkísérik. A káros minták akár nemzedékeken át rombolhatnak. A könyv pszichológus, illetve lelkipásztor szerzői a Biblia évezredes bölcsességéből merítve és terapeutaként szerzett tapasztalataik alapján állítják, hogy a káros minták megváltoztathatók, és az érzelmi sérülések gyógyíthatók. Várható megjelenés: 2012. február

Részletek>>

A fájdalom

2008. 06. 25.

Írta: C. S. Lewis

A közkedvelt apologéta kérlelhetetlen logikával, találó képekkel és hasonlatokkal fűszerezve, olvasmányos formában tárja elénk a kereszténység válaszát a fájdalom dilemmájára. Érvelése alátámasztásához filozófiai és egyháztörténeti klasszikusokat - köztük Arisztotelészt, Aquinói Szent Tamást, Pascalt és Szent Ágostont - hív segítségül.

Részletek>>

Istenre hangolva

2008. 04. 07.

Chapman abból indul ki, hogy a szeretetnek az emberi kapcsolatokban megfigyelhető kifejezési módjai az isteni szeretet visszatükröződései. Ha Isten saját képére teremtette az embert, akkor joggal várhatjuk, hogy a szeretetnek ez az öt kifejezési formája Isten jellemében és természetében is megnyilvánuljon. Könyvéből megtudhatjuk, hogyan érezteti velünk Isten a szeretetét, és hogyan szól mindenkihez azon a szeretetnyelven, amely a legkifejezőbb számára.

Részletek>>

 

Rendíthetetlenül - Ruth

2012.07.10.

Leírás: Leírás: RendíthetetlenülHátat fordítva saját családjának, Ruth minden kockázatot vállal, hogy gondoskodjon özvegyen maradt anyósáról, Naomiról, aki nemcsak a férjét, hanem a fiait is elveszítette az Izraelt sújtó éhínség következtében. Ruth története a hit, a hűség és a felelősségteljes élet egyik legragyogóbb példája.

Részletek>>

Izsák Norbert: A lélek titkai

2012.06.14.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Lélek titkai, A A pszichológia versenyez a teológiával az emberi lelkekért, vagy minden pap, sőt minden hívő tulajdonképpen pszichológus? Lehet-e Jézus tetteit és példázatait a modern lélektan szemszögéből vizsgálni? Milyen sémák befolyásolják, hogy boldognak vagy pechesnek érezzük magunkat, és miért veszekszünk felnőtt fejjel is a szüleinkkel? Hogyan szolgálja egy vallási közösség a személyiségfejlődésünket avagy a függőségben tartásunkat? Izsák Norbert újságíró kérdezi a pasztorálpszichológia professzorát, mindenről, ami csak a lelkünket érintheti.

Részletek>>

180 nap alatt a Biblián át

2012.06.14.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: 180 nap alatt a Biblián át A 180 bibliai fejezetből készült válogatás, valamint a két szerző által hozzájuk fűzött rövid kommentárok célja, hogy felkeltsék az érdeklődést a Biblia olvasása iránt. A 180 szövegrészlet a Biblia 66 könyvének mindegyikéből legalább egy fejezetet tartalmaz, és olyan módon van összeállítva, hogy átfogó képet adjon a Biblia főbb témáiról, és láthatóvá tegye a Biblia egyes könyvei közötti összefüggéseket.

Részletek>>

A próféta

2012.05.21.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: A prófétaA bátorság fiai című sorozat negyedik kötete Ámósz életét tárja elénk a virágkorát élő Izraelhez és Istenhez fűződő viszonya tükrében. Szigorú jövendölései, noha megcsendül bennük a reménység hangja is, nem hoztak népszerűséget neki. A pásztorból lett próféta Isten iránti engedelmes hűségét azonban az ellenállás csak megszilárdította és elmélyítette.

Részletek>>

Vezesd népemet

2008. 03. 06.

