A, Á

Add Urunk

Advent

Aerion

Agapé

Ajtó

Akathisztosz

Akrosztichon

Alapkép

Aliturgikus nap

Alleluja

Alleluja-vers

Ambon

Amboni ima

Ámen

Analogion

Anaphora

Antidór

Antifóna

Antimenzion

Apostol

Apostolok böjtje

Aranyszájú-liturgia

Artoklázion

Archiieratikon

Axiosz

Áldás

Áldozás

Áldozási vers

Áldozópap

Áldozópapi imák

Átlényegülés

B

Baldachin

Baptisztérion

Bazil-liturgia

Bárány

Bemeneti imák

Bemeneti vers

Békecsók

Békességi ekténia

Boldogságok

Boldog ember…

Böjti prokimen

Böjti vecsernye

Búcsúcsók

Bolgár dallamok

Bűnbánati sztichirák

C, CS

Címünnep

Csendes ima

Csillag

Csonka vecsernye

D

Deézis

Diákonikon

Diakónus

Dicséreti sztichirák

Dicséreti zsoltárok

Dikérion

Dióda

Diptycha

Diszkosz

Dogmatikon

Dorofórion

Doxasztichon

Doxológia

Doxológiás ünnep (szent)

 

 

E, É

Egyházi év

Együttmisézés

Ekténia

Elbocsátó

Előábrázoló antifonák

Előcsarnok

Előének

Előkészületi asztal

Előre megszentelt adományok liturgiája

Előünnep

Elővers

Előverses sztichlrák

Endytion

Enyhe világossága...

Epikefálion

Epitáfion

Epiklézis

Epitrachelion

Ereklye

Esküvői korona

Eukharisztia

Eukhologion (to mega)

Evangélium

Evangéliumcsókolás

Evangéliumi sztichira

Exaposztillárion

Exegertikon

Éjféli istentisztelet

Éltetés

F, G

Fájdalmas istenszülő-ének

Felmeneteli ének

Felolvasó

Felon

Feltámadás

Feltámadási evangélium

Felvilágosulandók

Felvilágosulandók ekténiája

Fennhang

Fényének

Fotagogikon

Főhajtási imák

Függöny

Győzelmi ének

H

Hajó

Halottak szombatja

Hármas ekténia

Háromszorszent

Hetinap

Hexapszalmosz

Hitjelölt

Hitjelöltek ekténiája

Hitjelöltek liturgiája

Hitvallás

Hívők liturgiája

Horologion

Hramota

Húsvéti kánon

Hypodiákon

Hypogonát

 

I, J

ICXC NIKA

Ikonosztázion

Ikosz

Iliton

Imaórák

Indiktion

Irmologion

Irmosz

Istenszülő

Istenszülő-ének

Jakab-liturgia

K

Kalymma

Kanál

Karvers

Kataszarka

Katavászia

Katekumen

Kathizma

Kathizmálion

Kánon

Kehely

Keresztcsókolás

Kereszthódolás

Keresztvetés

Kerubének

Kérő ekténia

Kézelő

Kézfeltétel

Kézikereszt

Kínszenvedési evangéliumok

Királyi ajtó

Királyi imaórák

Kisbemenet

Kis ekténia

Kis esti ájtatosság

Kisvecsernye

Klirosz

Kolliva

Kondák (vagy konták)

Korona

Koronázás

Körmenet

Köznapi vecsernye

L

Lándzsa

Látván krisztus...

Lention

Lítia

Lítia készlet

Lítiás vecsernye

Lítiás ünnep

Liturgia

Liturgika

Liturgikon

Liturgikus vezényszavak

M

Magas hely

Magasztalás

Makarizma-tropárok

Mandiász

Margarita

Mártyrikon

Metánia

Mezórion

Ménea

Mintadallam

Miroválás

Myró

 

N, Ny

Nagy bemenet

Nagyböjt

Nagy esti ájtatosság

Nagyhét

Nagy hódolás

Nagy kánon

Nagy prokimen

Nagy vecsernye

Nártex

O, Ö

Oktoéchosz

Olaj

Oltárasztal

Omofor

Orárion

Óda

Ötvenedközép

Öv

P

Panagia

Pannychida

Paraklétikon

Paraklisz

Parasztász

Parímia

Paszkálion

Pászka

Pászkaszentelés

Pásztorbot

Pecsét

Pentekosztárion

Poklona

Polychronion

Polyelej

Polyeleoszos ünnep

Polysztaurion

Primikérion

Protheszisz

Profétikon

Prokimen

Proszfora

Proszkomídia

Pszaltérion

Püspök

R

Refrén

Ripidion

S, Sz

Sajátdallam

Sas

Simeon éneke

Sírlepel

Sokirgalmú-ének, sokirgalmú ünnep

Synaxárion

Synaxis

Szabadnapok

Szakasz

Szakkosz

Szent Efrém fohászai

Szenteltvíz

Szenteltvízhintő

Szentségtartó

Szentsír

Szertartás

Szémántérion (szimandron)

Szivacs

Szokásos kezdet

Szolea

Sztichárion

Sztichira

Szűz mária magasztaló éneke

Szyndon

Szynodikon kánon

 

T

Takarók

Templom

Tetrapod

Térdelés

Térdhajtási imák

Thalasszidion

Tömjén

Tömjénező

Tömjénezés

Triádikon

Trikérion

Triódion

Tropár(ion)

Trónszék

Tipika

Typikon

U, Ü

Utóünnep

Utrenye

Ünnep

Ünnepzárás

V

Vasárnap

Vecsernye

Virrasztás

Vízszentelés

Y

Ypakoj

Z, ZS

Záróima

Zászló

Zeón

Zsolozsma

Zsoltár