Ikonok

Ikon-naptár 2011, kedvezmény

2010. 08. 17.

Tizedik alkalommal jelenik meg az IKON-NAPTÁR kiadványunk. Az eladási árat a jogdíj miatt is meg kell emelnünk. Jelzem, hogy 2003 óta a fali naptár ára nem változott, 1500 Ft/db volt. Az új bolti ár 1800 Ft. Akik azonnal (legkésőbb 2010. augusztus 18-ig) írásban megrendelik a falinaptárt és azt a megjelenéskor kifizetik és átveszik, azok 1200 Ft/db + postázási költség áron vásárolhatnak.

Részletek>>

Meghívó ikonkiállításra

2010. 03. 18.

Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Csekovszky Árpád Művelődési Házba 2010. március 30-án kedden, 18-30-ra Békés Géza ikonfestő művész önálló kiállításának megnyitójára.

Részletek>>

A szent bolond

2010. 02. 02.

Ki a bolond?

Szakszóval bolond az, akinek zavarodott az elméje, aki a józanésszel ellentétesen cselekszik, beszél, gondolkodik…

De nem mindenki bolond, akinek ez a jelzője, az udvari bolondok például nem mentális képességeik miatt váltak „bolonddá”, hanem az akkori társadalom számára „mókásnak” ható megjelenésükkel.

Részletek>>

A karácsonyi fenyő

2009. 12. 29.

Az örökzöld fenyő tisztelete és szimbolikus tulajdonságokkal való felruházása nemcsak a keresztény művészet sajátja. Kínában például „a tél három barátja” néven emlegetett csoport egyik tagja, és mint ilyen, a szilvafával és a bambusszal együtt a hosszú életet, a barátságot és az állhatatosságot jelképezi.

Részletek>>

„Lám nem alszik, nem pihen, aki őrséget áll Izrael felett.” (Zsolt 121,4)

2009. 11. 27.

A Zsoltárok könyvének idézett sorain alapuló ikonográfiai típus, az ún. Soha nem alvó szem, egy spekulatív ikon, ami olyan teológiai tartalmat tesz ábrázolhatóvá, amit egyébként nem könnyű értelmezni: „Kezdetben volt az Ige; az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.”  (Jn 1,1)

Részletek>>

Krisztus a hideg kövön

2009. 10. 20.

Induljunk ki a kifejezés második részéből: hideg kő. Az ikonográfiai típus elnevezése már képek nélkül is előlegez egyfajta érzelmi viszonyulást. A kő a maga durvaságával szimbolikusan a könyörtelenségre utal, illetve a megütközésre és a pusztulásra, miként a hitetlenek számára Jézus a „botlás köve és a botrány sziklája”. A hívők számára ugyanakkor pozitív jelentése is van a kőnek, hiszen Krisztus maga az „élő kő”, „amelyet az építők elvetettek”, de „szegletkővé lett.

Részletek>>

“Én vagyok a szőlőtő, s Atyám a szőlőműves.” (Jn 15, 1)

2009. 09. 28.

Szüreti időszakban aktuálisnak tűnik a szőlő (szőlőskert, szőlőtő, ültetvény) szakrális szimbolikájának végiggondolása, melyről látni fogjuk az idézett szövegek segítségével, hogy az antikvitás művészetében még idilli hangulatot árasztó téma a szüretelő puttókkal, hogyan áll a keresztény szimbolika szolgálatába, ahol aztán eucharisztikus jelképpé magasztosul.

Részletek>>

Az Istenszülő Szűz Mária születése

2009. 09. 09.

Az Istenszülő Szűz Mária születésének ábrázolása, formai szempontból hasonló a Krisztus születése-jelenethez, de megvan a maga ikonográfiai sajátossága, ami alapján felismerhetjük.

Részletek>>

 „Mennyei hierarchia” a szakrális térben

2009. 08. 27.

Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész V. században írt, „A mennyei hierarchiáról” című műve arról a szent rendről szól, melynek célja az Istenhez való legtökéletesebb hasonulás, és az egyesülés vele.

Részletek>>

“Íme a királynő, az Isten jegyese érkezik” – Az Istenszülő elszenderedése

2009. 08. 11.

Az Istenszülő Szűz Mária “halálát”, pontosabban elszenderedését (gör. koimészisz) és mennybevételét apokrif iratok* beszélik el, mivel az Újszövetség nem említi Máriát a Szentlélek eljövetele után.

Részletek>>

“Sötét bőrű vagyok, de azért szép…” – (Énekek Éneke 1, 5)

2009. 08. 05.

Az évszázadok alatt megsötétedett, Istenszülőt ábrázoló ikonok, illetve az Énekek Énekének sorai is hozzájárultak az ún. “fekete madonnák” kialakulásához.

Részletek>>

“Arma Christi”

2009. 07. 06.

Krisztus fegyverei. Összefoglaló néven így nevezzük azokat az eszközöket, melyek Krisztus kínszenvedésében szerepet játszottak. Ezek narratív jelenetbe épülve, illetve önálló is előfordulnak, lássunk néhány érdekes példát!

Részletek>>

“János a neve” – Keresztelő Szent János születése

2009. 06. 23.

A görögországi Messolongiból származik egy érdekes, XVIII. század eleji ikon, amely Keresztelő Szent János születését ábrázolja. Pontosabban a születés utáni epizód jelenik meg, a névadás, amikor Zakariás, – akit némasággal sújtott az Úr – látogatóktól körülvéve felírja egy táblára a gyermek nevét.

Részletek>>

"SATOR” – A mágikus formula

2009. 06. 12.

A SATOR négyszög egy olyan mágikus formula, mely a keresztény szerzők írásaiban is előfordult, illetve amelynek eredete, jelentése számos kérdést vetett fel.

Részletek>>

Az Istenszülő öve

2009. 05. 20.

1950. november elsején XII. Pius pápa kihirdette, hogy a “Szeplőtelen Istenanya, mindenkor Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt fölvétetett a mennyei dicsőségbe.”

Részletek>>

Christoph Schönborn: Krisztus ikonja

2009. 05. 07.

Hársvölgyi Virág jegyzete.

Részletek>>

Hodigitria, az Útmutató Istenszülő

2009. 05. 07.

Az ikonográfiai típust, ahol az Istenszülő állva, trónon ülve vagy félalakban a Gyermekkel együtt a néző felé fordul, miközben az Istenszülő kezével a Gyermekre mutat – mert ő az Út – Hodigitriának, vagyis Útmutató Istenszülőnek nevezzük.

Részletek>>

„Nagypénteken mossa holló a fiát, Ez a világ kígyót-békát rám kiált.”

2009. 04. 10.

Mi az a” hollófürösztés” és mi köze van nagypéntekhez?

A XVIII. század elejéről összegyűjtött mendemondák beszámolnak egy, a hollóval kapcsolatos szokatlan elképzelésről.

Részletek>>

Krisztus bevonulása Jeruzsálembe

2009. 04. 10.

„Térjetek be a szemközti faluba. Mindjárt, amikor beértek, találtok ott egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el és vezessétek ide. Ha valaki szólna, hogy mit csináltok, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá.”

Részletek>>

Gloria in excelsis Deo

2009. 04. 10.

A latin gloria szó jelentése dicsőség. Képzőművészeti ábrázolásokon az apostolok, szentek, angyalok, vértanúk, Krisztus és Mária feje körül megjelenő fénysugarat jelöljük ezzel a szóval.

Részletek>>

Krisztus, mint patikus

2009. 04. 01.

Krisztus – testi és lelki gyógyító erejére utalva, – patikusként jelenik meg azon a képtípuson, mely főleg német területen terjedt el a XVII-XVIII. században.

Részletek>>

„Húgom, mátkám akár az elzárt kert, mint az elzárt kert, a lepecsételt forrás„ (Énekek 4,12)

2009. 04. 01.