Írta: John White

Nehémiás az imádság és a tettek embere volt: megszervezte Jeruzsálem lerombolt falainak újjáépítését, majd fontos szerepet játszott Isten népének lelki ébredésében és nemzeti megújulásában.

Részletek>>

Leplezetlenül

2011.06.04.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: image011A szerző regénysorozata öt olyan asszony történetét mutatja be, akik jelentős szerepet játszottak Jézus családfájában. Noha valamennyien több ezer évvel ezelőtt éltek, történetük aktuális üzenettel szolgál a mai kor legégetőbb kérdéseire is.

Részletek>>

A herceg - Jónátán

2012.03.13

A királyi udvarban egyedül Jonatán ismeri fel Dávidban Isten választottját, és a barátságába fogadja a fiatal hőst. Dávid újabb hadi sikerei után egyre népszerűbb a nép körében, sőt a király közvetlen környezetében is. Eközben Jonatán apja, Saul napról napra féltékenyebb lesz. Miután kétségtelenné válik Saul gyilkos szándéka, Jonatán önzetlen segítségével Dávid elmenekül az udvarból.

Részletek>>

Áron

2011.05.02.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: image013A zsidó nép Egyiptomból való kivonulásának és pusztai vándorlásának a Bibliából jól ismert történetét Francine Rivers nagysikerű regénysorozatának új kötetében a hatalmas testvér, Mózes árnyékában működő Áron szemszögéből kísérhetjük nyomon.

Tekintély és szabadság

2011.10.07

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: alt"Kinek szól ez a könyv? Mindenkinek, aki vezet vagy nevel. Még inkább azoknak, akik vezető beosztásban dolgoznak és emellett gyermeket nevelnek. Vajon egy ötlet, egy módszer, amely beválik a gyermeknevelésben, sikeresnek bizonyulhat-e a vezetői munkában is - és fordítva?"

Részletek>>

 

Sz. Kiss Mária: Reini

2012. 04.29.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: ReiniRuck Reinhild, a svájci jogászprofesszor lánya 19 évesen esküdött örök hűséget a fiatal református lelkésznek, Gyökössy Endrének. Közös életük még a békebeli Magyarországon indult, de hamarosan a világégés, a kommunista diktatúra és az ’56 utáni megtorlások közepette kellett Reininek apró gyerekekkel az otthonában, férje oldalán helyt állnia. A művelt, fiatal nő mindvégig odaadó társa maradt a neves pasztorálpszichológusnak. Sz. Kiss Mária újságíróval folytatott beszélgetésében frissen és őszintén vall életútjáról, nevelésről, szerelemről, hitről, halálról, zeneszeretetről, lelki segítésről.

Részletek>>

Gyerekhatárok

2010. 04. 08.

Mikor mondjunk igent és mikor mondjunk nemet gyermekeinknek?

Részletek>>

Kamaszhatárok

2012.03.03.

A határvonalak-sorozat új darabja a tinédzserek szüleinek ad segítséget abban, hogy miként hozhatják ki a legjobbat a kamaszkor folyamatos változással járó, nehéz időszakából, és hogyan készíthetik fel a tizenéveseket arra, hogy megtanuljanak felelősséget vállalni önmagukért.

Részletek>>

Párbeszéd az öregséggel

2010. 04. 08.

Meg lehet-e élni az öregedést is szabadon, örömmel és szeretettel?

„Istennel folytatok párbeszédet. Rajtam múlik, hogy valamit, amit Ő hoz az életembe, szabadon vagy kényszerből fogadok-e el – vallja az idős jezsuita.

Részletek>>

Segítség, rokonok lettünk!

2010. 04. 08.

Amikor két ember házasságot köt, egymás rokonaival is kapcsolatba lépnek, beépülve az anyós, após, sógorok és sógornők alkotta nagyobb rendszerbe.

Részletek>>

Segítség, szülők lettünk!

2010. 04. 08.

