Könyvajánló

Megjelent Véghseő Tamás: "...mint igaz egyházi ember..." című könyve

(A történelmi Munkácsi Egyházmegye görög katolikus egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése - Collectanea Athanasiana I/4.)

2011.03.20.

A kötet a Magyar Királyság északkeleti régiójában a 17. század közepén létrejött görög katolikus egyház történetébe vezeti be az olvasót a kezdetektől a 17–18. század fordulójáig. A szerző az első uniós kezdeményezésektől az ungvári unión (1646) át egészen De Camillis János József munkácsi püspök haláláig (1706) mutatja be az eseményeket és tárja fel az okokat, motivációkat és összefüggéseket.

Részletek>>

A Harmat kiadó könyvei

Áron

2011.05.02.

altA zsidó nép Egyiptomból való kivonulásának és pusztai vándorlásának a Bibliából jól ismert történetét Francine Rivers nagysikerű regénysorozatának új kötetében a hatalmas testvér, Mózes árnyékában működő Áron szemszögéből kísérhetjük nyomon.

A Harmat kiadó hitvédelmi sorozata

A mormon vallás

2011.03.01.

A mormon vallásSzínes, reprezentatív, 14 oldalas leporelló a mormon vallásról. Valóban Isten prófétája volt Joseph Smith? Vajon a mormon Isten a Biblia Istene? Az igazságot tanítja a mormon vallás Jézusról? Miért építenek templomokat a mormonok?

Részletek>>

Jehova tanúi

2011.03.01.

Jehova tanúiSzínes, reprezentatív, 14 oldalas leporelló a Jehova Tanúiról. Megbízható Bibliafordítás-e az Új Világ-fordítás? Csak 144 000 ember jut-e a mennybe? Valóban pogány tanítás-e a Szentháromság tana? Jézus Krisztus azonos lenne Mihály arkangyallal?

Részletek>>

Ateizmus és agnoszticizmus

2011.03.01.

Ateizmus és agnoszticizmusSzínes, reprezentatív,14 oldalas leporelló az ateizmusról és az agnoszticizmusról. Lehet-e biztosan tudni, hogy Isten létezik? Eldönthetjük-e, hogy mi jó, és mi rossz? Hihet-e valaki egyszerre Istenben és a tudományban? Miért vannak rossz dolgok is a világon?

Részletek>>

Házasság

Chapman, Gary: A szeretet mint életforma

2011.04.11.

altA házassági tanácsadó könyveiről ismert szerző ebben a könyvében a szeretetről, mint magatartásformáról ír. Az egyes tulajdonságokról szóló fejezetek önfelmérő kérdőívet, gyakorlati útmutatót, és a feldolgozást segítő kérdéseket tartalmaznak, melyek a szeretetre jellemző magatartásformák elsajátítását segítik elő.

Részletek>>

Chapman, Gary – Palmer, Catherine: Parázsló ősz

2011.04.11.

altA Harmat kiadó gondozásában rövidesen megjelenik Gary Chapman: A házasság négy évszaka című házassági tanácsadó könyvén alapuló regénysorozat harmadik kötete.

Részletek>>

Chapman, Gary – Palmer, Catherine: Nyári szellő

2011.04.11.

altA Harmat kiadó gondozásában megjelent Gary Chapman: A házasság négy évszaka című házassági tanácsadó könyvén alapuló regénysorozat második kötete.

Részletek>>

Chapman, Gary – Palmer, Catherine: Tavaszi történet

2011.02.27.

Tavaszi történetA Harmat kiadó gondozásában megjelent Gary Chapman: A házasság négy évszaka című házassági tanácsadó könyvén alapuló regénysorozat első kötete.

Részletek>>

 

Kolostorok Magyarországon

2010. 11.22.

2010 őszén megjelent a Civertan Grafikai Stúdió legújabb fotóalbuma, Kolostorok Magyarországon címmel. Csorba Csaba értő szavaival bemutatott 23 kiemelt Magyarországi kolostor helyszín ismertetésére vállalkozik a kötet – sok-sok fényképpel és légifotóval.

Részletek>>

Imádság és lelki alkat

2009. 05. 30.

A spanyol pszichiáter praxisa és kérdőíves kutatások alapján írta meg könyvét az imaélet, a temperamentum, az érzelmek és a személyes élettörténet közötti összefüggésekről.

Részletek>>

A. Quatit: “Szüntelenül ...” – Az imádság gyakorlatáról a bizánci keresztény hagyomány tükrében

2009. 02. 27.

(második kiadás)

Ez volt a Kiadó első könyve. Lektorálta: dr. Orosz László, a Nyíregyházi Hittudományi Főiskola rektora.  Egyházi jóváhagyással (1313/1995).

Részletek>>

A szeretet esszenciája

2008. 11. 21.

A nagysikerű Egymásra hangolva című könyv esszenciája. Chapman a szeretetnyelvek lényegét foglalja össze ebben a könyvben házaspárok számára.

Részletek>>

Collectanea Athanasiana

2008. 10. 24.

Figyelmükbe ajánljuk a nyíregyházi Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Collectanea Athanasiana címmel most induló sorozatát és annak első kötetét.

A sorozat az intézményünkben folyó kutatómunka eredményeit kívánja az érdeklődő közönség elé tárni. A Studia alsorozatban gyűjteményes kötetek, konferencia-anyagok, illetve önálló monografikus művek kiadását tervezzük.

Részletek>>

Verdes Sándor: (K)egyetlen élet, (k)egyetlen törvény

2009. 02. 27.

Varázsszer az életből, az életre, az élethez

Részletek>>

Irma Zaleski: Élni a Jézus-imát

2009. 02. 27.

Eredeti cím (Original title): Living the Jesus Prayer

© 2003, Novalis, Saint Paul University, Ottawa, Canada

Fordította: dr. Terék Tihamér

Lektorálta: dr. Barsi Balázs

Részletek>>

Meghökkentő kegyelem

2008. 04. 23.

A minkét körülvevő világ szerint életünk attól függ, hogyan teljesítünk. Az amerikai szerző ezzel szemben azt állítja: a kegyelem előfeltétele a tökéletlenség; a sebeink és a hibáink azok a repedések, amelyeken keresztül a kegyelem behatolhat az életünkbe. Philip Yancey egyik legszemélyesebb és legprovokatívabb könyvében megrendítő őszinteséggel mutatja be a kegyelem életátformáló hatalmát.