A Madonna a rózsalugasban, illetve a Paradicsomkert néven ismert képtípusokon egy elzárt kert (lat. hortus conclusus) látható, melyben Mária foglal helyet a Gyermek Jézussal, szentek, angyalok társaságában, virágokkal – többnyire rózsákkal – körülvéve.

Részletek>>

A kagyló és a gyöngy szimbolikus jelentése

2009. 03. 18.

Id. Jakab apostolt hosszú szakállal, zarándokruhában, vándorbottal, tarisznyával és attribútumával, a (fésűs) kagylóval ábrázolják. Róla kapta nevét az ún. Jakab-kagyló, ami egyes források szerint azért vált az apostol jelvényévé, mert a mártírhalált halt Jakab teste egy csónakban hányódott a vízen, amit beborítottak a tengeri kagylók, mintegy szarkofággá formálva a Hispániában partot érő csónakot…

A gyöngy (lat. pilula) szerves anyag, kagylóhéjban képződik, mikor idegen anyag, pl. homokszemcse kerül a kagyló belsejébe. Az igazgyöngy évezredek óta ismert drága kincs, már az antik görög mitológiában is a szépség kötődött hozzá, hiszen Afrodité /Venus/, a Szerelem és Szépség istennője gyöngykagylóban utazott Ciprus szigetére…

Részletek>>

Szent Rókus és Szent Sebestyén, a pestis ellen védő szentek

2009. 03. 02.

Az egyik legismertebb pestises szent, Szent Rókus a dél-franciaországi Montpellier-ben született a XIII. század végén. Már fiatalon lemondott a gazdagságról, kényelmes életéről, családjától örökölt vagyonát elajándékozta, felkarolta a szegényeket, a betegeket, elsősorban a pestisben szenvedőket.

Részletek>>

„Az Úr az én pásztorom...” – A Jó pásztor és a Jó pásztornő

2009. 02. 19.

A keresztény művészet Jó pásztor típusának előzményeit a görög szobrászatban és a római császárkor kedvelt bukolikus témái között találjuk meg.

Részletek>>

Juglans regia – A dió szimbolikus jelentése a szakrális művészetben

2009. 02. 06.

A diót (lat. Juglans regia), mint szimbolikus növényt megtaláljuk a Krisztust és Máriát vagy kettőjüket együtt ábrázoló képek között. A szimbolika megfejtése a szent ágostoni értelmezés szerint a következő…

Részletek>>

Pokolraszállás és Krisztus Feltámadása

2009. 02. 06.

A görög Anasztázisz szó feltámadást jelent, maga az ikonográfiai típus azonban nem a feltámadó, hanem a pokolra alászálló (Η Εις Άδου Κάθοδος) Krisztust ábrázolja, aki sírbatétele és feltámadása között három napot tartózkodott a „föld szívében”, ahogy arról Máté evangéliumában a következőket olvashatjuk…

Részletek>>

Angyali Üdvözlet a „babaház-térben”

2009. 01. 28.

A képzőművészeti ábrázolásokon Mária házát, szűkebb értelemben szobáját a „babaház–tér” kifejezés jelöli. Ábrázolás tekintetében arról a loretói szent házról van szó, melyet a legenda szerint angyalok vittek Názáretből Itália földjére.

Részletek>>

Krisztus találkozása Simeonnal

2009. 01. 21.

Február 2-án ünnepeljük Krisztus templomban való bemutatását és találkozását Simeonnal. Az ünnep képi ábrázolásai kapcsán kibontakoznak olyan ikonográfiai típusok, melyek szoros összefüggést mutatnak a tárgyalt témával.

Részletek>>

És a Jordán visszafordult…

2009. 01. 08.