A gyerekvállalás drámai változást jelent a házasságban – mutat rá az amerikai szerző új könyvében. A kórházi „örömcsomag” érkezése előtt a pár csak egymásnak él.

Részletek>>

Határaink – Mire mondjunk igent és mire nemet?

2009. 05. 30.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: image013Hogyan vállalhatunk felelősséget önmagunkért, hogy ne csak sodródjunk és reagáljunk a minket érő hatásokra, hanem aktívan és felelősen alakítsuk saját életünket.

Részletek>>

Kezdjük újra!

2008. 11. 21.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: image016Chapman könyve a válás határáig jutott külön élő – vagy azt fontolgató – házaspároknak szól, akik azonban még nem mondtak le teljesen a házasságukról, vagy legalábbis hajlandók arra, hogy még egy esélyt adjanak a kapcsolatuknak.

Részletek>>

A Gyermekek misztériuma

2011.06.24.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: image009Mason korábbi könyvében, A házasság misztériumában a házasság és az Istennel való kapcsolat között vont párhuzamot, A gyermekek misztériumában a szülő-gyerek kapcsolattal teszi ugyanezt.

Részletek>>

Meghökkentő kegyelem

2008. 04. 23.

A minkét körülvevő világ szerint életünk attól függ, hogyan teljesítünk. Az amerikai szerző ezzel szemben azt állítja: a kegyelem előfeltétele a tökéletlenség; a sebeink és a hibáink azok a repedések, amelyeken keresztül a kegyelem behatolhat az életünkbe. Philip Yancey egyik legszemélyesebb és legprovokatívabb könyvében megrendítő őszinteséggel mutatja be a kegyelem életátformáló hatalmát.

Részletek>> Egymásra hangolva – férfi kiadás

2009. 05. 30.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: image015Chapman bestsellere, az Egymásra hangolva ezúttal kifejezetten férfiaknak szánt kiadásban jelenik meg.

Részletek>>

 

Egymásra hangolva – hangoskönyv (MP3)

2010. 04. 08.

Öt szeretetnyelv a házasságban.

Részletek>>

Kolostorok Magyarországon

2010. 11.22.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: image0032010 őszén megjelent a Civertan Grafikai Stúdió legújabb fotóalbuma, Kolostorok Magyarországon címmel. Csorba Csaba értő szavaival bemutatott 23 kiemelt Magyarországi kolostor helyszín ismertetésére vállalkozik a kötet – sok-sok fényképpel és légifotóval.

Részletek>>

Felvidék, Várak madártávlatból

2010.12.06.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: image004Megjelent a Civertan Grafikai Stúdió legújabb fotóalbuma, Felvidék, Várak madártávlatból címmel. A több mint 20 helyszínt, légifotót és leírást tartalmazó könyv igazi karácsonyi ajándék -  nemcsak várbarátoknak.

Részletek>>

Havasi Ágnes: Dosztojevszkij szentjei

2009. 01. 14.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: image003A budapesti L’Harmattan Kiadó Dosztojevszkij művészetéhez kapcsolódó, ortodox vonatkozású újdonsága egy irodalomtörténeti monográfia, amely 2009. január elején  jelent meg a Horizontok sorozatban:

Havasi Ágnes: Dosztojevszkij szentjei. A pozitív szépségű hősök ortodox egyházi eredete.

Részletek>>

Egy különleges ikon: a Szoptató Istenszülő

2008. 02. 25.

A keleti keresztény tradícióban ismert ábrázolás a Gyermeket tejével tápláló Istenanyát jelöli. A Gyermek szoptatása, illetve a kebel leplezetlen bemutatása – mondhatnánk, inkább a nyugati ízlést tükrözi, mégsem állíthatjuk, hogy ez nyugati művészet invenciója lenne csupán, hiszen a tradicionális ikonokon is látható az anyai kebel, csak természetellenes módon jelzésszerű testrésszé redukálva, olykor, mint a nyak egy furcsa kinövése.