Részletek>>

Az Újszövetség szövege

2008. 03. 06.

Írta: Bruce Metzger

Higgyünk-e a szenzációs híradásoknak, hogy fantasztikus új bibliai iratokat találtak vagy Jézus Krisztus életének döbbenetes titkaira derült fény?

Részletek>>

Árpád-házi Szent Piroska – Az idegen szent

2007. 11. 27.

Írta: Nagymihályi Géza

Előadás keretében mutatta be Dr. Nagymihályi Géza legújabb könyvét.

Tovább>>

Lovászné dr. Kerekes Mária ajánlása.

Tovább>>

Romániai magyar görög katolikus templomok – sorozat

2007. 02. 14.

1. kötet – Szent Mihály és Gábor arkangyalok templom – Nagypeleske

Írták: Terdik Szilveszter és Pallai Béla

„A romániai magyar szertartási nyelvű keleti rítusú katolikus egyházközségek templomainak bemutatását tervező sorozat első darabja, a Szatmár megyei Nagypeleske templomának bemutatása. Ezt az indokolta, hogy a sorozatot megtervezők egyike, ifj. Pallai Béla ennek az egyházközségnek a parókusa.”

Részletek>>

Új teológiai szótár

2006. 11. 29.

Megjelent: Herbert Vorgrimler: ÚJ TEOLÓGIAI SZÓTÁR

Budapest, Göncöl Kiadó, 2006, 730 oldal, 4830 Ft

Részletek>>

Igézők C. kötet Agape Ferences Kiadó. Szeged, 2006

2006. 10. 18.

A B év után a C év is megjelent. Azok az evangéliumok magyarázatai amelyeket 2006 Nov. 3-val, Advent 1. vasárnapjával kezdődően olvasnak fel a katolikus templomokban, az „un.” C. egyházi évben.

Részletek>>

Júlia Voznyeszenszkaja: Halál utáni kalandjaim

2006. 02. 02.

Mi, akik ezt a könyvet írtuk, fordítottuk, kiadtuk és olvassuk mindannyian emberek vagyunk. Emberek, akik egyszer titokzatos és csodálatos módon megfogantunk és megszülettünk.

Részletek>>

Igézők

2005. 12. 20.

Igézők címmel kapható perikópa magyarázataim szerdától a szegedi Korda boltban és az Agape boltjaiban, illetve Budapesten Ecclesi szövetkezet boltjában kapható.

Interneten megrendelhető: http://www.agape.hu/

Dr. Benyik György

Részletek>>

Baán István: A szent öregek könyve

2005. 10. 11.

A szerzetesatyák mondásainak ábécé sorrendes gyűjteménye.

 

Részletek>>

Ikonográfia ökumenikus megközelítésben

2005. 06. 11.

A Pápai református Akadémia páratlan ökumenikus gesztust gyakorolt, amikor 2004 őszén előadás sorozatot szervezett a képi ábrázolások, szorosabban véve az ikon és a különböző keresztény felekezetek viszonyáról.

Részletek>>

Makovecz Imre műhelye

2005. 04. 01.

A koncepciók, rendszerek kompromittálódásának korszakában élünk. A rendszerek válsága történelmi érvényességeket, emberi, szellemi és erkölcsi értékeket semmisít meg. A személy, a nemzet, a munka, a család, az öregség, a gyermek, a természet mind-mind áldozatnak tűnnek, a nagy erőegyensúly áldozatának.

Részletek>>

Nagymihályi Géza: Az Angyalok – Liturgia és ikon a keresztény keleten

2005.02.01.

A művészettörténet tanúsága szerint az angyalok témájában megszámlálhatatlan alkotás született, művészettörténeti bemutatás, elemzés annál kevesebb, magyar nyelven pedig egyáltalán nincs. Ezt a hiányt igyekszik megszűntetni ez a munka, melyet a szerző tapasztalata szerint mind a művészettörténész társadalom, mind a teológia iránt érdeklődők nagyon várnak. A szerző a keleti kereszténység angyal ábrázolásainak bemutatását választotta, ráépítve az egyetemes keresztény tanításra.

Részletek>>

Török József – Legeza László – Szacsvay Péter: Bencések

2004. 12. 21.

"Szent István életének utolsó éveiben tudta, hogy nagy alkotására (a fiatal keresztény államra és a magyar egyházra) viharos jövő vár. A szerzetesség nehezebb helyzetét az utána következő évtizedekben a monostoralapítások kisebb száma híven tükrözi."

Részletek>>

Hamvas Béla: Patmosz I-II.

2004.10.24

János, a szeretett tanítvány, a Patmosz hegyén látta jelenéseit, melyek alapján az Apokalipszis könyvét megírta, azt a könyvet, amely "normális", racionális gondolkodásmóddal föl nem fogható. Hamvas kézen fogva vezeti az olvasót a szellemi Patmosz hegyre, melyről letekintve nemcsak a világ mozgatórugóinak megmutatására vállalkozik, hanem elindítja az olvasót a saját - tudat alatt materialista - analitikus gondolkodásmódjának lerombolására. Ezzel párhuzamosan új gondolkodásmódot sugall; mélyen emberit és még mélyebben istenit, amely kitör az anyagi világból, maga számára másodrendűvé teszi, felszámolja azt. Ez a gondolkodásmód analogikus, az idők kezdetén még ismert volt, Jézus is ily módon fejezte ki magát, mígnem a racionalitás ki nem szorította azt. Ha igazán meg akarjuk érteni, olvassuk el kétszer.

Részletek>>

Wass Albert: Mire a fák megnőnek

2004-10-24

"A Habsburg elnyomás XIX. századi világában Wass Albert egyszerre tart családi és nemzeti önvizsgálatot Erdélyben és fájdalmasan felkészítő történelmi memoritert a mai magyar utódnemzedékek számára." Turcsány Péter

Részletek>>

Czakó Gábor – Banga Ferenc: Még hetvenhét magyar rémmese

2004.06.01.

