Gondolatok, írások

Nagyheti és húsvéti gondolatok

2011.04.17.

Részletek>>

Nagypéntekre.

2010. 03. 30.

Részletek>>

A jobb lator.

2010. 03. 30.

Részletek>>

Az élethozó sír.

2010. 03. 30.

Részletek>>

Nagyszombat.

2010. 03. 30.

Részletek>>

„Várom a holtak feltámadását…”

2010. 03. 30.

Részletek>>

Húsvéti gondolatok.

2010. 03. 30.

Részletek>>

Húsvéti megfontolás.

2010. 03. 30.

Részletek>>

Húsvétra

2010. 03. 30.

Részletek>>

Krétai Szent András érsek beszéde Virágvasárnapra.

2010. 03. 22.

Szeretteim! Megérintjük a mai ünnep titkait, feltárjuk a mai nap titokzatos gazdagságát. Jöjjetek, találkozzunk Krisztussal, Aki ma visszatér Betániából, és üdvösségünkért, jóakaratúlag a tisztes és boldog szenvedésre indul.

Részletek>>

Virágvasárnapra.

2010. 03. 22.

Jöjjetek mindnyájan, örvendezzünk az Úrnak, jöjjetek minden nemzetek, tapsoljunk kezünkkel, vigadjunk a mi Üdvözítő Istenünknek a vígasság szavával.

Részletek>>

Akathiszt az Úr tisztes és életadó keresztjéhez.

2010. 03. 06.

Részletek>>

Imádság a kereszthez.

2010. 03. 04.

Szent Szófron imádsága.

Részletek>>

Szentatyák gondolatai a keresztviselésről

2010. 03. 04.

Ma a szent kereszt ünnepe van, ki ne ujjongana? Ma a feltámadás dicsőségét hirdetjük, ki ne érezne örömet? A Kálvária hegyén álló kereszt, amelyen a mindenség Ura megfeszítve függött, „…a minket vádoló okmányt, amely ellenünk szólt, megszüntette,” (Kol.2,14.) és megszabadított bennünket a bűn bilincseiből.

Részletek>>

A böjt és az alázatosság. Márk aszkéta.

2010. 02. 26.

Az erény hőstettét megkezdő harcolóknak véghez is kell azt vinni.

Részletek>>

Nagy Szent Bazil beszéde a böjtről.

2010. 02. 21.

Mondva van:”…vigasztalódjatok papok, népek, mondjátok Jeruzsálem fülébe. „(Iz.40,1.) Ilyen a szó sajátossága, hogy elégséges a törekvés erősítésére a szorgalmasoknál, és a kedv felkeltésére a hanyagoknál és resteknél.

Részletek>>

A szentatyák gondolatai a böjtről

2010. 02. 18.

Részletek>>

Szent Ambrus milánói püspök beszéde a böjtről.

2010. 02. 18.

A szent apostol, Isten szolgáiról beszélve, tanulságul hozza ezeket a szavakat :”…alkalmas időben meghallgatlak téged, és az üdvösség napján megsegítelek téged.” És ő maga hozzá teszi: „Íme, most van az alkalmas idő, most van az üdvösség ideje!”

Részletek>>

A bűnbánat útja. Klimakhosz Szent János atya oktatásaiból.

2010. 02. 10.

A bűnbánat a keresztség visszaszerzése, az új élet ígérete, Istennek önmagát jóakaratúlag elítélő gondolat, nyugodt aggodalom, a reménység ajtaja és lemondás a reménytelenségről.

Részletek>>

Szent Leó római pápa nagyböjt előtti beszéde.

2010. 02. 08.

Nekünk mindig okosan és igazként kell élni szeretteim, kívánságainkat és dolgainkat mindig arra kell irányítani, ami Isten igazsága előtt kedves, de most még nagyobb gondossággal kell tisztogatni szívünket, buzgóbban végezni az erényes cselekedeteket, mert közelednek azok a napok, amelyek fényesebbé váltak számunkra üdvösségünk titkai miatt.

Részletek>>

A nagyböjt III. vasárnapja, az életadó szent kereszt tisztelete

2005. 02. 22.

A keleti kereszténység kereszt-kultuszának legismertebb himnusza így szól: „A te kereszted előtt leborulunk Urunk, és a te szent feltámadásodat dicsőítjük.”

Részletek>>