Szentek élete

 

Január>>

Február>>

Március>>

Április>>

Május>>

Június>>

Július>>

Augusztus>>

Szeptember>>

Október>>

November>>

December>>

 

 

JANUÁR

Január 1.

2005. 12. 29.

Jézus Krisztus testszerinti körülmetélése

Nagy Szent Bazil emlékünnepe

Nagy Szent Bazil

Ankirai Szent Bazil vértanú

Részletek>>

Január 2.

2006. 01. 02.

Úrjelenés előünnepe

Szent Szilveszter római pápa

Szent Teogén püspök

Részletek>>

Január 3.

2006. 01. 02.

Úrjelenés előünnepe

Szent Malakiás próféta és Szent Gordiusz vértanú

Részletek>>

Január 4.

2006. 01. 02.

Úrjelenés előünnepe

A 70 szent apostol ünnepe

Szent Teoktiszt atya

Szent Zoszimász és Atanáz atyák

Részletek>>

Január 5.

2006. 01. 04.

Úrjelenés előestéje

Szent Teopempt és Teona vértanúk

Szent Szinklétika anya

Mikeás próféta

Szent Apollinária anya

Szent György atya

Szent Fosztériosz remete

Szent Ménász atya

Részletek>>

Január 6.

2006. 01. 04.

Úrjelenés napja

Részletek>>

Január 7.

2006. 01. 04.

Úrjelenés utóünnepe

Keresztelő Szent János emléke

Részletek>>

Január 8.

2006. 01. 04.

Úrjelenés utóünnepe

Szent György atya

Szent Domnika anya

Szent Illés remete

Szent Julián és vértanútársai

Szent Karteriosz felszentelt vértanú

Szent Teofil és Hellád vértanúk

Részletek>>

Január 9.

2006. 01. 07.

Szent Polieukt vértanúú

Szent Eusztrát atya

Szent Semaja próféta

Szent Péter szebasztéi püspök

Részletek>>

Január 10.

2006. 01. 11.

Nisszai Szent Gergely főpap

Szent Domécián püspök

Szent Markián atya

Szent Teozébia diakonissza

Részletek>>

Január 11.

2006. 01. 11.

Nagy Szent Teodóz atya

Antiochiai Szent Teodóz atya

Részletek>>

Január 12.

2006. 01. 11.

Szent Tatiána vértanúnő

Abeszalamita Szent Péter

Szent Merteosz vértanú

Szent Euprakszia

Részletek>>

Január 13.

2006. 01. 11.

Szent Hermil és Sztratonik vértanúk

Szent Jakab püspök

Részletek>>

Január 14.

2006. 01. 12.

Úrjelenés ünnepének zárása

A sínai és raithi vértanú atyák

Szent István atya

Szent Teodul atya

Szent József atya

Szent Nina Gruzia felvilágositója

Részletek>>

Január 15.

2006. 01. 12.

Thébai Pál és Kunyhós János atyák

Szent Panszofiosz vértanú

Részletek>>

Január 16.

2006. 01. 15.

Szent Péter apostol bilincsei

Szent Leonilla és vértanútársai

Szent Danaktosz vértanú

Részletek>>

Január 17.

2006. 01. 16.

Remete Szent Antal

Részletek>>

Január 18.

2006. 01. 16.

Szent Atanáz és Cirill főpapok

Szent Markián atya

Részletek>>

Január 19.

2006. 01. 17.

Szent Makariosz atya

Alexandriai Szent Makariosz

Szent Eufrázia vértanúnő

Szent Arzén püspök

Részletek>>

Január 20.

2006. 01. 17.

Nagy Szent Eutim atya

Szent Vasszosz és vértanútársai

Szent Inna és vértanútársai

Részletek>>

Január 21.

2006. 01. 20.

Szent Makszim hitvalló

Szent Neofit vértanú

Szent Jenő (Eugén) és vértanútársai

Szent Ágnes vértanúnő

Szent Anasztáz vértanú

Részletek>>

Január 22.

2006. 01. 20.

Szent Timót apostol

Szent Anasztáz vértanú

Szent Mánuel és vértanútársai

Részletek>>

Január 23.

2006. 01. 23.

Szent Kelemen és Agatangel vértanúk

Irgalmas Szent Paulin püspök

Szent Mauvszim atya

Szent Szalaman atya

Részletek>>

Január 24.