A nagysikerű Hetvenhét magyar rémmesék sorozat negyedik kötete.

A magyar történelem mesés és rajzos szatírában elbeszélve. A szatíráról a közhely azt állítja, hogy görbe tükröt tart a valóság elé, attól mulatságos. Az igazság ezzel szemben az, hogy a szatíra éppenséggel sima és egyenes tükröt tart, máskülönben hogyan is derülhetne ki, hogy az ún. valóság ragyás, púpos és görbe?

Részletek>>

A zarándok elbeszélései

2004.04.16.

Az orosz lelki irodalom e jellegzetes, népszerű alkotása elmondja, hogyan tanulta meg egy egyszerű „zarándok” a szüntelen imádságot. Vándorútján kísérője a Biblián meg a száraz kenyéren kívül a Filokália is, útitársa a szüntelen imádság, Jézus nevének ismétlése ajkával, lélegzetvételével, egész valójával, s az Isten él már benne az imádság által.

Részletek>>

A nyíregyházi főiskola kiadványai

2004.03.18.

A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola kiadványainak nagy részét megtaláljuk a főiskola honlapján.

Részletek>>

Görög Katolikus kiadványok

2004.03.18.

A Püspökség honlapján található könyvajánló

Részletek>>

Hivatalos Görög Katolikus hittankönyvek

2004.03.18.

A Püspökség honlapján megtekinthető a hittankönyvek ajánlója.

Részletek>>

Magyarság és Ortodoxia - Ezer Esztendő

2004.01.15.

Ez a könyv hazánk fennállásának ezer esztendejét tekinti át az Ortodoxia nézőpontjából. Bemutatja a keleti egyház által tisztelt magyar szenteket, és vértanúkat, továbbá olyan kulturtörténeti adalékokkal szolgál, melyeket nem nélkülözhetnek a téma iránt érdeklődők.

Részletek >>

Görög katolikus könyvajánló oldal

2003.12.09.

Ötletek, hogy mit érdemes elolvasni hitéletünk elmélyítéséhez.

Részletek >>

Aktathisztos Könyv

2003.12.09.

A Könyv előszava

Páratlanul szép görög szertartásunk egyik gyöngyszeme az akathisztosz (állva végzett imádság). Benne egymást váltják a szebbnél szebb, vers formájában megírt imádságos költemények. Szövegtartalmuk csupa dicsérő vagy hálaadó költemény Jézus Krisztus, a Boldogságos Szűz Mária vagy egyes szentek tiszteletére.

Részletek >>

Kis Filokália

2003.12.09.

Egyetlen mai keresztény - aki örvendetes módon mélyebb imaéletre törekszik - nem mellőzheti sivatagi testvéreink tanítását és tapasztalatait. Mindenesetre a józanság őrizte meg a sivatag szerzeteseit az eltévelyedésektől.

Részletek >>

Letöltés zip formátumban >>

 

Dr. Nagymihályi Géza

Kereszt: Krisztus Ikonja

A keresztkultusz ikonológiája

2010.11.29.

A szerző görög katolikus pap. Két isztambuli tanulmányútjának gyümölcse ez a kötet, amely a Hagia Szófia templom padlózatán látható vésett kereszt megpillantásából növekedett könyvvé.

Részletek>>

A házasság misztériuma – „Vassal formálják a vasat”

2009. 05. 30.

A házasság az Isten-ember viszony legtökéletesebb földi kiábrázolása: legfenségesebb élményünk, egyszersmind életünk legkeményebb megpróbáltatása, küzdelmes szembesülés az örök Másikkal.

Részletek>>

Görög katolikus dallamkincsünk

2009. 03. 19.

Írta: Dr. Cselényi István Gábor

Előszó

Elkötelezett és a magyar görög katolikusság szempontjából nagyon fontos könyvet tart kezében az olvasó. Olyan összegző jellegű írást, amely egy valóságos „kincs” eredetét, csiszolódását és jelen életét vizsgálja, körüljárja, nevezetesen: a magyar görög katolikus liturgikus és paraliturgikus éneket.

Részletek>>

Bibliodráma

2008. 11. 21.

A könyv szerzői a hazai bibliodráma-műhely elismert képviselői. A bibliodráma műfaja új, eddig kevéssé ismert módon kínál személyes kapcsolatfelvételt a Biblia történeteivel, szövegeivel, végső soron üzenetével.

Részletek>>

Szabadon, örömmel, szeretettel

2008. 05. 27.

Nemes Ödönnel beszélget Naszádi Kriszta

„Sohasem tettem semmit pusztán kötelességből” - vallja Nemes Ödön az interjúkötetben, amelyben számot ad egész életéről. Gondolatai a legalapvetőbb dolgokról szólnak: szeretetről, megbecsülésről, fájdalomról, félelemről, alkotásról, hitről, örömről és legfőképpen a szabadságról.

Részletek>>

Istenre hangolva

2008. 04. 07.

Chapman abból indul ki, hogy a szeretetnek az emberi kapcsolatokban megfigyelhető kifejezési módjai az isteni szeretet visszatükröződései. Ha Isten saját képére teremtette az embert, akkor joggal várhatjuk, hogy a szeretetnek ez az öt kifejezési formája Isten jellemében és természetében is megnyilvánuljon. Könyvéből megtudhatjuk, hogyan érezteti velünk Isten a szeretetét, és hogyan szól mindenkihez azon a szeretetnyelven, amely a legkifejezőbb számára.

Részletek>>

Beszélgetések Az Imáról.

2008. 03. 19.

Írta: Dobos Marianne

Az interjúkat tartalmazó kötet „főszereplője” a Jézus ima.

Részletek>>

Vezesd népemet

2008. 03. 06.

Írta: John White

Nehémiás az imádság és a tettek embere volt: megszervezte Jeruzsálem lerombolt falainak újjáépítését, majd fontos szerepet játszott Isten népének lelki ébredésében és nemzeti megújulásában.

Részletek>>

Dr. Cselényi István Gábor: Isten anyai arca?

2007. 12. 07.

A korai szír teológusok anyának tekintették a Szentlelket! A szerző ennek alapján vet fel talán meglepő, de igen aktuális kérdéseket.

Részletek>>

A Pantokrátor Magyar Földön

2006. 12. 19.