Részletek>>

Képek>>

  Czakó Gábor – Banga Ferenc: Még hetvenhét magyar rémmese

2004.06.01.

A nagysikerű Hetvenhét magyar rémmesék sorozat negyedik kötete.

A magyar történelem mesés és rajzos szatírában elbeszélve. A szatíráról a közhely azt állítja, hogy görbe tükröt tart a valóság elé, attól mulatságos. Az igazság ezzel szemben az, hogy a szatíra éppenséggel sima és egyenes tükröt tart, máskülönben hogyan is derülhetne ki, hogy az ún. valóság ragyás, púpos és görbe?

Részletek>>

Átragyogás

2007. 11. 12.

Szeretett tanárunk, Török Endre irodalomtörténész, a budapesti ELTE BTK Összehasonlító és Világirodalmi Tanszékének tanárnemzedékeket felnevelő, legendás hírű, Széchenyi-díjas oktatója 2005 áprilisában elhunyt. Műveinek örököse bennünket bízott meg szellemi hagyatékának összerendezésével és kiadásával.

Részletek>>

Szerzetes- és lovagrendek Magyarországon

2004-12-20.

A könyv magyarországi megtelepedésük sorrendjében tárgyalja a szerzetesrendek életét.

Részletek>>

A házasság misztériuma

2011.06.24.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: image007A házasság az Isten-ember viszony legtökéletesebb földi kiábrázolása: legfenségesebb élményünk, egyszersmind életünk legkeményebb megpróbáltatása, küzdelmes szembesülés az örök Másikkal.

Részletek>>

Szabadon, örömmel, szeretettel

2008. 05. 27.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: image003Nemes Ödönnel beszélget Naszádi Kriszta

„Sohasem tettem semmit pusztán kötelességből” - vallja Nemes Ödön az interjúkötetben, amelyben számot ad egész életéről. Gondolatai a legalapvetőbb dolgokról szólnak: szeretetről, megbecsülésről, fájdalomról, félelemről, alkotásról, hitről, örömről és legfőképpen a szabadságról.

Részletek>> Bibliodráma

2008. 11. 21.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: image014A könyv szerzői a hazai bibliodráma-műhely elismert képviselői. A bibliodráma műfaja új, eddig kevéssé ismert módon kínál személyes kapcsolatfelvételt a Biblia történeteivel, szövegeivel, végső soron üzenetével.

Részletek>>

A Harmat kiadó hitvédelmi sorozata

A mormon vallás

2011.03.01.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: A mormon vallásSzínes, reprezentatív, 14 oldalas leporelló a mormon vallásról. Valóban Isten prófétája volt Joseph Smith? Vajon a mormon Isten a Biblia Istene? Az igazságot tanítja a mormon vallás Jézusról? Miért építenek templomokat a mormonok?

Részletek>>

Jehova tanúi

2011.03.01.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Jehova tanúiSzínes, reprezentatív, 14 oldalas leporelló a Jehova Tanúiról. Megbízható Bibliafordítás-e az Új Világ-fordítás? Csak 144 000 ember jut-e a mennybe? Valóban pogány tanítás-e a Szentháromság tana? Jézus Krisztus azonos lenne Mihály arkangyallal?

Részletek>>

Ateizmus és agnoszticizmus

2011.03.01.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Ateizmus és agnoszticizmusSzínes, reprezentatív,14 oldalas leporelló az ateizmusról és az agnoszticizmusról. Lehet-e biztosan tudni, hogy Isten létezik? Eldönthetjük-e, hogy mi jó, és mi rossz? Hihet-e valaki egyszerre Istenben és a tudományban? Miért vannak rossz dolgok is a világon?