A Megkeresztelés bizánci jelenetein Jézus látható, miként – ágyékkötőben vagy anélkül – a folyóban áll, közben a Jordán hullámzó vize öleli körül alakját. A folyó egyik partján a szőrcsuhás Keresztelő János áll, áldón Jézus feje fölé emeli kezét, míg a másik parton adoráló angyalok csoportja fordul felé. Jézus fölött megnyílik az ég, belőle mennyei sugarak ágaznak szét, Isten lelke galambként ereszkedik alá.

Részletek>>

A mennyország létrája

2008. 12. 18.

„…egy létra volt a földre állítva s a hegye az eget érte. S lám, Isten angyalai le és feljártak rajta. Íme, az Úr fölötte állt és így szólt: Az Úr vagyok, atyádnak, Ábrahámnak Istene és Izsák Istene.” (Ter 28, 12-13)

Részletek>>

Angyalbőrben – Regéc, Szent Mihály ikonja

2008. 12. 05.

„…öltsétek föl az Istennek teljes fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat, …csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Tegyétek föl az üdvösség sisakját és ragadjátok meg a Lélek kardját, vagyis az Isten szavát. ”(Efezusiaknak írt levél 6,11-17)

Részletek>>

Az ikonosztáz – és figyelemreméltó példája Encsről

2008. 12. 05.

Az ikonosztáz a keleti keresztény templomokban a hajót a szentélytől elválasztó képfal, aminek fejlődése, és képfallá alakulása már korán megkezdődött. Kezdetben a templom gerendázatába véstek vagy állítottak keresztet, a VI. században pedig Jusztinianosz császár tizenkét márványoszlopot állíttatott fel a konstantinápolyi Hagia Sophiában, és a gerendázatra vésette Krisztusnak, az Istenszülőnek, az angyaloknak, az apostoloknak és a prófétáknak domborművű ábrázolásait.

Részletek>>

Savaria szülötte: Szent Márton, toursi püspök

2008. 11. 18.

Méltán népszerű pannóniai szentünk egy római katonatiszt fiaként született 316 körül Savariában, a mai Szombathely területén, – az 1866-ig önálló faluként létező – Szentmártonban. A legenda szerint a szent szülőháza fölé épült az a templom, melynek mellékkápolnájában a következő felirat olvasható: „Hic natus est sanctus Martinus”, vagyis „Itt született Szent Márton”.

Részletek>>

Az Istenszülő kertjének virága: Krisztus

2008. 11. 18.

Az Istenszülő kertje kifejezés nemcsak szimbolikus értelemben jelöl helyet, Mária méhét, hanem konkrét, valóságos hely is egyben. Athosz az Istenszülő kertjének szent hegye, (Aγιον Όρος), ahol a szent hegy kifejezés további szimbolikus értelmű gondolatokat vet fel.

Részletek>>

Az Istenszülő Szűz Mária fogantatása

2008. 11. 18.

„A valóban isteni bölcsességű Anna, egykor a fán madárfészket látván, saját gyermektelenségére gondolva így kiáltott: Jaj nekem, uram és Uram! Egyedül én vagyok az a bűnös, kit a gyümölcsözéstől te megfosztottál!

Részletek>>

A bálványok hallgatnak

2008. 10. 26.

Kétféle kép van: a hamis (idol) és az igaz (ikon). A régi görög világban nem volt különbség prototípus és annak képe között. Az ókori elképzelés szerint az istenszobor vagy kép tulajdonképpen egy edény, amit az isten „megtölt”, beleköltözik a képmásba, a tárgy pedig afelé hajlik, hogy magára vegye az alak képmását, mintegy tükörkép. A bálvány ilyen alapon, mint élettelen, lélektelen kép áll szemben Krisztus képével. A bálványképek démonikusak, elállják az utat az igaz Isten megismerésétől.

Részletek>>

Szent Miklós, „a győzelemmel hasonnevű”

2008. 10. 26.

Myrai Szent Miklós életéről és legendáiról különbözőképpen emlékeznek meg a források, az egyes csodajeleneteknek többféle elbeszélése ismert, emellett valószínűleg más szentek életéből vett eseményeket is beleszőttek az élettörténetébe.