2006. 01. 23.

Szent Kszénia anya

Szent Makedon atya

Szent Babilász és vértanútársai

Részletek>>

Január 25.

2006. 01. 23.

Hittudós Szent Gergely

Szent Felicitás és vértanú-fiai

Szent Popliosz atya

Szent Már atya

Részletek>>

Január 26.

2006. 01. 24.

Szent Kszenofont és társai

Szent Simeon atya, a régi

Szent Ananiás vértanú és társai

Szent József főpap

Részletek>>

Január 27.

2006. 01. 25.

Aranyszájú Szent János ereklyéinek átvitele

Részletek>>

Január 28.

2006. 01. 26.

Szír Szent Efrém atya

Szent Palladiosz remete

Részletek>>

Január 29.

2006. 01. 26.

Szent Ignác ereklyéinek átvitele

Szent Szilván és vértanútársai

Szent Román és vértanútársai

Részletek>>

Január 30.

2006. 01. 27.

A három szent főpap emlékünnepe

Szent Hyppolit és vértanútársai

Szent Teofil vértanú

Szent Zenon atya

Részletek>>

Január 31.

2006. 01. 30.

Szent Cirusz és János ingyenes orvosok

Szent Viktorin és vértanútársai

Szent Triféna vértanúnő

Részletek>>

 

 

 

 

 

FEBRUÁR

Február 1.

2006. 01. 30.

Az Úr találkozásának előünnepe

Szent Trifon vértenú

Szent Perpétua és vértanútársai

Szent Péter atya

Szent Vendemián atya

Részletek>>

Február 2.

2006. 02. 02.

Jézus Krisztus találkozása Simeonnal

Részletek>>

Február 3.

2006. 02. 02.

Az Igazéletű Simeon és Anna ünnepe

Szent Bukol vértanú

Szent Azariás próféta

Szent Adorján és Eubulosz

Szent Pápiász és vértanútársai

Részletek>>

Február 4.

2006. 02. 02.

Peluziumi Szent Izidor atya

Szent Miklós hitvalló

Szent Abramiosz püspök

Szent Hiador vértanú

Részletek>>

Február 5.

2006. 02. 02.

Szent Ágota vértanúnő

Szent Theodulia vértanúnő

Részletek>>

Február 6.

2006. 02. 06.

Szent Bukol főpap

Szent Fauszta és vértanútársai

Szent Dorottya és vértanútársai

Szent Julián vértanú

Szent Márta és vértanútársai

Részletek>>

Február 7.

2006. 02. 06.

Szent Partén püspök

Szent Lukács atya

1003 nikomédiai szent vértanú

Részletek>>

Február 8.

2006. 02. 07.

Szent Tivadar hadvezér

Szent Zakariás próféta

Részletek>>

Február 9.

2006. 02. 07.

Többször ezen a napon zárul az Úr találkozásának utóünnepe

Szent Nicefor (Győző) vértanú

Szent Marcell vértanú és társai

Részletek>>

Február 10.

2006. 02. 08.

Szent Karalamp vértanúpüspök

Szent Porfir és vértanútársai

Szent Hennáta és vértanútársnői

Részletek>>

Február 11.

2006. 02. 11.

Szent Balázs püspök

Szent Teodóra császárnő

Részletek>>

Február 12.

2006. 02. 11.

Szent Antal főpap

Szent Meletiosz főpap

Szent Jenő és Mária

Részletek>>

Február 13.

2006. 02. 11.

Szent Martinián atya

Szent Eulogiosz főpap

Részletek>>

Február 14.

2006. 02. 14.

Szent Aukszent atya

Szent Máron atya

Szent Ábrahám püspök

Részletek>>

Február 15.

2006. 02. 14.

Szent Onezim apostol

Szent Özséb remete

Részletek>>

Február 16.

2006. 02. 14.

Szent Pamfil és vértanútársa

Szent Marut püspök

Részletek>>

Február 17.

2006. 02. 14.

Szent Tivadar újonc

Szent Mariamné

Ékesbeszédű Szent Ménász

Részletek>>

Február 18.

2006. 02. 14.

Szent Leó pápa

Szent Flávián hitvalló

Szent Agapit püspök

Részletek>>

Február 19.

