Könyvajánló

Keleti lélekkel a Kárpát-medencében

2012.05.28.

Leírás: Leírás: http://www.stephanus.hu/images/books/NAGY/08436.jpgA Szent István Társulat Pásztorok című sorozatában ezúttal Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Egyházmegye görögkatolikus püspöke vall életéről, szerzetesi papi hivatásáról Elmer István írónak, az Új Ember főmunkatársának.

Részletek>>

Megjelent a centenáriumi kötet

2012.03.25.

Leírás: http://byzantinohungarica.hu/sites/default/files/cent_kotet_borito_vegleges_kicsi.jpgA „…minden utamat már előre láttad” címet viselő, 228 színes oldalból álló, A/4-es méretű kötetben a történeti visszatekintésen kívül, a Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus templomainak gazdagon illusztrált leírása mellett a görögkatolikus egyház sajátos küldetéséről olvashat.

Részletek>>

Áthoszi Porfíriosz atya élete

2011.11.20.

Porfíriosz atya kisgyermekkorában Kunyhós Szent János életrajzát olvasva határozta el, hogy szerzetes lesz. Tizenkét éves korában az Áthosz-hegyre szökött, ahol a Kafszokalívia remeteségben – két szent életű „öreg” tanítványaként – imádság, munka és feltétlen engedelmesség lett az élete. Fiatalon kivételes lelki ajándékok birtokába jutott.

Részletek>>

Megjelent Véghseő Tamás: "...mint igaz egyházi ember..." című könyve

(A történelmi Munkácsi Egyházmegye görög katolikus egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése - Collectanea Athanasiana I/4.)

2011.03.20.

Leírás: http://byzantinohungarica.hu/sites/default/files/borito.pngA kötet a Magyar Királyság északkeleti régiójában a 17. század közepén létrejött görög katolikus egyház történetébe vezeti be az olvasót a kezdetektől a 17–18. század fordulójáig. A szerző az első uniós kezdeményezésektől az ungvári unión (1646) át egészen De Camillis János József munkácsi püspök haláláig (1706) mutatja be az eseményeket és tárja fel az okokat, motivációkat és összefüggéseket.

Részletek>>

Collectanea Athanasiana

2008. 10. 24.

Leírás: image003Figyelmükbe ajánljuk a nyíregyházi Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Collectanea Athanasiana címmel most induló sorozatát és annak első kötetét.

A sorozat az intézményünkben folyó kutatómunka eredményeit kívánja az érdeklődő közönség elé tárni. A Studia alsorozatban gyűjteményes kötetek, konferencia-anyagok, illetve önálló monografikus művek kiadását tervezzük.

Részletek>>

Árpád-házi Szent Piroska – Az idegen szent

2007. 11. 27.

Írta: Nagymihályi Géza

Előadás keretében mutatta be Dr. Nagymihályi Géza legújabb könyvét.

Tovább>>

Lovászné dr. Kerekes Mária ajánlása.

Tovább>>

Romániai magyar görög katolikus templomok – sorozat

2007. 02. 14.

1. kötet – Szent Mihály és Gábor arkangyalok templom – Nagypeleske

Írták: Terdik Szilveszter és Pallai Béla

„A romániai magyar szertartási nyelvű keleti rítusú katolikus egyházközségek templomainak bemutatását tervező sorozat első darabja, a Szatmár megyei Nagypeleske templomának bemutatása. Ezt az indokolta, hogy a sorozatot megtervezők egyike, ifj. Pallai Béla ennek az egyházközségnek a parókusa.”

Részletek>>

Nagymihályi Géza: Lépj be a szentélybe, lásd a titkokat – A szentély ikonológiája

2009. 04. 27.

Leírás: image003A templommal, mint szakrális épülettel, számos szakmunka foglalkozik, a templom építészeti tagozataival is, (homlokzat, torony, kupola, stb.), de a szentéllyel külön, tudomásunk szerint nem.

Lovászné, dr. Kerekes Mária ajánlása>>

Hitvallás, liturgia, ikon a keleti kereszténységben

2006. 01. 07.

Könyvemben először a legfontosabb filozófiai, teológiai és művészeti alapelveket tisztázzuk.

Részletek>>

Ivancsó István: Magyar Mózes – Liturgikus tiszteletének tükrében

2005. 02. 22.