Részletek>>

 

Szalai András:

Más Jézus, más lélek, más evangélium

2011.06.08.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: image003A kézikönyv fő témája a hit védelme olyan vallási irányzatok tanaival szemben, amelyek önmagukat az igazi kereszténységnek tekintik, ugyanakkor tagadják a kereszténység egyetemes hitvallásait, a katolikus, ortodox és protestáns egyházak teológiai közös nevezőjét.

Részletek>>

Koncz Marianna - Varga Miklós:

Szigorúan bizalmas

2011.06.08.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: image005A könyv egy mai Istenkereső fiatal útját mutatja be naplóján keresztül. A sorokon keresztül nyomon követhetjük egy felbomló család gyermekének felnőtté válását és egyben következetes Istenkeresését, mely a különféle ezoterikus tanoktól indulva a krisnás szerzetességen keresztül jut el Krisztus hitéig. A szerző azért osztja meg saját történetét olvasóival, hogy szolgáljon mindez okulásul a hasonló cipőben járó fiatalok és szüleik számára.

Részletek>>

Paulette Boudet: Ez nem a te harcod…

2004-11-13

A könyvet ajánlom mindazoknak, akik meg akarják tapasztalni Isten csodálatos erejét. De különösen azoknak, akik átéltek már nagy csalódásokat, lelki fájdalmakat, hűtlenséget, mert ez a könyv megmutatja, ma is Isten a szeretet.

Részletek>>

 

Az Újszövetség szövege

2008. 03. 06.

Írta: Bruce Metzger

Higgyünk-e a szenzációs híradásoknak, hogy fantasztikus új bibliai iratokat találtak vagy Jézus Krisztus életének döbbenetes titkaira derült fény?

Részletek>>

Új teológiai szótár

2006. 11. 29.

Megjelent: Herbert Vorgrimler: ÚJ TEOLÓGIAI SZÓTÁR

Budapest, Göncöl Kiadó, 2006, 730 oldal, 4830 Ft

Részletek>>

Igézők C. kötet Agape Ferences Kiadó. Szeged, 2006

2006. 10. 18.

A B év után a C év is megjelent. Azok az evangéliumok magyarázatai amelyeket 2006 Nov. 3-val, Advent 1. vasárnapjával kezdődően olvasnak fel a katolikus templomokban, az „un.” C. egyházi évben.

Részletek>>

Igézők

2005. 12. 20.

Igézők címmel kapható perikópa magyarázataim szerdától a szegedi Korda boltban és az Agape boltjaiban, illetve Budapesten Ecclesi szövetkezet boltjában kapható.

Interneten megrendelhető: http://www.agape.hu/

Dr. Benyik György

Részletek>>

 

Dr. Sasvári László: Irota

2005. 08. 17.

Belváros-Lipótváros Ruszin Kisebbségi Önkormányzata elmúlt 5 éves működése alatt több alkalommal jelentett meg, illetve támogatott ruszin témájú könyveket. Szerzőink között szerepelt dr. Sasvári László vallástörténész, Németh László díjas tanár is.

Részletek>>

Oliver Clément: Kérdések az emberről

2005. 02. 17.

A 20. század egyik legeredetibb ortodox gondolkodója az 1968-as párizsi diákforradalom után írta ezt a könyvét, amelyben választ igyekszik adni a korunk emberét foglalkoztató, égető kérdésekre. Sorra veszi a szexualitás, a politika, a technika, a szerelem-szeretet és a művészet által felvetett problémákat. A francia szerző a szabadság titkából kiindulva vezet el néha meghökkentő megállapításaival a hiteles keresztény antropológiához.

Részletek>>

George Orwell: 1984

2004.11.13.

Gondolkodás, beszéd, nyelv. Az 1984 egyik maradandó leleménye a totális diktatúrán belül a totális ideológia érzékeltetése, a gondolkodás és a nyelvi beszéd szintjén.

Redukált - visszametszett - gondolkodásmód s a belőle következő nyelvi beszéd diktatúrák idején két fokozatban szokott megvalósulni: Először: a redukálást a totális államhatalom előírja az állampolgárnak. Másodszor: az így-úgy kiszemelt állampolgár elfogadja az államhatalom döntését, teljesíti a követelményeket.