Részletek>>

Az Istenszülő bevezetése a templomba

2008. 10. 03.

Az ikonosztázon az ünnepek sorában az Újszövetség azon eseményeit ábrázolják, melyek a liturgikus évet alkotják. Ezek között találjuk az Istenszülő templomba vezetésének ábrázolását, aminek alapja az a hagyomány, mely szerint Szűz Máriát már hároméves korában elvitték szülei – Anna és Joachim – a jeruzsálemi templomba, ahol egészen tizenkét éves koráig, Józseffel való eljegyzéséig maradt.

Részletek>>

Az Istenszülő Szűz Mária oltalma

2008. 09. 25.

Az Istenszülő Szűz Mária oltalma nemcsak egy ikonográfiai típus, hanem egy ünnep neve is, melyet október elsején tartunk. A nap ünnepként való megszilárdulása a X. századig nyúlik vissza, ám különböző források különböző eseményekhez kapcsolják.

Részletek>>

„A kozmikus tér megjelenítési kísérlete”

2008. 09. 17.

Kazimir Malevics Vörös négyzete és az ikonok

A Szent erők által körülvett trónoló Krisztus (Szpasz v szilah) az orosz ikonfestészet gyakori ikonográfiai típusa: a dicsfény övezte Üdvözítő trónon ül, jobbjában nyitott könyv, balját áldó mozdulatban tartja.

Részletek>>

„Üdvözlégy hervadhatatlan virág!”

2008. 09. 17.

A ”hervadhatatlan” másként az „el nem hervadó rózsa” vagy ”hervadhatatlan virág” kifejezések az Istenszülőre vonatkozó, rendkívül szép hasonlatok, és egy ikonográfiai típusra utalnak. (Fiore immarcescibile, Η Παναγία Ρόδον το Αμάραντον…stb.)

Részletek>>

Krisztus ”nem kézzel alkotott” képmásai

2008. 09. 01.

Abgar király legendája abban a történetben gyökerezik, mely szerint a leprában szenvedő edesszai király parancsot adott írnokának, hogy keresse fel Krisztust, és kérje meg rá, hogy gyógyítsa meg; ha pedig Krisztus nem tud elmenni hozzá, akkor az írnok fesse meg Krisztus ikonját, és azt vigye a beteg királynak.

Részletek>>

Az ikon és a mandala kozmikus ábrázolása

2008. 08. 26.

Az ikon jelentése kép, szentkép. Művészettörténeti összefüggésben a keleti kereszténység fára festett képeit értjük alatta. Az ikon nem a mulandóság oldaláról jeleníti meg a világot, hanem az örök állapotáról, éppen ezért az ikonokon szereplő alakok „ábrázolása” nem portrészerű.

Részletek>>

Misztikus ikonok – Hetoimaszia

2008. 08. 13.

A Hetoimaszia egyik legismertebb példája az V. század végi–VI. század eleji, ravennai Ariánusok Keresztelőkápolnájának kupolamozaikján tűnik fel, ahol a tizenkét apostol koszorúval a kezében járul a rendkívül díszes trón elé, aminek két oldalán Péter és Pál érkezik a kulcsokkal és az irattekerccsel.

Részletek>>

Misztikus ikonok – Szent hallgatás

2008. 08. 10.

Ennek az ikonográfiai típusnak az érdekessége részben az ábrázolásában rejlik, részben pedig azokban a bibliai szöveghelyekben, melyek hozzá kapcsolódnak.

Részletek>>

Szent Illés próféta hagiografikus ikonja

2008. 08. 05.

Illést, az ószövetségi prófétát többnyire úgy ábrázolják, amint tüzes szekéren az égbe emelkedik, de életének más eseményeit is megtaláljuk az ún. hagiografikus ikonokon, melyek az adott szent életének főbb történéseit beszélik el, időrendi sorrendben.