Mojszej Ugrin, azaz magyar Mózes, az egyetemes egyház szentje. Bizánci szertartású volt, s abban az időben élt, amikor az egyház még egységes volt. 1043-ban halt meg, tehát tizenegy évvel az egyházszakadás előtt, amit a történelem „az 1054-es nagy keleti egyházszakadásként” ismer. Tehát valóban az egyetemes egyház szentjének lehet tartani.

Részletek>>

Házad ékessége - Görögkatolikus templomok, ikonok, ikonosztázok Magyarországon

2004.09.29.

Ebben a színes képes könyvben olvashatunk arról, hogy mi a szerepe a görög katolikus ikonoknak, ikonosztázoknak. A könyv bemutat néhány Magyarországon található görög katolikus templomot, és a bennük lévő ikonosztázokat, mint például a máriapócsi kegytemplomot, a mándoki Szent Miklós-templomot, amely hazánkban az egyetlen fennmaradt görög katolikus fatemplom, a tiszavári Szent Miklós-templomot, és még számos gyönyörű alkotást.

Részletek>>

Nagymihályi Géza:
A Nagyböjt szakrális kultúrája a keresztény keleten (Hajdúböszörmény, 2001.)

2003.12.09.

Kultusz és kultúra egy tőről fakad. Minőségét rangjelzi az egyetemes értékekhez való viszonya. E reláció fényében sajátos szellemi metodikájával mutatja be a szerző az évente visszatérő szakrális ünnepkör értelmezésével a keresztény hitélet tengelyét, a Húsvét misztériumát.

Részletek >>

Ivancsó István:
A KELETI LITURGIÁK (Nyíregyháza, 2002.)

2003.12.12.

Napjainkban is szinte ismeretlen a keleti liturgiák világa, annak ellenére, hogy az egyetemes kereszténység közös értéke. Ez a könyv komoly segítséget jelenthet a keleti egyházak és hagyományok mélyebb megismeréséhez, sőt saját egyházaink hagyományait is jobban átérezhetjük a közös hagyományokon keresztül.

Részletek >>

 

A. Quatit: “Szüntelenül ...” – Az imádság gyakorlatáról a bizánci keresztény hagyomány tükrében

2009. 02. 27.

Leírás: image003(második kiadás)

Ez volt a Kiadó első könyve. Lektorálta: dr. Orosz László, a Nyíregyházi Hittudományi Főiskola rektora.  Egyházi jóváhagyással (1313/1995).

Részletek>>

Verdes Sándor: (K)egyetlen élet, (k)egyetlen törvény

2009. 02. 27.

Varázsszer az életből, az életre, az élethez

Részletek>>

Irma Zaleski: Élni a Jézus-imát

2009. 02. 27.

Eredeti cím (Original title): Living the Jesus Prayer

© 2003, Novalis, Saint Paul University, Ottawa, Canada

Fordította: dr. Terék Tihamér

Lektorálta: dr. Barsi Balázs

Részletek>>

Új teológiai szótár

2006. 11. 29.

Megjelent: Herbert Vorgrimler: ÚJ TEOLÓGIAI SZÓTÁR

Budapest, Göncöl Kiadó, 2006, 730 oldal, 4830 Ft

Részletek>>

Júlia Voznyeszenszkaja: Halál utáni kalandjaim

2006. 02. 02.

Mi, akik ezt a könyvet írtuk, fordítottuk, kiadtuk és olvassuk mindannyian emberek vagyunk. Emberek, akik egyszer titokzatos és csodálatos módon megfogantunk és megszülettünk.

Részletek>>

Baán István: A szent öregek könyve

2005. 10. 11.

A szerzetesatyák mondásainak ábécé sorrendes gyűjteménye.

Részletek>>

Ikonográfia ökumenikus megközelítésben

2005. 06. 11.

A Pápai református Akadémia páratlan ökumenikus gesztust gyakorolt, amikor 2004 őszén előadás sorozatot szervezett a képi ábrázolások, szorosabban véve az ikon és a különböző keresztény felekezetek viszonyáról.

Részletek>>

Nagymihályi Géza: Az Angyalok – Liturgia és ikon a keresztény keleten

2005.02.01.