2006. 02. 14.

Szent Archipp apostol

Szent Dosziteosz atya

Szent Rabula atya

Szent Jenő és Makariosz hitvallók

Részletek>>

Február 20.

2006. 02. 15.

Szent Leó püspök

Szent Agaton pápa

Szent Szádok és vértanútársai

Részletek>>

Február 21.

2006. 02. 15.

Szent Timót atya

Szent György püspök

Szent Eusztát püspök

Részletek>>

Február 22.

2006. 02. 15.

Az eugéniumi vértanúk ereklyéinek megtalálása

Szent Móric vértanú és társai

Szent Thalasszosz atya

Szent Baradát remete

Szent Atanáz hitvalló

Részletek>>

Február 23.

2006. 02. 15.

Szent Polikárp főpap

Szent János és társai

Részletek>>

Február 24.

2006. 02. 15.

Szent János fejének I. és II. megtalálása

Részletek>>

Február 25.

2006. 02. 15.

Szent Taráz főpap

Részletek>>

Február 26.

2006. 02. 15.

Szent Porfir püspök

Részletek>>

Február 27.

2006. 02. 15.

Szent Prokóp hitvalló

Szent Thalaleosz atya

Részletek>>

Február 28.

2006. 02. 15.

Szent Bazil hitvalló

Szent Manna és Kira anyák

Szent Nesztor püspök

Szent Protériosz főpap

Részletek>>

Február 29. – Szökőév

2006. 02. 15.

Szent Kasszián atya

Szent János püspök

Szent Theoktériszt vértanú

Részletek>>

 

 

MÁRCIUS

Március 1.

2006. 02. 15.

Szent Eudokia vértanúnő

Szent Nesztor és Trivimiosz vértanúk

Szent Antónina vértanúnő

Szent Domnina anya

Szent Marcell és Antal vértanúk

Részletek>>

Március 2.

2006. 02. 15.

Szent Teodót püspök

Szent Euthália vértanúnő

Szent Agaton atya

Szent Troád vértanú

440 szent vértanú

Részletek>>

Március 3.

2006. 02. 15.

Szent Eutróp és vértanútársai

Szent Zenon és Zoel

Szent Piéma szűz

Részletek>>

Március 4.

2006. 02. 15.

Szent Gerázim atya

Szent Pál és Juliánia vértanúk

Szent Jakab böjtölő

Szent Gergely püspök

Részletek>>

Március 5.

2006. 02. 15.

Szent Konón vértanú

Szent Konón kertész vértanú

Szent Ezekiás böjtölő

Szent Márk böjtölő

Szent Eulogiosz vértanú

Szent Oniziás vértanú

Szent Eulamp vértanú

Szent Iraida vértanúnő

Részletek>>

Március 6.

2006. 03. 03.

Az ammorioszi 42 vértanú

Szent Árkád atya

A két Szent Konón vértanú

Részletek>>

Március 7.

2006. 03. 03.

A cherszoni szent vértanúk

Szent Pál hitvalló

Az Egyszerű Szent Pál

Szent Emilián szerzetes

Részletek>>

Március 8.

2006. 03. 03.

Szent Teofylakt püspök

Szent Teodorét felszentelt vértanú

Szent Domét atya

Részletek>>

Március 9.

2006. 03. 03.

A szebasztéi 40 szent vértanú

Szent Urpaszián vértanú

Szent Cezariosz

Részletek>>

Március 10.

2006. 03. 03.

Szent Kodrát és vértanútársai

Nikomédiai Szent Kodrát és vértanútársai

Szent Anasztázia anya

Részletek>>

Március 11.

2006. 03. 03.

Szent Szofrón püspök

Szent Pionius és vértanútársai

Részletek>>

Március 12.

2006. 03. 03.

Szent Teofán atya

Az Igaz Fineesz

Szent Gergely pápa

Részletek>>

Március 13.

2006. 03. 12.

Szent Nikéfor ereklyéinek átszállítása

Szent Sándor vértanú

Szent Krisztina vértanúnő

Szent Afrikán és vértanútársai

Szent Anin

Részletek>>

Március 14.

2006. 03. 12.

Szent Benedek atya

Szent Euszchimon hitvalló

Részletek>>

Március 15.

2006. 03. 12.