Részletek>>

És „az ég eltűnt, mint egy felgöngyölt könyvtekercs.” Jel 6, 14

2008. 08. 05.

Az Újszövetség utolsó könyvében János, a Jelenések könyvének szerzője nagyívű látomásokban számol be az apokalipszisről, melynek egyes elemei: a trónon ülő Krisztus, az élet forrása, holtak feltámadása, utolsó ítélet, felhőn ülő Krisztus sarlóval, Mihály arkangyal legyőzi a sárkányt…stb. gyakori ábrázolásai a keresztény művészetnek.

Részletek>>

Héliosz napisten szigete: Rodosz

2008. 08. 05.

A török partokhoz közeli, 4. legnagyobb görög sziget a dodekániszosz szigetcsoport tagja. Rodosz városa három városállam egyesülésével jött létre i.e. 408-ban, jelképévé pedig a szarvas vált.

Részletek>>

Krisztus nyomában

2008. 07. 15.

Egy lábnyom önkéntelenül is követésre szólít minket. Ki lehet, aki előttünk jár, és hová visz az útja? – tehetjük fel magunknak a kérdést, miközben az előttünk járó nyomába szegődünk. Kövessük hát ezeket a nyomokat, hogy megértsük az ún. „Krisztus lábnyoma” ábrázolásokat, melyek megtalálhatóak mind a nyugati, mind a keleti művészetben.

Részletek>>

Ikonok és a humán paleopathológia?

2008. 07. 15.

Humán paleopathológia, vagyis történelem előtti korból származó emberi leleteken található, kóros elváltozásokkal foglalkozó tudomány, melynek feladata az egykori népesség egészségi állapotának, betegség-gyakoriságának feltárása.

Részletek>>

Keresztelő Szent János halála

2008. 07. 15.

Keresztelő Szent János élete Jézus Krisztus előfutárként (Prodrómosz) mintegy analóg Krisztus életútjával. Nemcsak az angyal által hírül adott fogantatás isteni körülményei, de a halál előtti megkínzatás is hozzátartozik eleve elrendelt sorsához.

Részletek>>

Ikonkiállítás Csömörön

2007. 10. 02.

Bensőséges kulturális eseményen vettünk részt Csömörön. Békés Géza ikonfestő több, mint ötven táblaképét hozta el bemutatni a község művelődési házába.

Részletek>>

Ikonkiállítás

2007. 09. 18.

Tisztelettel meghívom Önt és minden érdeklődőt ifj. Békés Géza ikonkiállításának megnyitójára.

Idő: 2007. szeptember 28. péntek 18 óra

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Otthon, Csömör, Vörösmarty utca 2141

tel: 06-28-543-790

Megközelíthető az Örs vezér térről Csömörre induló HÉV-vel a végállomásig, utána a Szabadság utján a Vörösmarty utcáig gyalog vagy az Örs vezér IKEA mellől a Csömörre induló magánbuszjárattal.

 

Békés Gyöngyi

bekes.gyongyi@freemail.hu

IKON-NAPTÁR 2008

2007. 09. 18.

Részletek>>

Ikonkiállítás

2007. 06. 18.

Szeretettel meghívjuk Önt, Kedves családját, barátait Gyurácz-Németh Teréz ikonkiállításának megnyitójára Győr-Ménfőcsanakon a falunapon, 2007. június 23-án 17.30-kor a Bezerédj-kastély kápolnájában.

Békés Géza: Az ikonokról 5. rész

2005. 07. 22.

Mik az Istenszülő ikonok típusai?

Lukács evangélista Pünkösd után lélektől telve még Mária életében háromszor festette meg az Istenszülő képét, ez az eredete a három alaptípusnak.

Részletek>>

 

Gondolatok ikonosztázion építőknek

2005. 04. 23.

A II. Vatikáni Zsinat után örvendetesen megnőtt, az újonnan épített centrális-kupolás templomok száma, és sok ikonosztáziont is építettek.

Részletek>>

Békés Géza: Az ikonokról 4. rész

2005. 03. 09.