A művészettörténet tanúsága szerint az angyalok témájában megszámlálhatatlan alkotás született, művészettörténeti bemutatás, elemzés annál kevesebb, magyar nyelven pedig egyáltalán nincs. Ezt a hiányt igyekszik megszűntetni ez a munka, melyet a szerző tapasztalata szerint mind a művészettörténész társadalom, mind a teológia iránt érdeklődők nagyon várnak. A szerző a keleti kereszténység angyal ábrázolásainak bemutatását választotta, ráépítve az egyetemes keresztény tanításra.

Részletek>>

A zarándok elbeszélései

2004.04.16.

Az orosz lelki irodalom e jellegzetes, népszerű alkotása elmondja, hogyan tanulta meg egy egyszerű „zarándok” a szüntelen imádságot. Vándorútján kísérője a Biblián meg a száraz kenyéren kívül a Filokália is, útitársa a szüntelen imádság, Jézus nevének ismétlése ajkával, lélegzetvételével, egész valójával, s az Isten él már benne az imádság által.

Részletek>>

A nyíregyházi főiskola kiadványai

2004.03.18.

A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola kiadványainak nagy részét megtaláljuk a főiskola honlapján.

Részletek>>

Görög Katolikus kiadványok

2004.03.18.

A Püspökség honlapján található könyvajánló

Részletek>>

Hivatalos Görög Katolikus hittankönyvek

2004.03.18.

A Püspökség honlapján megtekinthető a hittankönyvek ajánlója.

Részletek>>

Magyarság és Ortodoxia - Ezer Esztendő

2004.01.15.

Ez a könyv hazánk fennállásának ezer esztendejét tekinti át az Ortodoxia nézőpontjából. Bemutatja a keleti egyház által tisztelt magyar szenteket, és vértanúkat, továbbá olyan kulturtörténeti adalékokkal szolgál, melyeket nem nélkülözhetnek a téma iránt érdeklődők.

Részletek >>

Görög katolikus könyvajánló oldal

2003.12.09.

Ötletek, hogy mit érdemes elolvasni hitéletünk elmélyítéséhez.

Részletek>>

Aktathisztos Könyv

2003.12.09.

A Könyv előszava

Páratlanul szép görög szertartásunk egyik gyöngyszeme az akathisztosz (állva végzett imádság). Benne egymást váltják a szebbnél szebb, vers formájában megírt imádságos költemények. Szövegtartalmuk csupa dicsérő vagy hálaadó költemény Jézus Krisztus, a Boldogságos Szűz Mária vagy egyes szentek tiszteletére.

Részletek >>

Kis Filokália

2003.12.09.

Egyetlen mai keresztény - aki örvendetes módon mélyebb imaéletre törekszik - nem mellőzheti sivatagi testvéreink tanítását és tapasztalatait. Mindenesetre a józanság őrizte meg a sivatag szerzeteseit az eltévelyedésektől.

Részletek >>

Letöltés zip formátumban >>

Cselényi István Gábor: A hozzánk lehajló Isten; Nyíregyháza, 1998.

2003.12.15.

Görög katolikusságnak nem csak rítusa, de teológiája is sok szálon kapcsolódik a keleti hagyományokhoz, ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az Unió óta a görög katolikus egyház magáénak ismeri el azokat az értékeket is, amelyek a katolikus egyházban kerültek felszínre. Kialakult tehát egyfajta görög katolikus teológia, mely szintézise a mindenkori katolikus gondolkodás, és a keleti teológia értékeinek.

Részletek >>

 

Dr. Nagymihályi Géza

Kereszt: Krisztus Ikonja

A keresztkultusz ikonológiája

2010.11.29.

Leírás: image005A szerző görög katolikus pap. Két isztambuli tanulmányútjának gyümölcse ez a kötet, amely a Hagia Szófia templom padlózatán látható vésett kereszt megpillantásából növekedett könyvvé.

Részletek>>

Görög katolikus dallamkincsünk

2009. 03. 19.

Leírás: image003Írta: Dr. Cselényi István Gábor

Előszó

Elkötelezett és a magyar görög katolikusság szempontjából nagyon fontos könyvet tart kezében az olvasó. Olyan összegző jellegű írást, amely egy valóságos „kincs” eredetét, csiszolódását és jelen életét vizsgálja, körüljárja, nevezetesen: a magyar görög katolikus liturgikus és paraliturgikus éneket.

Részletek>>

Beszélgetések Az Imáról.

2008. 03. 19.

