Hitélet

Dr Cselényi István Gábor:

Munkácsi körkép a 19. sz. elejéről

2012.10.23.

Az előadás elhangzott a Bolgár Kulturális Intézet 2012. október 12-iki konferenciáján.

Részletek>>

Dr Cselényi István Gábor:

Szempontok a keleti(?) lelkiséghez

2012.10.15.

A cím mögé eredetileg kérdőjelet tettem, mert ez a keleti lelkiség, pontosabban, a görögkatolikus lelkiség van is, meg nincs is. Napjainkban nagy vita zajlik köreinkben. Szinte mindenki hangoztatja, hogy (újra) fel kell fedeznünk, úgymond, a keleti lelkiséget. Kérdés azonban, miben is áll ez. Sokan csak a liturgia előírásainak megreformálásában, tehát valamiféle rubricisztikában, netán szakáll növesztésében, és az (egyébként általam is nagyra értékelt) Jézus-ima elterjesztésében látják ennek a lelkiségnek a lényegét.

Részletek>>

Dr Cselényi István Gábor:

Személyközpontú társadalmat!

2012.08.22.

Magyarok Világtalálkozója 2012, kulturális szekciójának, a morális rendszerváltás erősítése témakörében elhangzott előadás szövege.

Részletek>>

Beszélhetünk-e prozelitizmusról a katolikus egyházon belül?

2012.08.22.

Mi is az a prozelitizmus, értelmezhető-e ez a fogalom a katolikus egyházon belül?

Részletek>>

Az Istentiszteleti ruhák színe, a színek szimbolikája a keleti kereszténységben

2012.08.15.

Az istentiszteleti ruhák színskálája a következő alapszínekből áll: Fehér, piros, narancssárga, sárga, zöld, kék, égszínkék, lila, fekete. Mindezek az ünnepelt szentek és szent események jellegére utalnak.

Részletek>>

Dr. Kardon László:

Budapesti görög-katolikus kórházi lelkészet

2011.07.27.

A magyarországi görög-katolikus egyház kórházakban történő lelkipásztori szolgálata szinte alig érzékelhető, különösen Budapesten. Lehetséges, hogy, jelentősebb anyagi ráfordítás nélkül igen gyorsan „orvosolni” ezt a problémát? Következő gondolataimmal ebben próbálok segítséget nyújtani, felvonultatván kihasználatlan lehetőségeinket.

Részletek>>

Lakatos László:

Karácsony és Vízkereszt kapcsolatáról

2011.01.04.

Leírás: Leírás: Leírás: image003Két hét sem telik el még Krisztus születése után, és az Egyház, időben harminc évet átlépve, elénk állítja a felnőtt Krisztus alakját, megünnepeltetve velünk „A mi Urunk Jézus Krisztus szent Istenjelenése” ünnepét. Az ünnep Keleten ősrégi. Ez az ünnep eleinte nem történeti esemény emléke volt, hanem egy eszményi ünnep, amelyen Jézus megjelenését ünnepelték általában.

Részletek>>

 

 

B. Dombi Attila: Máriapócs gyógyírja a trianoni békediktátumra

2010. 06. 05.

„Pártfogása mindig menti, akik hozzá menekülnek./ Pusztulásnak közeledtén a Békesség Királynője/ Panaszosan ontott könnyet: Mit szenved el majd a népe!/ Parancsolni, megálljt szólni akart ő a háborúnak,/ Pusztulásunk ne okozza. Ezért zengjük: Alleluja!”

Részletek>>

Dr. Kardon László: A beszolgáló papság lehetősége és kérdései

2010. 05. 29.

Talán maga a fogalom, hogy beszolgáló papság ismeretlen többek gondolatában. Hozzá vagyunk ugyanis szokva ahhoz, hogy a papság, mint szolgálat egyúttal egy állás, egy megélhetési forrás is. Nem volt ez azonban mindig így.

Részletek>>

Dr. Kardon László: Apostoli Exarchátus (miskolci) és a szórványlelkészség kérdőjelei

2010. 05. 25.

A püspökváltást követően egyre többször vetődik fel a az Apostoli Exarchátus és a szórvány szervezeti hovatartozásának kérdése. Úgy vélem, hogy a helyes válasz megtalálásához érdemes lenne néhány történeti következtetést levonni a magyar görög katolikus egyház történelméből.

Részletek>>

Gondolatok és érzelmek a dévai útról...

2009. 12. 04.

A magyar-román határt átlépve egy múltbéli időutazáson éreztük magunkat, mintha 30-40 évet mentünk volna vissza az időben. A magyar határtól Déváig vezető 230 km-es úton láttuk a gazdagság csíráit (Mercedes-Benz szalon, épülő többszintes kastélyok) és a szegénység különböző megjelenési formáit (düledező, rossz minőségű és komfortfokozatú épületek).

Részletek>>

Fotóalbum>>

„Miért hallgat az ország?”

2009. 09. 24.

Mi maradt meg, és mivé lett „Szent Oroszország” a Nagy Októberi Szocialista Forradalom után? Azt hisszük tudjuk, pedig nem! El sem tudjuk képzelni! Kevés rá a legmesszebb merészkedő, legelrugaszkodottabb fantázia is!

Részletek>>

Forrás>>

Mikor értékes a napunk?

2009. 08. 24.

Az ötös lottó nyertesei sokszor hónapokig nem merik átvenni a pénzüket, mert félnek! Mit nyertek akkor azok, az álmatlan éjszakákon kívül? Ha viszont száz forinttal ki tudtunk segíteni egy rászorulót, olyan örömöt nyerhetünk, amit senki sem vehet el tőlünk.

Részletek>>

A jövőnk záloga

2007. 06. 12.