Szent Agáp és vértanútársai

Szent Nikandrosz vértanú

Szent Sándor felszentelt vértanú

Részletek>>

Március 16.

2006. 03. 12.

Szent Szabin vértanú

Szent Arisztobulosz apostol

Szent Trofim és Tál vértanúk

Szent Pápa vértanú

Szent Julián vértanú

Szent Sándor pápa

Részletek>>

Március 17.

2006. 03. 12.

Szent Elek az Isten embere

Szent Marin vértanú

Részletek>>

Március 18.

2006. 03. 12.

Jeruzsálemi Szent Cirill főpap

Szent Trofim és Eukarposz vértanúk

Részletek>>

Március 19.

2006. 03. 12.

Szent Krizánt és Dária vértanúk

Szent Panchariosz vértanú

Részletek>>

Március 20.

2006. 03. 17.

A Szent Száva-kolostori vértanúk

Szent Fotina vértanúnő

Szent Alexandra és Klaudia vértanúnők

Szent Nikétász hitvalló

Részletek>>

Március 21.

2006. 03. 17.

Szent Jakab püspök

Szent Cirill püspök

Szent Tamás pátriárka

Részletek>>

Március 22.

2006. 03. 17.

Szent Bazil felszentelt vértanú

Szent Droszida vértanúnő

Részletek>>

Március 23.

2006. 03. 17.

Szent Nikón (Győző) vértanú

Szent Filétosz és vértanútársai

Részletek>>

Március 24.

2006. 03. 17.

Örömhírvétel előünnepe

Szent Zakariás Atya

Szent Artemon püspök

Részletek>>

Március 25.

2006. 03. 17.

Szűz Mária örömhírvétele

Részletek>>

Március 26.

2006. 03. 17.

Szent Gábor főangyal emlékezete

Szent Iréneosz püspök

Szent Malkus atya

Új Szent Bazil atya

A gót szent vértanúk

Részletek>>

Március 27.

2006. 03. 25.

Szent Matróna anya

Szent Mánuel és Teodóz vértanúk

Szent János remete

Részletek>>

Március 28.

2006. 03. 25.

Szent Hilárion (Vidor) atya

Szent István hitvalló

Szent Jónás és Barakiz vértanúk

Részletek>>

Március 29.

2006. 03. 25.

Szent Márk püspök

Szent Cirill vértanú

Szent János remete

Szent Eusztát hitvalló

Részletek>>

Március 30.

2006. 03. 25.

Lépcsős Szent János atya

Szent Joás próféta

Hallgatag Szent János

Szent Zoszimász püspök

Szent Eubula

Részletek>>

Március 31.

2006. 03. 25.

Szent Hipát püspök

Szent Hipát atya

Szent Apolló atya

Szent Adva és Benjamin vértanúk

Részletek>>

 

 

 

 

 

ÁPRILIS

Április 1.

2006. 03. 25.

Bűnbánó Mária anya

Szent Makáriosz atya

Szent Gerontiosz és Bazilida vértanúk

Szent Ácház

Részletek>>

Április 2.

2006. 03. 25.

Szent Titusz atya

Szent Polikárp vértanú

Szent Amfián és Edesziosz vértanúk

Részletek>>

Április 3.

2006. 04. 03.

Szent Nikétász hitvalló

Szent Illirik atya

Szent Elpidefor és vértanútársai

Részletek>>

Április 4.

2006. 04. 03.

Himnuszköltő József atya

Szent György atya

Szent Zoszima atya

Szent Perbuta vértanúnő és társai

Részletek>>

Április 5.

2006. 04. 03.

Szent Teodul és vértanútársai

Szent Márk atya

Szent Puplíosz szerzetes

Szent Piatón atya

Szent Teodóra anya

Szent Teóna, Simeon és Forbin atyák

Részletek>>

Április 6.

2006. 04. 03.

Szent Eutiches érsek

Szent Platonida anya

120 szent vértanú

Szent Jeremiás és Archelausz vértanúk

Részletek>>

Április 7.

2006. 04. 07.

Szent Kallióp vértanú

Szent György püspök

Szent Rutfinusz és vértanútársai

Szent Szerápion szerzetes

Részletek>>

Április 8.

2006. 04. 07.