Írta: Dobos Marianne

Az interjúkat tartalmazó kötet „főszereplője” a Jézus ima.

Részletek>>

Dr. Cselényi István Gábor: Isten anyai arca?

2007. 12. 07.

A korai szír teológusok anyának tekintették a Szentlelket! A szerző ennek alapján vet fel talán meglepő, de igen aktuális kérdéseket.

Részletek>>

A Pantokrátor Magyar Földön

2006. 12. 19.

Írta: Nagymihályi Géza

(36 színes kép, és szövegközti képek).

Kairosz Kiadó, 3200Ft.

Részletek>>

A Vasvári Pál Társaság 2006-2007. évi előadás sorozatát dr. Nagymihályi Géza örökös tiszteletbeli elnök, A Pantokrátor ábrázolás Magyarországon című előadásával nyitotta meg.

Tovább>>

Lovászné dr. Kerekes Mária ajánlása.

Tovább>>

A századforduló leghíresebb orosz papja – Kronstadti Szt. János

2006. 02. 02.

„Semmi baj. Isten megbocsát neked. Jó szíved van.” Ezekkel az egyszerű szavakkal öntött reménységet a szenvedő, kétkedő, lelkileg-testileg beteg emberekbe Kronstadti Szent János.

Részletek>>

Keleti keresztények Magyarországon

2005. 08. 27.

A magyar társadalom széles rétegei előtt ismeretlen a Kárpát-medencében élő keleti keresztények léte, és kultúrája. Ez a könyv betekintést nyújt az érdeklődőknek e változatos, színes és ősi világába.

Részletek>>

Dr. Sasvári László: Irota

2005. 08. 17.

Belváros-Lipótváros Ruszin Kisebbségi Önkormányzata elmúlt 5 éves működése alatt több alkalommal jelentett meg, illetve támogatott ruszin témájú könyveket. Szerzőink között szerepelt dr. Sasvári László vallástörténész, Németh László díjas tanár is.

Részletek>>

Nagymihályi Géza: A misztika térben, szóban, és képben

2004.12.17.

A MISZTIKA a legegyszerűbb, és legáltalánosabb vallásos jelenség: az isten, és a lélek közvetítő nélküli kapcsolata.

Részletek>>

Nagy Márta: Ortodox falképek Magyarországon

2004.09.29.

A magyarországi művészet történetében sajátos arculatot jelent a hazánkban élő ortodox vallású népek művészete. A ránk maradt alkotásaiknak különösen az ad jelentőséget, hogy a Balkánról hozott népi hagyományaik sajátos módon ötvöződnek a nyugati művészeti irányzatokkal.

Ezek a falfestmények képviselik a magyarországi ortodox egyházművészetben fellépő stílusirányzatok legjelentősebbjeit.

Az ortodox falképek hazai anyagának összefoglalását ebben a könyvben találja meg az olvasó.

Részletek>>

Kis Filokália

2004.06.01.

A mai embert hajszolja a munka és rohan, a különböző ingeráradatok nyugtalanná teszik, és bensőleg mégis kielégítetlen, az evilági boldogság-ígéretekben csalódott. Ez előtt az ember előtt kell most a II. Vatikáni zsinat után a világban élő keresztény embernek tanúságot tennie Krisztus mellett. Hol talál erőt e magasztos és nehéz küldetéséhez?

Erre a kérdésre Kelet szerzetesatyái válaszolnak. Rámutatnak az imádság hatalmas erejére.

Részletek>>

Szárovi Szent Szerafim élete és tanítása

2004.05.10.

Mit tanulhatnak a szerzetesek és a hívek Szárovi Szent Szerafimtól? Lényegében Ugyanazt, mert a két életforma nem két tőről fakad, hanem egyről; a szent keresztségben ellene mondottunk a sátánnak, minden cselekedetének és minden pompájának, és a Hiszekeggyel az Anyaszentegyház hitében köteleztük el magunkat.

Szent Szerafim szerint az igazi lelki élet nem más, mint teljes emberi élet (annak minden vonatkozásával) a Szentlélekben.

Részletek>>

Hierotheos Vlachos archimandrita: Bevezetés a keleti keresztény lelkiségbe; Ortodox lelkiség

2004.03.31.