Részletek>>

 

Gyökössy Endre: Együtt a szeretetben

2005. 08. 17.

Gyökössy Endre lelkész-pszichológus ebben a könyvében bemutatja, hogyan történik az a családi nevelés, ami sajátos evangéliumi többletével harmonikusan illeszkedik a nevelés egészébe. Ennek a gyakorlati bemutatása és ugyanakkor a szeretet áramlásának megéreztetése e könyv legközvetlenebb értéke és ajándéka.

Részletek>>

Családegyház

2005. 06. 29.

Családegyház (ecclesiola) – a 2. Vatikáni zsinat nevezi így a családokat. Magyarán: minden egyes család – ház, sőt egyház. Üdvház, szent ház, ahogy őseink értelmezték.

Részletek>>

Mesélő BIBLIA

2008. 08. 20.

A 4-9 éveseknek szóló illusztrált Gyerekbiblia különlegessége, hogy az ismerős történeteket úgy adja közre, hogy könnyebb legyen őket elmondani, mint felolvasni.

Részletek>>

Friederich Dürrenmatt: A bukás

2004.11.21.

Ismét egy, nem a napokban megjelent művet ajánlunk. Ez a könyv a totalitárius diktatúrák lélekvilágába enged bepillantást.

Részletek>>

 

Házasság

Chapman, Gary: A szeretet mint életforma

2011.04.11.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: altA házassági tanácsadó könyveiről ismert szerző ebben a könyvében a szeretetről, mint magatartásformáról ír. Az egyes tulajdonságokról szóló fejezetek önfelmérő kérdőívet, gyakorlati útmutatót, és a feldolgozást segítő kérdéseket tartalmaznak, melyek a szeretetre jellemző magatartásformák elsajátítását segítik elő.

Részletek>>

Chapman, GaryPalmer, Catherine: Parázsló ősz

2011.04.11.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: altA Harmat kiadó gondozásában rövidesen megjelenik Gary Chapman: A házasság négy évszaka című házassági tanácsadó könyvén alapuló regénysorozat harmadik kötete.

Részletek>>

Chapman, GaryPalmer, Catherine: Nyári szellő

2011.04.11.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: altA Harmat kiadó gondozásában rövidesen megjelenik Gary Chapman: A házasság négy évszaka című házassági tanácsadó könyvén alapuló regénysorozat második kötete.

Részletek>>

Chapman, GaryPalmer, Catherine: Tavaszi történet

2011.02.27.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Tavaszi történetA Harmat kiadó gondozásában megjelent Gary Chapman: A házasság négy évszaka című házassági tanácsadó könyvén alapuló regénysorozat első kötete.

Részletek>>

Chapman, GaryPalmer, Catherine: Télre tavasz

2012.02.02.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: altBrad és Ashley tudták, hogy a mézeshetek felhőtlen időszaka nem fog örökké tartani, arra mégsem számítottak, hogy a házasságuk ilyen hamar véget érhet. Gary Chapman A házasság négy évszaka című könyvén alapul ó regénysorozat záró kötete februártól a könyvesboltokban!

Részletek>>

 

Régi magyar templomok

2005. 01. 20.

"Magyarországon a keresztény templomépítés kezdete az első királynak, Szent Istvánnak térítői működéséhez fűződik, amivel nem akarjuk annak lehetőségét kétségbe vonni, hogy a pannonhalmi monostornak és templomának építését 996-ban még Géza fejedelem kezdte meg és viszont abba a túlzásba sem akarok esni, hogy valamennyi templomot, mely az ő korában épülhetett, az ő nevéhez fűzzem."

Tovább>>

Buzgóság emészt házadért Uram

2007. 12. 20.