Szent Herodion és apostoltársai

Szent Gelesztin pápa

Szent Pauszilipp vértanú

Részletek>>

Április 9.

2006. 04. 07.

Szent Eupszich vértanú

Szent Vádim szerzetesvértanú

Szent Diszán és vértanútársai

Részletek>>

Április 10.

2006. 04. 07.

Szent Maxim és vértanútársai

Szent Jakab és vértanútársai

Részletek>>

Április 11.

2006. 04. 07.

Szent Antipás püspök

Szent Parmutiosz atya

Szent Process és Martinián vértanúk

Részletek>>

Április 12.

2006. 04. 07.

Szent Bazil hitvalló püspök

Szent Anthusa anya

Szent Kénász és vértanútársai

Szent Athanázia anya

Szíriái szent Izsák atya

Szent Zénón vértanú

Részletek>>

Április 13.

2006. 04. 07.

Szent Artemon felszentelt vértanú

Szent Thomaida vértanúnő

Szent Kreszcensz vértanú

Részletek>>

Április 14.

2006. 04. 07.

Szent Márton pápa

Szerit Ardaleon vértanú

Ezer perzsa szent vértanú

Részletek>>

Április 15.

2006. 04. 07.

Szent Arisztarch és apostoltársai

Szent Bazilissza és Anasztázia vértanúnők

Szent Szábbász vértanú

Részletek>>

Április 16.

2006. 04. 07.

Szent Agápia és vértanútársnői

Szent Irén vértanúnő

Szent Leonidász vértanú és társai

Részletek>>

Április 17.

2006. 04. 13.

Szent Simeon felszentelt vértanú

Szent Ákos püspök

Szent Adorján vértanú

Szent Agapét pápa

Részletek>>

Április 18.

2006. 04. 13.

Szent János atya

Szent Viktor és vértanútársai

Szent Kozma hitvalló

Részletek>>

Április 19.

2006. 04. 19.

Ó-laurai Szent János atya

Szent György hitvalló

Szent Kristóf, Theóna és Antonin vértanúk

Szent Trifón pátriárka

Szent Nikéfor atya

Részletek>>

Április 20.

2006. 04. 19.

Trichinás Szent Tivadar atya

Szent Anasztáz atya

Sinaita Szent Anasztáz pátriárka

Részletek>>

Április 21.

2006. 04. 19.

Szent Január és vértanútársai

Szent Tivadar vértanú

Szent Izsák és vértanútársai

Szent Makszimián pátriárka

Részletek>>

Április 22.

2006. 04. 19.

Szikeóta Szent Tivadar főpap

Szent Vitáliosz atya

Részletek>>

Április 23.

2006. 04. 19.

Szent György nagyvértanú

Szent Anatol és Protoleon vértanúk

Szent Alexandra vértanúnő

Részletek>>

Április 24.

2006. 04. 21.

Szent Szabbász vértanú

Szent Erzsébet anya

Szent Paszikrát és Bálint vértanúk

Szent Özséb és vértanútársai

Szent Tamás balgatag

Részletek>>

Április 25.

2006. 04. 21.

Szent Márk apostol és evangélista

Részletek>>

Április 26.

2006. 04. 25.

Szent Bazil felszentelt vértanú

Szent Glafira szűz

Részletek>>

Április 27.

2006. 04. 25.

Szent Simeon apostol

Részletek>>

Április 28.

2006. 05. 02.

Szent Jázon és Szoszipáter apostolok

Szent Makszim és vértanútársai

Szent Zénón és vértanútársai

Részletek>>

Április 29.

2006. 05. 02.

A kyzikei 9 szent vértanú

Szent Memnon atya

Szent Diodor és Rodopián vértanúk

Részletek>>

Április 30.

2006. 05. 02.

Szent Jakab apostol

Szent Donát püspök

Szent Makszim vértanú

Részletek>>

 

MÁJUS

Május 1.

2006. 05. 02.

Szent Jeremiás próféta

Szent Váta vértanú

Részletek>>

Május 2.

2006. 05. 02.

Szent Athanáz főpap

Szent Eszper és vértanútársai

Részletek>>

Május 3.

2006. 05. 02.

Szent Timót és Maura vértanúk

Szent Péter püspök

Részletek>>

Május 4.

2006. 05. 02.