Írta: Nagymihályi Géza

(36 színes kép, és szövegközti képek).

Kairosz Kiadó, 3200Ft.

Részletek>>

A Vasvári Pál Társaság 2006-2007. évi előadás sorozatát dr. Nagymihályi Géza örökös tiszteletbeli elnök, A Pantokrátor ábrázolás Magyarországon című előadásával nyitotta meg.

Tovább>>

Lovászné dr. Kerekes Mária ajánlása.

Tovább>>

A századforduló leghíresebb orosz papja – Kronstadti Szt. János

2006. 02. 02.

„Semmi baj. Isten megbocsát neked. Jó szíved van.” Ezekkel az egyszerű szavakkal öntött reménységet a szenvedő, kétkedő, lelkileg-testileg beteg emberekbe Kronstadti Szent János.

Részletek>>

Keleti keresztények Magyarországon

2005. 08. 27.

A magyar társadalom széles rétegei előtt ismeretlen a Kárpát-medencében élő keleti keresztények léte, és kultúrája. Ez a könyv betekintést nyújt az érdeklődőknek e változatos, színes és ősi világába.

Részletek>>

Dr. Sasvári László: Irota

2005. 08. 17.

Belváros-Lipótváros Ruszin Kisebbségi Önkormányzata elmúlt 5 éves működése alatt több alkalommal jelentett meg, illetve támogatott ruszin témájú könyveket. Szerzőink között szerepelt dr. Sasvári László vallástörténész, Németh László díjas tanár is.

Részletek>>

A hit Keresztes Szent János szerint

2005. 04. 29.

Amikor felkértek arra, hogy KAROL WOJTYLA atyának, az „Angelicum” Pápai Főiskolán (ma Szent Tamás Pápai Egyetem, Róma) 1948-ban megvédett doktori értekezését ismertessem, és mielőbb megjelentessem –, a megbízást azonnal elfogadtam, hogy fiúi tiszteletemet ezzel is örömmel kifejezzem régi tanítványom iránt, akit harminc évvel később, 1978. október 16-án II: János Pál néven választott pápává az a bíborosi konzisztorium, melynek én is tagja lehettem.

Részletek>>

Oliver Clément: Kérdések az emberről

2005. 02. 17.

A 20. század egyik legeredetibb ortodox gondolkodója az 1968-as párizsi diákforradalom után írta ezt a könyvét, amelyben választ igyekszik adni a korunk emberét foglalkoztató, égető kérdésekre. Sorra veszi a szexualitás, a politika, a technika, a szerelem-szeretet és a művészet által felvetett problémákat. A francia szerző a szabadság titkából kiindulva vezet el néha meghökkentő megállapításaival a hiteles keresztény antropológiához.

Részletek>>

Erdély száz csodája

2005. 01. 10.

"A faépítészetnek Európában páratlan példájára találunk Erdély északi peremvidékén, Máramarosban. A fa mint építőanyag itt sajátosan népi építészeti alkotásokban, a híres fatemplomokban jut kifejezésre. Máramaros vidékén a fát alapvető építőanyagként használták, fából készültek a lakóházak, melléképületek és a templomok is."

Tovább>>

Nagymihályi Géza: A misztika térben, szóban, és képben

2004.12.17.

A MISZTIKA a legegyszerűbb, és legáltalánosabb vallásos jelenség: az isten, és a lélek közvetítő nélküli kapcsolata.

Részletek>>

George Orwell: 1984

2004.11.13.

Gondolkodás, beszéd, nyelv. Az 1984 egyik maradandó leleménye a totális diktatúrán belül a totális ideológia érzékeltetése, a gondolkodás és a nyelvi beszéd szintjén.

Redukált - visszametszett - gondolkodásmód s a belőle következő nyelvi beszéd diktatúrák idején két fokozatban szokott megvalósulni: Először: a redukálást a totális államhatalom előírja az állampolgárnak. Másodszor: az így-úgy kiszemelt állampolgár elfogadja az államhatalom döntését, teljesíti a követelményeket.

Részletek>>

Nagy Márta: Ortodox falképek Magyarországon

2004.09.29.

A magyarországi művészet történetében sajátos arculatot jelent a hazánkban élő ortodox vallású népek művészete. A ránk maradt alkotásaiknak különösen az ad jelentőséget, hogy a Balkánról hozott népi hagyományaik sajátos módon ötvöződnek a nyugati művészeti irányzatokkal.

Ezek a falfestmények képviselik a magyarországi ortodox egyházművészetben fellépő stílusirányzatok legjelentősebbjeit.

Az ortodox falképek hazai anyagának összefoglalását ebben a könyvben találja meg az olvasó.

Részletek>>

Kis Filokália

2004.06.01.

A mai embert hajszolja a munka és rohan, a különböző ingeráradatok nyugtalanná teszik, és bensőleg mégis kielégítetlen, az evilági boldogság-ígéretekben csalódott. Ez előtt az ember előtt kell most a II. Vatikáni zsinat után a világban élő keresztény embernek tanúságot tennie Krisztus mellett. Hol talál erőt e magasztos és nehéz küldetéséhez?

Erre a kérdésre Kelet szerzetesatyái válaszolnak. Rámutatnak az imádság hatalmas erejére.

Részletek>>

Szárovi Szent Szerafim élete és tanítása

2004.05.10.

Mit tanulhatnak a szerzetesek és a hívek Szárovi Szent Szerafimtól? Lényegében Ugyanazt, mert a két életforma nem két tőről fakad, hanem egyről; a szent keresztségben ellene mondottunk a sátánnak, minden cselekedetének és minden pompájának, és a Hiszekeggyel az Anyaszentegyház hitében köteleztük el magunkat.

Szent Szerafim szerint az igazi lelki élet nem más, mint teljes emberi élet (annak minden vonatkozásával) a Szentlélekben.

Részletek>>

Hierotheos Vlachos archimandrita: Bevezetés a keleti keresztény lelkiségbe; Ortodox lelkiség

2004.03.31.