Írta: Dr. Petrasevits Dénes

Dénes atya, encsi paróchus negyven év hihetetlenül gazdag szellemi terméséből, 600 cikkéből (!) válogatta ezt a szép kiállítású, igényes kötetet.

Részletek>>

Magyar várak

2006. 11. 16.

A kötet légi és földi felvételei Magyarország várépítészetének legszebb alkotásait mutatják be. A várépítészet a századok, évezredek során művészetté fejlődött, s bár gyakran már csak romokban, de ma is látható formában maradtak fenn majd ezer év nevezetes várai, várkastélyai, erődei.

Részletek>>

Hamvas Béla: Patmosz I-II.

2004.10.24

János, a szeretett tanítvány, a Patmosz hegyén látta jelenéseit, melyek alapján az Apokalipszis könyvét megírta, azt a könyvet, amely "normális", racionális gondolkodásmóddal föl nem fogható. Hamvas kézen fogva vezeti az olvasót a szellemi Patmosz hegyre, melyről letekintve nemcsak a világ mozgatórugóinak megmutatására vállalkozik, hanem elindítja az olvasót a saját - tudat alatt materialista - analitikus gondolkodásmódjának lerombolására. Ezzel párhuzamosan új gondolkodásmódot sugall; mélyen emberit és még mélyebben istenit, amely kitör az anyagi világból, maga számára másodrendűvé teszi, felszámolja azt. Ez a gondolkodásmód analogikus, az idők kezdetén még ismert volt, Jézus is ily módon fejezte ki magát, mígnem a racionalitás ki nem szorította azt. Ha igazán meg akarjuk érteni, olvassuk el kétszer.

Részletek>>

 

Gyökössy Endre: János evangéliuma

2004-11-13

Gyökössy Endre több évtizedes álmát valósította meg, amikor belevágott az Újszövetségi leírás egyik legnehezebb könyvének kommentálásába. A magyarázat többnyire az eredeti szövegre támaszkodik, mégsem szakkommentár, inkább egy üzenet átadása, továbbítása, amellyel az olvasó közelebb kerülhet Jézushoz.

Részletek>>

Erdély száz csodája

2005. 01. 10.

"A faépítészetnek Európában páratlan példájára találunk Erdély északi peremvidékén, Máramarosban. A fa mint építőanyag itt sajátosan népi építészeti alkotásokban, a híres fatemplomokban jut kifejezésre. Máramaros vidékén a fát alapvető építőanyagként használták, fából készültek a lakóházak, melléképületek és a templomok is."

Tovább>>

Chapman, Gary: Segítség, szülők lettünk!

2011.10.07

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Segítség, szülők lettünk!A gyerekvállalás drámai változást jelent a házasságban – mutat rá az amerikai szerző új könyvében. A kórházi „örömcsomag” érkezése előtt a pár csak egymásnak él. Évek telnek el, míg egyszer csak tudatosul bennük: immár a gyerekeknek szentelik minden idejüket és energiájukat.

Részletek>>

Chapman, Gary: Segítség, rokonok lettünk!

2011.10.07

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Segítség, rokonok lettünk!Amikor két ember házasságot köt, egymás rokonaival is kapcsolatba lépnek, beépülve az anyós, após, sógorok és sógornők alkotta nagyobb rendszerbe. Hirtelen családi hagyományok, kapcsolati minták egész sora hatja át az újdonsült pár életét. S mivel minden família a maga nemében egyedi, a különbségek megannyi konfliktus forrásává válhatnak.

Részletek>>

 

Hamvas Béla: A bor filozófiája

2004-11-13

Hamvas imakönyvet ír az ateisták számára. Merthogy az ateizmus is egy vallás, de rossz vallás. A rossz vallásosság egyik jele a "mámortalan létezés", aminek oka, hogy az egyén görcsösen félti életét. A jó vallású ember mindenben meglátja Istent, a szerelemben, ételben, italban, a borban is.

Hamvas nem borkatalógust vagy borászati szakkönyvet írt, hanem ír a bor metafizikájáról, természetéről és szertartástanáról.