Szent Pelágia vértanúnő

Szent Szilván felszentelt vértanú

Szent Albián felszentelt vértanú

Szent Erazmus vértanú

Részletek>>

Május 5.

2006. 05. 02.

Szent Irén vértanúnő

Részletek>>

Május 6.

2006. 05. 02.

A sokat szenvedett Jób

Szent Barbarosz és vértanútársai

Szent Barbarosz rabló

Részletek>>

Május 7.

2006. 05. 02.

Szent kereszt megjelenése az égen

Szent Ákos vértanú

Részletek>>

Május 8.

2006. 05. 09.

Szent János apostol és evangélista

Szent Arzén atya

Részletek>>

Május 9.

2006. 05. 09.

Szent Izaiás próféta

Szent Kristóf vértanú

Szent Miklós ereklyéinek Bariba vitele

Részletek>>

Május 10.

2006. 05. 09.

Szent Simon apostol

Szent Izidora anya

Szent Tézia anya

Szent Ezekiás vértanú

Szent Filadelfosz és vértanútársai

Részletek>>

Május 11.

2006. 05. 09.

Szent Mocius felszentelt vértanú

Szent Cirill és Metód főpapok

Konstantinápoly alapítása

Részletek>>

Május 12.

2006. 05. 09.

Szent Epifán és Germán főpapok

Szent Szabin püspök

Szent Polubiosz püspök

Részletek>>

Május 13.

2006. 05. 09.

Szent Glykéria vértanúnő

Szent Laodikiosz vértanú

Szent Sándor vértanú

Szent György hitvalló

Szent Pauszikakiosz püspök

Részletek>>

Május 14.

2006. 05. 09.

Szent Izidor vértanú

Szent Maxim vértanú

Részletek>>

Május 15.

2006. 05. 18.

Szent Pachomiosz atya

Szent Achiliász püspök

Részletek>>

Május 16.

2006. 05. 18.

Megszentelt Tivadar atya

Szent Muza szűz

Szent György püspök

Szent Vitus vértana és társai

Részletek>>

Május 17.

2006. 05. 18.

Szent Andronik és Juniász

Szent Szolochon és vértanútársai

Szent István főpap

Részletek>>

Május 18.

2006. 05. 18.

Szent Teodót és vértanútársai

Szent Péter és vértanútársai

Szent Simeon és vértanútársai

Részletek>>

Május 19.

2006. 05. 18.

Szent Patrik püspök, és vértanútársai

Szent Kalut vértanú

Szent János a gótok püspöke

Részletek>>

Május 20.

2006. 05. 18.

Szent Thalaleosz vértanú

Szent Aszkalon vértanú

Részletek>>

Május 21.

2006. 05. 18.

Szent Konstantin és Ilona társapostolok

Részletek>>

Május 22.

2006. 05. 18.

Szent Baziliszk vértanú

Részletek>>

Május 23.

Május 24.

Május 25.

Május 26.

Május 27.

Május 28.

Május 29.

Május 30.

Május 31.

 

 

 

 

 

JÚNIUS

Június 1.

Június 2.

Június 3.

Június 4.

Június 5.

Június 6.

2006. 06. 06.

Szent Besszárion atya

Új szent Hilárion (Vidor) atya

Szent Archela és vértanúnő társai

Részletek>>

Június 7.

2006. 06. 06.

Szent Teodót felszentelt vértanú

Szent Marcell és vértanútársei

Szent Cirjáka és vértanútársai

Részletek>>

Június 8.

2006. 06. 06.

Szent Tivadar nagyvértanú

Szent Efrém pátriárka

Szent Zoszimász atya

Részletek>>

Június 9.

2006. 06. 06.

Szent Cirill főpap

Szent Tekla és vértanútársnői

Részletek>>

Június 10.

2006. 06. 06.

Szent Timót felszentelt vértanú

Szent Sándor és Antonin vértanúk

Szent Basszián püspök

Szent Teofán atya

Részletek>>

Június 11.

2006. 06. 06.

Szent Bertalan és Barnabás apostolok

Részletek>>

Június 12.

Június 13.

Június 14.

Június 15.

2006. 06. 15.

Szent Ámosz próféta

Szent Dula vértanú

Szent Dula atya

Szent Jeromos atya

Részletek>>

Június 16.

2006. 06. 15.