A „Bevezetés a keleti keresztény lelkiségbe” c. könyvével a szerző szeretné bemutatni az ortodox lelki élet alapjait. Igazán tömören összegzi az ortodox egyházi élet körvonalait, Újra meghatározva a rég óta helytelenül használt vagy értelmezett fogalmakat: praxis (gyakorlat), teória (szemlélődés), értelem (nous), ész, lélek ápolása stb.

Részletek>>

Odigitria Könyvek

2004.02.02.

Az Osiris Kiadó és a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye újonnan alapított Odigitria Kiadója közös könyvsorozatot indított Odigitria Könyvek néven. Az odigitria a görög „útmutató”, „vezető” szó nőnemű alakja. Ez a legrégibb és legelterjedtebb Istenszülő-, vagyis Mária-ikon neve, amelynek legelső mintáját a hagyomány szerint Szent Lukács apostol készítette el. A sorozat feladata az Ortodox (más, helytelenebb elnevezései szerint Görögkeleti illetve Pravoszláv) Egyház teológiájának, spiritualitásának, művészetének valamint az ezeket tápláló ókeresztény és bizánci hagyománynak a bemutatása az apostoli időktől napjainkig.

Részletek >>

 

Egymásra hangolva – hangoskönyv (MP3)

2010. 04. 08.

Öt szeretetnyelv a házasságban.

Részletek>>

Gyerekhatárok

2010. 04. 08.

Mikor mondjunk igent és mikor mondjunk nemet gyermekeinknek?

Részletek>>

Párbeszéd az öregséggel

2010. 04. 08.

Meg lehet-e élni az öregedést is szabadon, örömmel és szeretettel?

„Istennel folytatok párbeszédet. Rajtam múlik, hogy valamit, amit Ő hoz az életembe, szabadon vagy kényszerből fogadok-e el – vallja az idős jezsuita.

Részletek>>

Segítség, rokonok lettünk!

2010. 04. 08.

Amikor két ember házasságot köt, egymás rokonaival is kapcsolatba lépnek, beépülve az anyós, após, sógorok és sógornők alkotta nagyobb rendszerbe.

Részletek>>

Segítség, szülők lettünk!

2010. 04. 08.

A gyerekvállalás drámai változást jelent a házasságban – mutat rá az amerikai szerző új könyvében. A kórházi „örömcsomag” érkezése előtt a pár csak egymásnak él.

Részletek>>

Júlia Nyikolajevna Voznyeszenszkaja – életrajz, könyvismertető, Magyarországon megjelent regények

2009. 09. 09.

A magyar keresztény könyvpiacon megjelent egy új, oroszországi írónő neve. A neve az egyik legfigyelemreméltóbb név az orosz ortodox irodalmi életben. Személyét rengeteg rajongás és vita övezi, könyveit milliók olvassák, miközben ő szerényen éldegél berlini lakásában, amelynek nagy előnye, hogy mindössze tizenöt perc sétára van az ortodox templomtól.

Részletek>>

Határaink – Mire mondjunk igent és mire nemet?

2009. 05. 30.

Hogyan vállalhatunk felelősséget önmagunkért, hogy ne csak sodródjunk és reagáljunk a minket érő hatásokra, hanem aktívan és felelősen alakítsuk saját életünket.

Részletek>>

Nagymihályi Géza: Lépj be a szentélybe, lásd a titkokat – A szentély ikonológiája

2009. 04. 27.

A templommal, mint szakrális épülettel, számos szakmunka foglalkozik, a templom építészeti tagozataival is, (homlokzat, torony, kupola, stb.), de a szentéllyel külön, tudomásunk szerint nem.

Lovászné, dr. Kerekes Mária ajánlása>>

Ioanichie Bălan: Három beszélgetés moldvai sztarecekkel.

2009. 01. 14.

Két budapesti könyvkiadó, a L’Harmattan és az Odigitria gondozásában várhatóan 2009. január végén a boltokba kerül Ioanichie Bălan moldvai szerzetespap második, magyar nyelvű könyve.

Részletek>>

Kezdjük újra!

2008. 11. 21.

Chapman könyve a válás határáig jutott külön élő – vagy azt fontolgató – házaspároknak szól, akik azonban még nem mondtak le teljesen a házasságukról, vagy legalábbis hajlandók arra, hogy még egy esélyt adjanak a kapcsolatuknak.

Részletek>>

Mesélő BIBLIA

2008. 08. 20.

A 4-9 éveseknek szóló illusztrált Gyerekbiblia különlegessége, hogy az ismerős történeteket úgy adja közre, hogy könnyebb legyen őket elmondani, mint felolvasni.

Részletek>>

A Rotunda öröksége.

2007. 12. 29.

Írta: Dr. Szarka János

A középkori görög rítus nyomai Sárospatakon és a királynéi város vonzáskörzetében, B.-A.-Z. vármegyében, Miskolc, 2007.

Részletek>>

Átragyogás

2007. 11. 12.

Szeretett tanárunk, Török Endre irodalomtörténész, a budapesti ELTE BTK Összehasonlító és Világirodalmi Tanszékének tanárnemzedékeket felnevelő, legendás hírű, Széchenyi-díjas oktatója 2005 áprilisában elhunyt. Műveinek örököse bennünket bízott meg szellemi hagyatékának összerendezésével és kiadásával.

Részletek>>

Egy vakon született kislány az Orosz Egyház nyolcadik oszlopa – Szt. Matrona

2006. 02. 02.

Moszkva belvárosában van egy kolostor, ahol az év minden napján az egyik templom bejárata előtt emberek százai várakoznak órák hosszat fegyelmezett, hosszú sorokban. Mindenki szegfűt tart a kezében s csendben imádkozik.

Részletek>>

Az élsporttól a vértanúságig – Optyinai Vaszilij atya

2006. 02. 02.

1993 Húsvét reggelén véres tragédia történt Optyinában, Oroszország egyik legszebb kolostorában. Három szerzetes halt vértanúhalált egy megszállott sátánista kezétől. Vaszilij szerzetespap, Ferapont és Trofim szerzetesek a szokásos hajnali Liturgiára igyekeztek, amikor a borzalmas tettére régóta készülő sátánista kegyetlen támadó kést szúrt a hátukba.

Részletek>>

Hitvallás, liturgia, ikon a keleti kereszténységben

2006. 01. 07.

Könyvemben először a legfontosabb filozófiai, teológiai és művészeti alapelveket tisztázzuk.