A „Bevezetés a keleti keresztény lelkiségbe” c. könyvével a szerző szeretné bemutatni az ortodox lelki élet alapjait. Igazán tömören összegzi az ortodox egyházi élet körvonalait, Újra meghatározva a rég óta helytelenül használt vagy értelmezett fogalmakat: praxis (gyakorlat), teória (szemlélődés), értelem (nous), ész, lélek ápolása stb.

Részletek>>

 

Júlia Nyikolajevna Voznyeszenszkaja – életrajz, könyvismertető, Magyarországon megjelent regények

2009. 09. 09.

A magyar keresztény könyvpiacon megjelent egy új, oroszországi írónő neve. A neve az egyik legfigyelemreméltóbb név az orosz ortodox irodalmi életben. Személyét rengeteg rajongás és vita övezi, könyveit milliók olvassák, miközben ő szerényen éldegél berlini lakásában, amelynek nagy előnye, hogy mindössze tizenöt perc sétára van az ortodox templomtól.

Részletek>>

Ioanichie Bălan: Három beszélgetés moldvai sztarecekkel.

2009. 01. 14.

Leírás: image003Két budapesti könyvkiadó, a L’Harmattan és az Odigitria gondozásában várhatóan 2009. január végén a boltokba kerül Ioanichie Bălan moldvai szerzetespap második, magyar nyelvű könyve.

Részletek>>

Mesélő BIBLIA

2008. 08. 20.

A 4-9 éveseknek szóló illusztrált Gyerekbiblia különlegessége, hogy az ismerős történeteket úgy adja közre, hogy könnyebb legyen őket elmondani, mint felolvasni.

Részletek>>

A Rotunda öröksége.

2007. 12. 29.

Írta: Dr. Szarka János

A középkori görög rítus nyomai Sárospatakon és a királynéi város vonzáskörzetében, B.-A.-Z. vármegyében, Miskolc, 2007.

Részletek>>

Egy vakon született kislány az Orosz Egyház nyolcadik oszlopa – Szt. Matrona

2006. 02. 02.

Moszkva belvárosában van egy kolostor, ahol az év minden napján az egyik templom bejárata előtt emberek százai várakoznak órák hosszat fegyelmezett, hosszú sorokban. Mindenki szegfűt tart a kezében s csendben imádkozik.

Részletek>>

Az élsporttól a vértanúságig – Optyinai Vaszilij atya

2006. 02. 02.

1993 Húsvét reggelén véres tragédia történt Optyinában, Oroszország egyik legszebb kolostorában. Három szerzetes halt vértanúhalált egy megszállott sátánista kezétől. Vaszilij szerzetespap, Ferapont és Trofim szerzetesek a szokásos hajnali Liturgiára igyekeztek, amikor a borzalmas tettére régóta készülő sátánista kegyetlen támadó kést szúrt a hátukba.

Részletek>>

A hozzánk lehajló Isten

2005. 06. 28.

Görög katolikus egyházunkban gyakran hangzik el az a vélemény, hogy „görög” mivoltunk nemcsak szertartásbeli különbséget jelent, hanem teológiai különbséget is, éppen a klasszikus elv szerint, ti. hogy „lex orandi est lex credendi”, vagyis az, ahogyan imádkozunk, azt fejezi ki, hogyan és miként is hiszünk.

Részletek>>

Hagymakupolák

2005. 04. 13.

A nyugat-európai építészeti stílusoktól eltérő pravoszláv templomépítészetről szól Szalai Attila könyve. A régi szakrális épületeinek jellegzetességeit, a 9-17. század között épült különlegesen szép orosz templomokat mutatja be ez az album.

Részletek>>

Üresk kezünk szelíd csodája I.

2005. 03. 15.

Rabin Ranath Tagorétól olvastam a következő gondolatot: „Aki elültet száz narancsfát, felnevel öt-hat gyereket, megír egy könyvet, az nem élt hiába.” – Nyolc gyermeket felneveltünk, több száz gyümölcsfát elültettem és gondoztam a család fenntartására, illetve a gyermekek taníttatására, most pedig itt ez a könyv, első egy élet munkásságából. Örülnék, ha más is találna néhány értékes gondolatot ebben a kötetben, melynek darabjait egy életen át gyűjtögettem.

Részletek>>

Régi magyar templomok

2005. 01. 20.