Sokan mondják, nagyon fontos szerepet töltenek be életünkben az angyalok. Mellettünk állnak mindennapjainkban, és ha bajban vagyunk, felkínálják segítségüket.

Részletek>>

A szent és a tudós

2007. 02. 05.

Napjainkban sok szó és kifejezés értelme megkopott, meghomályosodott, egyesek egyenesen az ellentétükbe fordultak. Ezért szükséges helyretenni őket. Párokban szeretném e visszaállítást kezdeni.

Részletek>>

Szivárványos szürkeség

2006. 10. 06.

Ömlik... Mintha dézsából öntenék. Függönyt húz a házak közé AZ égből ömlő víz, még a fedett terasz sem lehet bárka, a szél a cseppek alá vág, óvón terelgeti őket, meg NE üsse magát AZ eső a szikkadt talajon, szinte vízszintesen jön arcunkba a nedvesség.

Részletek>>

Betegek kenete

2006. 08. 02.

A betegek kenete az egyház hét szentségeinek egyike, amit tévesen neveznek a haldoklók kenetének illetve az utolsó kenetnek.

Részletek>>

Virt László – Márton Áron a lelkiismeret apostola

2006. 07. 11.

Ecclesia Kiadó 1988. 1896-ban született Csíkszentdomonkoson. Három sebesüléssel tért haza az I. világháborúból, az olasz frontról.

Részletek>>

Dr. Ivancsó István – Eteria útinaplója

2006. 07. 10.

Olvasónapló. Írta Papp Nóra MD1

Részletek>>

Lélekpihentetés

2006. 06. 29.

„Ha megpihenünk, az annyit jelent, hogy magunk mögött hagyjuk napi foglalatosságunkat, eltérünk az átlagos napi feladatok rutinjától, a hetek és évek állandóságától...

Részletek>>

Úrmérték

2006. 05. 30.

„Milyen messze van még X utca?” – állít meg olykor a kérdéssel egy-egy a környéket nem ismerõtévelygõ”, s tervezem, egyszer majd azt válaszolom: nincs messze, nagyjából úgy egymiatyánknyira...

Részletek>>

Kánon és akatisztosz

2006. 04. 07.

A görög (másként: bizánci) szertartású egyház himnuszköltészetének is kialakultak sajátos műfajai, melyek azután beépültek az istentiszteletekbe.

Részletek>>

A Jézus-ima – Engesztelő imaként nemzetünk megújulásáért és az egységért

2006. 03. 21.

"Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, (bűnösön)!"

Január első vasárnapján fővárosi görög katolikus templomunkban – s gondolom az ország minden katolikus templomában – felolvasták a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia igen tartalmas és aktuális buzdító körlevelét.

Részletek>>

 „Békességben könyörögjünk az Úrhoz”

2005. 09. 22.

Bubnó Tamás, aki a hazai egyházi zene jeles kutatója, művelője és művésze - családilag mindkét ágon, a szerencsi és a homrogdi görög katolikus parókus unokája - saját megfogalmazása szerint - mintegy tíz éve foglalkozik azzal a kérdéssel: „valójában alkalmas-e a szláv zenei örökségünk arra, hogy a magyar nyelvű görög katolikus liturgiát szolgálja?”

Részletek>>

Gondolatok egy képzésről

2005. 07. 30.

A keresztények száma – legalábbis Európában – napról napra fogyatkozik.

Részletek>>

Lélek-emelő

2005. 03. 09.

Békés Renáta verse.

Tovább>>

Gondolatok az eutanáziáról

2005. 03. 03.

A szó tükörfordítása: boldog halál. Korunk embertelen életfelfogása ezt a kifejezést kezdi használni a súlyos, gyógyíthatatlannak tűnő betegségben szenvedők „végső” kezelésére.

Részletek>>

Idézet

2005. 02. 10.

Nagy Makáriosz apát mondta:

Részletek>>

A modern lélek útjai Istenhez

2005. 01. 04.

A modern ember lelke meg van mérgezve, nem tud erősen hinni.

Tovább>>

Mária kegyhelyek Mária országában

2004.12.17.

Egerszalók

Egertól 7 km-re található Egerszalók. Első temploma az 1200-as években épült. A tatárjárás nem semmisítette meg a kegyhelyet, de a török uralom nem kímélte a templomot.

Részletek>>

A homoszexualitásról

2004.12.17.

A homoszexualitás, biszexualitást nem a bűn - nem bűn oldalról kell megközelíteni, mert az lényegtelen. Hanem onnan, hogy vajon hasznos-e.

Részletek>>

A csoda

2004.10.01.

A körülötte lévő táj fagyos volt és a csillogó hótól káprázott a szeme. Így azt sem vette észre, hogy következő lépésével eléri a gödör szélét.

Az esés után feleszmélve körülnézett. Túl mély árokba került, így elsőre látta, hogy önerőből nem tud onnan kikerülni. Tudta, hogy a környéken nem nagyon járnak, mivel túlságosan kiesik a falu vonzásából, de mivel neki a szomszéd fenyvesbe kellett volna eljutnia az erdészházhoz, hát arra indult el.

Folytatás>>

Lista leendő gyermekeimnek

2004.10.01.

A gyermeknevelés nehéz dolog. Sok hibát véthetünk. Az alábbi listát gondolatébresztő gyanánt állította össze Békés Renáta.

Részletek>>

Megszívlelendő idézetek

2004.01.24.

Életünk helyes irányításához már a régiek is megadták a helyes irányt. Nekünk sem kellene egyebet tennünk, mint megszívlelni azokat.

Részletek>>

Az építészetről…

2004.01.09.

Elmélkedések az építészet „fejlődéséről”.

Részletek>>