Részletek>>

A hozzánk lehajló Isten

2005. 06. 28.

Görög katolikus egyházunkban gyakran hangzik el az a vélemény, hogy „görög” mivoltunk nemcsak szertartásbeli különbséget jelent, hanem teológiai különbséget is, éppen a klasszikus elv szerint, ti. hogy „lex orandi est lex credendi”, vagyis az, ahogyan imádkozunk, azt fejezi ki, hogyan és miként is hiszünk.

Részletek>>

Hagymakupolák

2005. 04. 13.

A nyugat-európai építészeti stílusoktól eltérő pravoszláv templomépítészetről szól Szalai Attila könyve. A régi szakrális épületeinek jellegzetességeit, a 9-17. század között épült különlegesen szép orosz templomokat mutatja be ez az album.

Részletek>>

Üresk kezünk szelíd csodája I.

2005. 03. 15.

Rabin Ranath Tagorétól olvastam a következő gondolatot: „Aki elültet száz narancsfát, felnevel öt-hat gyereket, megír egy könyvet, az nem élt hiába.” – Nyolc gyermeket felneveltünk, több száz gyümölcsfát elültettem és gondoztam a család fenntartására, illetve a gyermekek taníttatására, most pedig itt ez a könyv, első egy élet munkásságából. Örülnék, ha más is találna néhány értékes gondolatot ebben a kötetben, melynek darabjait egy életen át gyűjtögettem.

Részletek>>

Ivancsó István: Magyar Mózes – Liturgikus tiszteletének tükrében

2005. 02. 22.

Mojszej Ugrin, azaz magyar Mózes, az egyetemes egyház szentje. Bizánci szertartású volt, s abban az időben élt, amikor az egyház még egységes volt. 1043-ban halt meg, tehát tizenegy évvel az egyházszakadás előtt, amit a történelem „az 1054-es nagy keleti egyházszakadásként” ismer. Tehát valóban az egyetemes egyház szentjének lehet tartani.

Részletek>>

Régi magyar templomok

2005. 01. 20.

"Magyarországon a keresztény templomépítés kezdete az első királynak, Szent Istvánnak térítői működéséhez fűződik, amivel nem akarjuk annak lehetőségét kétségbe vonni, hogy a pannonhalmi monostornak és templomának építését 996-ban még Géza fejedelem kezdte meg és viszont abba a túlzásba sem akarok esni, hogy valamennyi templomot, mely az ő korában épülhetett, az ő nevéhez fűzzem."

Tovább>>

Szerzetes- és lovagrendek Magyarországon

2004-12-20.

A könyv magyarországi megtelepedésük sorrendjében tárgyalja a szerzetesrendek életét.

Részletek>>

Friederich Dürrenmatt: A bukás

2004.11.21.

Ismét egy, nem a napokban megjelent művet ajánlunk. Ez a könyv a totalitárius diktatúrák lélekvilágába enged bepillantást.

Részletek>>

Hamvas Béla: A bor filozófiája

2004-11-13

Hamvas imakönyvet ír az ateisták számára. Merthogy az ateizmus is egy vallás, de rossz vallás. A rossz vallásosság egyik jele a "mámortalan létezés", aminek oka, hogy az egyén görcsösen félti életét. A jó vallású ember mindenben meglátja Istent, a szerelemben, ételben, italban, a borban is.

Hamvas nem borkatalógust vagy borászati szakkönyvet írt, hanem ír a bor metafizikájáról, természetéről és szertartástanáról.

Részletek>>

Házad ékessége - Görögkatolikus templomok, ikonok, ikonosztázok Magyarországon

2004.09.29.

Ebben a színes képes könyvben olvashatunk arról, hogy mi a szerepe a görög katolikus ikonoknak, ikonosztázoknak. A könyv bemutat néhány Magyarországon található görög katolikus templomot, és a bennük lévő ikonosztázokat, mint például a máriapócsi kegytemplomot, a mándoki Szent Miklós-templomot, amely hazánkban az egyetlen fennmaradt görög katolikus fatemplom, a tiszavári Szent Miklós-templomot, és még számos gyönyörű alkotást.

Részletek>>

John Main: Jöjj el Uram, – az Úr eljött

2004.06.11.

A ke­resz­tény­ség­ben, azon be­lül is kü­lö­nö­sen a bizánci kultúrkörben, az ortodoxiában kezdetektől fogva nagy jelentősége van a gondolatok, és képek nélküli imádságnak.

A nyugati kultúrkörben napjainkra sok helyen teljesen kiveszett ez az imádkozási mód.

John Main bencés szerzetes életének egyik meghatározó momentuma volt, amikor még világiként megismerkedett egy indiai szerzetessel, aki ráirányította figyelmét erre az imamódra, mely később egész életét meghatározta.

Részletek>>

Szárovi Szent Szerafim – A Szentlélek megszerzése

2004.03.09.

N. A. Motovilov gyermekkorától fogva hiába kereste a keresztény élet célját, mígnem szüntelen keresése Szárovi Szent Szerafimhoz nem vezette.

Részletek>>

Egyiptomi Szent Mária és Remete Szent Onúfriosz

2004.03.09.

A könyvecskében két kiemelkedő egyiptomi szent élettörténetével találkozhatunk. Mindketten olyan csúcsaira jutottak a lelki életnek, melyek példaképként szolgálnak minden nemzedék számára.

Részletek>>

Cselényi István Gábor: A hozzánk lehajló Isten; Nyíregyháza, 1998.

2003.12.15.

Görög katolikusságnak nem csak rítusa, de teológiája is sok szálon kapcsolódik a keleti hagyományokhoz, ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az Unió óta a görög katolikus egyház magáénak ismeri el azokat az értékeket is, amelyek a katolikus egyházban kerültek felszínre. Kialakult tehát egyfajta görög katolikus teológia, mely szintézise a mindenkori katolikus gondolkodás, és a keleti teológia értékeinek.

Részletek >>

Görög katolikus Hittankönyv sorozat 1-8. osztály

2003.12.09.