"Magyarországon a keresztény templomépítés kezdete az első királynak, Szent Istvánnak térítői működéséhez fűződik, amivel nem akarjuk annak lehetőségét kétségbe vonni, hogy a pannonhalmi monostornak és templomának építését 996-ban még Géza fejedelem kezdte meg és viszont abba a túlzásba sem akarok esni, hogy valamennyi templomot, mely az ő korában épülhetett, az ő nevéhez fűzzem."

Tovább>>

John Main: Jöjj el Uram, – az Úr eljött

2004.06.11.

A ke­resz­tény­ség­ben, azon be­lül is kü­lö­nö­sen a bizánci kultúrkörben, az ortodoxiában kezdetektől fogva nagy jelentősége van a gondolatok, és képek nélküli imádságnak.

A nyugati kultúrkörben napjainkra sok helyen teljesen kiveszett ez az imádkozási mód.

John Main bencés szerzetes életének egyik meghatározó momentuma volt, amikor még világiként megismerkedett egy indiai szerzetessel, aki ráirányította figyelmét erre az imamódra, mely később egész életét meghatározta.

Részletek>>

Szárovi Szent SzerafimA Szentlélek megszerzése

2004.03.09.

N. A. Motovilov gyermekkorától fogva hiába kereste a keresztény élet célját, mígnem szüntelen keresése Szárovi Szent Szerafimhoz nem vezette.

Részletek>>

Egyiptomi Szent Mária és Remete Szent Onúfriosz

2004.03.09.

A könyvecskében két kiemelkedő egyiptomi szent élettörténetével találkozhatunk. Mindketten olyan csúcsaira jutottak a lelki életnek, melyek példaképként szolgálnak minden nemzedék számára.

Részletek>>

Görög katolikus Hittankönyv sorozat 1-8. osztály

2003.12.09.

Szaplonczay György (+1996) nyírtassi görög katolikus lelkész egy hittankönyv sorozatot írt az általános iskola 1-8. osztályosai számára. Közvetlenül halála előtt is még ezen dolgozott. Egész élete a gyermekek Istenhez vezetéséről szólt. Heti 20-30 hittanórát tartott, amellett, hogy ellátta a papi teendőit. Hittanórái mind-mind tanúságtételek voltak. Mindenki, aki ismerte őt, rádöbbent, hogy jó Krisztust megtalálni, és szólni hozzá.

Részletek >>

 

A Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség története 1988-2009

2010. 01. 07.

Leírás: image003A kötet címe, HISTORIA DOMUS, a régi korok, - rendszerint egyházi – krónikaíróira utal, akik a HÁZ TÖRTÉNTÉT szorgalmasan, és hitelesen írták, hallatlan értékes történelmi forrást teremtve az utókornak. Történelem mindig „van”, amíg ember él a földön. A körülmények, a technika változik, de a lényeg ugyanaz: hiteles rögzítése az eseményeknek, amelyek fontosak az egyén, és a közösség életében.

Részletek>>

Lakatos László: Ünnepi könyv

2008. 12. 15.

Újra megjelent Lakatos László: Ünnepi könyv c. nagysikerű könyve, melyben az év fontosabb ünnepeinek leírása mellett elmélkedések és imádságok szolgálnak az ünnepekre való felkészüléshez.

A könyv megrendelhető az Örökségünk Kiadónál. Címe: Nyíregyháza, Bercsényi út 13.

Lakatos László: Temetési beszédek

2008. 12. 15.

Ugyancsak itt rendelhető meg Lakatos László: Temetési beszédek című könyve is, mellyel az emberi élet e szomorú állomása feldolgozását kívánta segíteni a szerző.

Görög Katolikus Egyházi Év

2008. 08. 26.

Írta: Julian J. Katrij OSBM

Keleti Egyházunkban az egyházi év kezdetének időpontja szeptember 1. Az állandó és változó ünnepek felépítését, kialakulását olvashatjuk a könyvben.

Részletek>>

Egy különleges ikon: a Szoptató Istenszülő

2008. 02. 25.

A keleti keresztény tradícióban ismert ábrázolás a Gyermeket tejével tápláló Istenanyát jelöli. A Gyermek szoptatása, illetve a kebel leplezetlen bemutatása – mondhatnánk, inkább a nyugati ízlést tükrözi, mégsem állíthatjuk, hogy ez nyugati művészet invenciója lenne csupán, hiszen a tradicionális ikonokon is látható az anyai kebel, csak természetellenes módon jelzésszerű testrésszé redukálva, olykor, mint a nyak egy furcsa kinövése.