Mi az ikonok szakrális szerepe? Az ikonok szerepe leginkább a templomokban és a liturgia menetében fontos.

Mik a legfontosabb Krisztus-ikonok? Krisztus ábrázolása három alapvető típusra vezethető vissza.

Részletek>>

Egyik Olvasónk festette

2005. 01. 07.

"Az ikonok az Isten világába vezetnek bennünket: azokat jelenítik meg, akiket szeretünk, akik Isten irántunk való végtelen szeretetét tükrözik. Ezért próbálkoztam 1999-2000-ben ikonfestéssel. Ezt az ikont egy könyvből másoltam, ez a legelső ikon, amit festettem Olaszországban a farnetai Karthauzban."

Tovább a képre>>

Ikonrombolók

2004.12.30.

Mi vezet rá valakit arra, hogy a gyönyörű szép fára festett vallásos képeket, az ikonokat elégesse? ? Ez történt tömegesen a Bizánci birodalomban a VIII. században.

Részletek>>

A karácsony művészete Kelet- és Nyugat-Európában

2004.12.22.

Írta: Nagymihályi Géza.

Részlet a cikkből:

"Földrészünk sokszínűsége lenyűgöző - és ez vallási szempontból is elmondható. Európa keleti fele egyúttal a keleti kereszténység földje is, amely mentalitásával, szakrális építészetével, drámaian megkomponált liturgiájával, valamint az ikonok elbűvölő világával gazdagítja az egyetemes kereszténységet, kiegészítve-ellenpontozva a Nyugat logikusabb, racionálisabb hitéletét. A két vallási kultúra egymást kiegészítve egyesül karácsonykor, a megtestesülés hitének ünneplésében."

Tovább az Új Emberre>>

"… múlt és jövendő…" a Hittudományi Főiskolán

2004.12.08.

2004. december 3-tól ikonkiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán, Nyíregyházán.

Részletek>>

Békés Géza: Az ikonokról III. rész

2004.12.04.

Az ikonfestő számára van-e valamilyen választási lehetőség?

Miért és hogyan szépek az ikonok?

Az ikonfestő számára egyetlen lehetőség marad. Elfogadja a kánont, vagy nem fest ikonokat.

Részletek>>

Békés Géza: Az Ikonokról, II. rész

2004.10.28.

Mi is az ikon?

Az ikon értelmezhető, megfogható valóság. A hívők az anyagi világ érzékelhető tárgyainak segítségével kapcsolatba léphetnek a szellem világával. Az ikon részesül az isteni jelenvalóságból, csodából. Minden ikon Krisztust ábrázolja közvetlenül, hogy közvetve, földi életének eseményein, az Istenszülőn, vagy szentjein keresztül.

Részletek>>

Békés Géza: Az Ikonokról, I. rész

2004.10.01.

Európa nyugati kultúrkörébe születni és ott felnőni szerencse és véletlen kérdése. A keleti kultúra kincsei bármilyen döbbenetes hatással is lehetnek ránk, de idegenek maradnak számunkra. Az ikonok titkaira így mindegyikünk kíváncsi, az ikonok mindenkihez szólnak. Szellemi hátterüket felderítve juthatunk megértésükhöz. Az ikonok nem egy képzeletbeli camera obscurával leképzett festmények, inkább egy kaleidoszkóp csodájához hasonlóak. Nem hagyományos vallási műtárgyak, nem a hit kimutatására szolgáló jelképek.

Részletek>>

Kalauz Ikonfestőknek

2003.11.05.

Ezt a kalauzt elsősorban azoknak ajánljuk, akik vonzódnak a keleti kereszténységhez és annak művészeti megnyilvánulásaihoz, vagy akik szeretnék jobban megismerni az ikonok világát (történetét, stílusjegyeit, festőit, lelkiségét ), illetve maguk is szeretnék kipróbálni az ikonfestést.

Részletek >>

Letöltés zip formátumban >>