Szaplonczay György (+1996) nyírtassi görög katolikus lelkész egy hittankönyv sorozatot írt az általános iskola 1-8. osztályosai számára. Közvetlenül halála előtt is még ezen dolgozott. Egész élete a gyermekek Istenhez vezetéséről szólt. Heti 20-30 hittanórát tartott, amellett, hogy ellátta a papi teendőit. Hittanórái mind-mind tanúságtételek voltak. Mindenki, aki ismerte őt, rádöbbent, hogy jó Krisztust megtalálni, és szólni hozzá.

Részletek >>

 

A Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség története 1988-2009

2010. 01. 07.

A kötet címe, HISTORIA DOMUS, a régi korok, - rendszerint egyházi – krónikaíróira utal, akik a HÁZ TÖRTÉNTÉT szorgalmasan, és hitelesen írták, hallatlan értékes történelmi forrást teremtve az utókornak. Történelem mindig „van”, amíg ember él a földön. A körülmények, a technika változik, de a lényeg ugyanaz: hiteles rögzítése az eseményeknek, amelyek fontosak az egyén, és a közösség életében.

Részletek>>

Egymásra hangolva – férfi kiadás

2009. 05. 30.

Chapman bestsellere, az Egymásra hangolva ezúttal kifejezetten férfiaknak szánt kiadásban jelenik meg.

Részletek>>

Havasi Ágnes: Dosztojevszkij szentjei

2009. 01. 14.

A budapesti L’Harmattan Kiadó Dosztojevszkij művészetéhez kapcsolódó, ortodox vonatkozású újdonsága egy irodalomtörténeti monográfia, amely 2009. január elején  jelent meg a Horizontok sorozatban:

Havasi Ágnes: Dosztojevszkij szentjei. A pozitív szépségű hősök ortodox egyházi eredete.

Részletek>>

Lakatos László: Ünnepi könyv

2008. 12. 15.

Újra megjelent Lakatos László: Ünnepi könyv c. nagysikerű könyve, melyben az év fontosabb ünnepeinek leírása mellett elmélkedések és imádságok szolgálnak az ünnepekre való felkészüléshez.

A könyv megrendelhető az Örökségünk Kiadónál. Címe: Nyíregyháza, Bercsényi út 13.

Lakatos László: Temetési beszédek

2008. 12. 15.

Ugyancsak itt rendelhető meg Lakatos László: Temetési beszédek című könyve is, mellyel az emberi élet e szomorú állomása feldolgozását kívánta segíteni a szerző.

Ismeretterjesztő leporellók

2008. 11. 21.

1. Kereszténység és más vallások

A látványos táblázat segítségével áttekintést kaphatunk a biblikus és történelmi kereszténység alapvető tanításairól…

2. Kereszténység, kultuszok és okkultizmus

A leporelló gyors áttekintést nyújt a kereszténység alapvető tanításairól, illetve tíz okkult jellegű csoportról…

3. Nagyító alatt a Da-Vinci kód

4. A Holt tengeri tekercsek

Részletek>>

Görög Katolikus Egyházi Év

2008. 08. 26.

Írta: Julian J. Katrij OSBM

Keleti Egyházunkban az egyházi év kezdetének időpontja szeptember 1. Az állandó és változó ünnepek felépítését, kialakulását olvashatjuk a könyvben.

Részletek>>

Bibliai lapozók

2008. 08. 20.

Lois Rock

• Jézus születése

• Az elveszett bárány

• Noé bárkája

• Miatyánk

Négyféle Bibliai lapozó, egyszerű kedves rajzokkal a legismertebb és legkedveltebb bibliai történetekkel a legkisebbek számára.

Részletek>>

Egy különleges ikon: a Szoptató Istenszülő

2008. 02. 25.

A keleti keresztény tradícióban ismert ábrázolás a Gyermeket tejével tápláló Istenanyát jelöli. A Gyermek szoptatása, illetve a kebel leplezetlen bemutatása – mondhatnánk, inkább a nyugati ízlést tükrözi, mégsem állíthatjuk, hogy ez nyugati művészet invenciója lenne csupán, hiszen a tradicionális ikonokon is látható az anyai kebel, csak természetellenes módon jelzésszerű testrésszé redukálva, olykor, mint a nyak egy furcsa kinövése.

Részletek>>

Képek>>

A fájdalom

2008. 06. 25.

Írta: C. S. Lewis

A közkedvelt apologéta kérlelhetetlen logikával, találó képekkel és hasonlatokkal fűszerezve, olvasmányos formában tárja elénk a kereszténység válaszát a fájdalom dilemmájára. Érvelése alátámasztásához filozófiai és egyháztörténeti klasszikusokat - köztük Arisztotelészt, Aquinói Szent Tamást, Pascalt és Szent Ágostont - hív segítségül.

Részletek>>

A görög katolikus egyház művészete a történelmi Magyarországon

2008. 01. 24.

Szeretettel meghívjuk a Litea Könyvszalonba (Budapest, I. Fortuna udvar – Hess András tér) a Szent Atanáz Hittudományi Főiskola és a Magyar Képek Kiadó könyvbemutatójára 2008. február 1-én, pénteken, 16 órára.

Részletek>>

Buzgóság emészt házadért Uram

2007. 12. 20.

Írta: Dr. Petrasevits Dénes

Dénes atya, encsi paróchus negyven év hihetetlenül gazdag szellemi terméséből, 600 cikkéből (!) válogatta ezt a szép kiállítású, igényes kötetet.

Részletek>>

Mediterrán Világ. 3. (Bizánc)

2007. 05. 02.

Kulturális folyóirat.

Tartalom>>

Magyar várak

2006. 11. 16.

     

A kötet légi és földi felvételei Magyarország várépítészetének legszebb alkotásait mutatják be. A várépítészet a századok, évezredek során művészetté fejlődött, s bár gyakran már csak romokban, de ma is látható formában maradtak fenn majd ezer év nevezetes várai, várkastélyai, erődei.

Részletek>>

FILMAJÁNLÓ:

El Camino – Az Út

2005. 09. 22.

2005, színes, magyar dokumentumfilm, 86’.

Írta és rendezte: Tolvaly Ferenc

Kép: Novák Emil

Zene: Márta István

Részletek>>

Gyökössy Endre: Együtt a szeretetben

2005. 08. 17.