Részletek>>

Képek>>

A görög katolikus egyház művészete a történelmi Magyarországon

2008. 01. 24.

Szeretettel meghívjuk a Litea Könyvszalonba (Budapest, I. Fortuna udvar – Hess András tér) a Szent Atanáz Hittudományi Főiskola és a Magyar Képek Kiadó könyvbemutatójára 2008. február 1-én, pénteken, 16 órára.

Részletek>>

Buzgóság emészt házadért Uram

2007. 12. 20.

Írta: Dr. Petrasevits Dénes

Dénes atya, encsi paróchus negyven év hihetetlenül gazdag szellemi terméséből, 600 cikkéből (!) válogatta ezt a szép kiállítású, igényes kötetet.

Részletek>>

Mediterrán Világ. 3. (Bizánc)

2007. 05. 02.

Kulturális folyóirat.

Tartalom>>

Családegyház

2005. 06. 29.

Családegyház (ecclesiola) – a 2. Vatikáni zsinat nevezi így a családokat. Magyarán: minden egyes család – ház, sőt egyház. Üdvház, szent ház, ahogy őseink értelmezték.

Részletek>>

Üres kezünk szelíd csodája II.

2005. 03. 16.

Amikor papnövendék voltam, és főiskolára jártunk, a homiletikát dr. Bacsóka Béla úr tanította nekünk, akit akkoriban a legélesebb eszű tanárnak tartottak sokan, mert „jól vágott az esze”, és hirtelen igen frappáns választ tudott adni minden kérdésre vagy ellenvetésre. Ő egy „HOMILETIKAI MENETREND”-et adott mindenkinek, amelyen 262 téma volt sorrendben felépítve. Azt mondta nekünk, hogy ezeket dolgozzuk ki egyenként, és ezt beszéljük meg vasárnapról vasárnapra.

Részletek>>

Nagymihályi Géza: Krisztus-ikonok szóban és színben

2005. 01. 02.

Budapesti gimnazista koromban találkoztam először a keleti kereszténységgel. Azonnal otthon éreztem magam akár a görög katolikus, akár az ortodox templomban. Valami az érzelmek szintjén érinthetett meg. Amit akkor megéreztem, azt később hosszú tanulmányok után meg is értettem: a tan, a liturgia és a szakrális művészet egységét, és ez az egység azóta is lenyűgöz. A körülöttem forgó világ nem értékelte lelkesedésemet, az általam ismert és tisztelt személyek, az akkori vallásos és művészettörténeti irodalom kórusszerűen ismételgette a ma már szerencsére elavult jelszavakat: a keleti egyház "megkövesedett múzeum", nincs helye a mai "modern" világban, szertartásai az érthetetlenségig bonyolultak, ikonfestőinek fogalma sincs az anatómiáról. A merev élettelen alakok a konzervatív egyházi vezetők nézeteit tükrözik, stb.

Részletek>>

Aranyszájú Szent János: A Felfoghatatlanról és az Egyszülött dicsőségéről. Kilenc prédikáció az ariánusok ellen.

2004.02.03.

Aranyszájú Szent János (349-407) előbb egyszerű szerzetesként, majd antiokhiai pap-prédikátorként, végül konstantinápolyi érsekként tevékenykedett. Úgy prédikációiban, mint egyéb tevékenységeiben mindig a szegényeket, betegeket és elesetteket védte a gazdagokkal és elnyomóikkal szemben, s ezért a császári hatalommal szembekerülve végül száműzetésben fejezte be életét.

Részletek >>

Alexander Schmemann: Liturgia és élet. (A liturgikus élmény és a keresztény kiteljesedés - Esszék és előadások a keleti liturgiáról)

2003.12.09.

A szerző észtországi orosz családban született 1921-ben. Kisgyerekkorában az orosz emigrációval Franciaországba került. Párizsban végezte el a Szent Szergiusz Orthodox Teológiai Akadémiát, 1946-ban szentelték pappá. Később családjával együtt áttelepült az Egyesült Államokba. Itt a Szent Vlagyimir Teológiai Szeminárium (Crestwood, NY) tanára, majd dékánja. Vezetése alatt ez az intézet a liturgikus újjászületés központjává vált.

Részletek >>