Részletek>>

Wass Albert: Mire a fák megnőnek

2004-10-24

"A Habsburg elnyomás XIX. századi világában Wass Albert egyszerre tart családi és nemzeti önvizsgálatot Erdélyben és fájdalmasan felkészítő történelmi memoritert a mai magyar utódnemzedékek számára." Turcsány Péter

Részletek>>

A hit Keresztes Szent János szerint

2005. 04. 29.

Amikor felkértek arra, hogy KAROL WOJTYLA atyának, az „Angelicum” Pápai Főiskolán (ma Szent Tamás Pápai Egyetem, Róma) 1948-ban megvédett doktori értekezését ismertessem, és mielőbb megjelentessem –, a megbízást azonnal elfogadtam, hogy fiúi tiszteletemet ezzel is örömmel kifejezzem régi tanítványom iránt, akit harminc évvel később, 1978. október 16-án II: János Pál néven választott pápává az a bíborosi konzisztorium, melynek én is tagja lehettem.

Részletek>>

Imádság és lelki alkat

2009. 05. 30.

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: image003A spanyol pszichiáter praxisa és kérdőíves kutatások alapján írta meg könyvét az imaélet, a temperamentum, az érzelmek és a személyes élettörténet közötti összefüggésekről.

Részletek>>

 

Jámborné dr. Benczúr Erzsébet: Az élet törvénye a szeretet törvénye

2004-11-13

A könyvecske azoknak a hívőknek szól, akinek az a kísértése, hogy Isten mellett elfelejtkeznek az emberről. Szól a hitetleneknek, akik az embert akarják szeretni Isten nélkül. És szól a harmadik, legnagyobb csoportnak, azoknak, akik nem szeretik sem az Istent, sem az embert.

Az író az emberi élet szenvedésének, tragédiájának a forrását a bűnben látja. Az élet legnagyobb kihívása a bűn kérdésének a megoldása. Az író a megoldást, a mi Megváltónknak, Jézus Krisztusnak az ember iránti szeretetében látja.

Részletek>>

Török József – Legeza László – Szacsvay Péter: Bencések

2004. 12. 21.

"Szent István életének utolsó éveiben tudta, hogy nagy alkotására (a fiatal keresztény államra és a magyar egyházra) viharos jövő vár. A szerzetesség nehezebb helyzetét az utána következő évtizedekben a monostoralapítások kisebb száma híven tükrözi."

Részletek>>

Makovecz Imre műhelye

2005. 04. 01.

A koncepciók, rendszerek kompromittálódásának korszakában élünk. A rendszerek válsága történelmi érvényességeket, emberi, szellemi és erkölcsi értékeket semmisít meg. A személy, a nemzet, a munka, a család, az öregség, a gyermek, a természet mind-mind áldozatnak tűnnek, a nagy erőegyensúly áldozatának.

Részletek>>

Bibliai lapozók

2008. 08. 20.

Lois Rock

• Jézus születése

• Az elveszett bárány

• Noé bárkája

• Miatyánk

Négyféle Bibliai lapozó, egyszerű kedves rajzokkal a legismertebb és legkedveltebb bibliai történetekkel a legkisebbek számára.

Részletek>>

John Main: Jöjj el Uram, – az Úr eljött

2004.06.11.

A ke­resz­tény­ség­ben, azon be­lül is kü­lö­nö­sen a bizánci kultúrkörben, az ortodoxiában kezdetektől fogva nagy jelentősége van a gondolatok, és képek nélküli imádságnak.

A nyugati kultúrkörben napjainkra sok helyen teljesen kiveszett ez az imádkozási mód.

John Main bencés szerzetes életének egyik meghatározó momentuma volt, amikor még világiként megismerkedett egy indiai szerzetessel, aki ráirányította figyelmét erre az imamódra, mely később egész életét meghatározta.

Részletek>>