Gyökössy Endre lelkész-pszichológus ebben a könyvében bemutatja, hogyan történik az a családi nevelés, ami sajátos evangéliumi többletével harmonikusan illeszkedik a nevelés egészébe. Ennek a gyakorlati bemutatása és ugyanakkor a szeretet áramlásának megéreztetése e könyv legközvetlenebb értéke és ajándéka.

Részletek>>

Családegyház

2005. 06. 29.

Családegyház (ecclesiola) – a 2. Vatikáni zsinat nevezi így a családokat. Magyarán: minden egyes család – ház, sőt egyház. Üdvház, szent ház, ahogy őseink értelmezték.

Részletek>>

Üres kezünk szelíd csodája II.

2005. 03. 16.

Amikor papnövendék voltam, és főiskolára jártunk, a homiletikát dr. Bacsóka Béla úr tanította nekünk, akit akkoriban a legélesebb eszű tanárnak tartottak sokan, mert „jól vágott az esze”, és hirtelen igen frappáns választ tudott adni minden kérdésre vagy ellenvetésre. Ő egy „HOMILETIKAI MENETREND”-et adott mindenkinek, amelyen 262 téma volt sorrendben felépítve. Azt mondta nekünk, hogy ezeket dolgozzuk ki egyenként, és ezt beszéljük meg vasárnapról vasárnapra.

Részletek>>

Nagymihályi Géza: Krisztus-ikonok szóban és színben

2005. 01. 02.

Budapesti gimnazista koromban találkoztam először a keleti kereszténységgel. Azonnal otthon éreztem magam akár a görög katolikus, akár az ortodox templomban. Valami az érzelmek szintjén érinthetett meg. Amit akkor megéreztem, azt később hosszú tanulmányok után meg is értettem: a tan, a liturgia és a szakrális művészet egységét, és ez az egység azóta is lenyűgöz. A körülöttem forgó világ nem értékelte lelkesedésemet, az általam ismert és tisztelt személyek, az akkori vallásos és művészettörténeti irodalom kórusszerűen ismételgette a ma már szerencsére elavult jelszavakat: a keleti egyház "megkövesedett múzeum", nincs helye a mai "modern" világban, szertartásai az érthetetlenségig bonyolultak, ikonfestőinek fogalma sincs az anatómiáról. A merev élettelen alakok a konzervatív egyházi vezetők nézeteit tükrözik, stb.

Részletek>>

Jámborné dr. Benczúr Erzsébet: Az élet törvénye a szeretet törvénye

2004-11-13

A könyvecske azoknak a hívőknek szól, akinek az a kísértése, hogy Isten mellett elfelejtkeznek az emberről. Szól a hitetleneknek, akik az embert akarják szeretni Isten nélkül. És szól a harmadik, legnagyobb csoportnak, azoknak, akik nem szeretik sem az Istent, sem az embert.

Az író az emberi élet szenvedésének, tragédiájának a forrását a bűnben látja. Az élet legnagyobb kihívása a bűn kérdésének a megoldása. Az író a megoldást, a mi Megváltónknak, Jézus Krisztusnak az ember iránti szeretetében látja.

Részletek>>

Paulette Boudet: Ez nem a te harcod…

2004-11-13

A könyvet ajánlom mindazoknak, akik meg akarják tapasztalni Isten csodálatos erejét. De különösen azoknak, akik átéltek már nagy csalódásokat, lelki fájdalmakat, hűtlenséget, mert ez a könyv megmutatja, ma is Isten a szeretet.

Részletek>>

Gyökössy Endre: János evangéliuma

2004-11-13

Gyökössy Endre több évtizedes álmát valósította meg, amikor belevágott az Újszövetségi leírás egyik legnehezebb könyvének kommentálásába. A magyarázat többnyire az eredeti szövegre támaszkodik, mégsem szakkommentár, inkább egy üzenet átadása, továbbítása, amellyel az olvasó közelebb kerülhet Jézushoz.

Részletek>>

Aranyszájú Szent János: A Felfoghatatlanról és az Egyszülött dicsőségéről. Kilenc prédikáció az ariánusok ellen.

2004.02.03.

Aranyszájú Szent János (349-407) előbb egyszerű szerzetesként, majd antiokhiai pap-prédikátorként, végül konstantinápolyi érsekként tevékenykedett. Úgy prédikációiban, mint egyéb tevékenységeiben mindig a szegényeket, betegeket és elesetteket védte a gazdagokkal és elnyomóikkal szemben, s ezért a császári hatalommal szembekerülve végül száműzetésben fejezte be életét.

Részletek >>

Alexander Schmemann: Liturgia és élet.
(A liturgikus élmény és a keresztény kiteljesedés - Esszék és előadások a keleti liturgiáról)

2003.12.09.

A szerző észtországi orosz családban született 1921-ben. Kisgyerekkorában az orosz emigrációval Franciaországba került. Párizsban végezte el a Szent Szergiusz Orthodox Teológiai Akadémiát, 1946-ban szentelték pappá. Később családjával együtt áttelepült az Egyesült Államokba. Itt a Szent Vlagyimir Teológiai Szeminárium (Crestwood, NY) tanára, majd dékánja. Vezetése alatt ez az intézet a liturgikus újjászületés központjává vált.

Részletek >>

Ivancsó István:
A KELETI LITURGIÁK (Nyíregyháza, 2002.)

2003.12.12.

Napjainkban is szinte ismeretlen a keleti liturgiák világa, annak ellenére, hogy az egyetemes kereszténység közös értéke. Ez a könyv komoly segítséget jelenthet a keleti egyházak és hagyományok mélyebb megismeréséhez, sőt saját egyházaink hagyományait is jobban átérezhetjük a közös hagyományokon keresztül.

Részletek >>

Nagymihályi Géza:
A Nagyböjt szakrális kultúrája a keresztény keleten (Hajdúböszörmény, 2001.)

2003.12.09.

Kultusz és kultúra egy tőről fakad. Minőségét rangjelzi az egyetemes értékekhez való viszonya. E reláció fényében sajátos szellemi metodikájával mutatja be a szerző az évente visszatérő szakrális ünnepkör értelmezésével a keresztény hitélet tengelyét, a Húsvét misztériumát.

Részletek >>