Szent Tichon püspök

Szent Tigriosz és Eutropiosz vértanúk

Részletek>>

Június 17.

2006. 06. 15.

Szent Mánuel és vértanútársai

Részletek>>

Június 18.

2006. 06. 15.

Szent Leontin és vértanútársai

Részletek>>

Június 19.

2006. 06. 15.

Szent Judás apostol

Szent Zoszimász vértanú

Szent János atya

Részletek>>

Június 20.

2006. 06. 15.

Szent Methód püspök

Szent Arisztoklész és vértanútársai

Szent Leukiosz püspök

Részletek>>

Június 21.

Június 22.

Június 23.

Június 24.

Június 25.

Június 26.

Június 27.

Június 28.

2006. 06. 27.

Szent Cirusz és János ingyenes orvosok

Szent Pál orvos

Részletek>>

Június 29.

2006. 06. 27.

Szent Péter és Pál főapostolok

Részletek>>

Június 30.

2006. 06. 27.

A tizenkét apostol ünnepe

Részletek>>

 

JÚLIUS

Július 1.

2006. 06. 27.

Szent Kozma és Damján ingyenes orvosok

Szent Péter

Szent Potit vértanú

Részletek>>

Július 2.

2006. 06. 27.

Istenszülő öltönyének elhelyezése

Szent Juvenál pátriárka

Részletek>>

Július 3.

2006. 06. 27.

Szent Jácint vértanú

Szent Mocius és Márk vértanúk

Szent Anatoliosz pátriárka

Szent Dioméd és vértanútársai

Részletek>>

Július 4.

2006. 07. 03.

Krétai szent András főpap

Szent Márta anya

Szent Tivadar felszentelt vértanú

Szent Teodót és Teodóta vértanúk

Részletek>>

Július 5.

2006. 07. 03.

Athoszi szent Atanáz atya

Szent Lampász atya

Részletek>>

Július 6.

2006. 07. 03.

Nagy szent Szizoész atya

Szent Lucia szűz és vértanútársai

Szent Koint vértanú

Szent Izaurosz és vértanútársai

Szent Marin és vértanútársai

Részletek>>

Július 7.

2006. 07. 03.

Szent malei Tamás atya

Szent Epiktetosz ée Astion vértanúk

Szent Cirjáka vértanúnő

Szent Peregrin és vértanútársai

Szent Ákos atya

Részletek>>

Július 8.

2006. 07. 03.

Szent Prokóp nagyvértanú

Részletek>>

Július 9.

2006. 07. 03.

Szent Pongrác felszentelt vértanú

Szent Patermuthiosz és vértanútársai

Szent Patermuthiosz és Kopriosz atya

Szent Tivadar püspök

Részletek>>

Július 10.

2006. 07. 10.

A nikápolyi 45 szent vértanú

Szent Viánor és Szilván vértanúk

Szent Apollón vértanú

Részletek>>

Július 11.

2006. 07. 10.

Szent Eufémia nagyvértanúnő

Szent Kindeosz vértanú

Részletek>>

Július 12.

2006. 07. 10.

Szent Proklosz és Vidor atyák

Szent Maleini Mihály atya

Szent Mária vértanúnő

Részletek>>

Július 13.

2006. 07. 10.

Szent Gábor főangyal

Szent István atya

Szent Szerápion vértanú

Szent Markián vértanú

Szent Julián vértanú

Részletek>>

Július 13-19.

2006. 07. 10.

Az első hat egyetemes zsinat atyáinak emléke

Részletek>>

Július 14.

2006. 07. 10.

Szent Akvilász apostol

Szent Elliosz atya

Szent Onezim atya

Szent Jusztusz vértanú

Részletek>>

Július 15.

2006. 07. 10.

Szent Cirjék és Julitta vértanúk

Szent Abudim vértanú

Részletek>>

Július 16.

2006. 07. 12.

Szent Athenogén és vértanútársai

Szent Júlia vértanúnő

Szent Antioch vértanú

Szent Pál és vértanútársai

Részletek>>

Július 17.

2006. 07. 13.

Szent Marina nagyvértanúnő

Részletek>>

Július 18.

2006. 07. 14.

Szent Emilián vértanú

Szent Pámbó atya

Szent Jácint vértanú

Részletek>>

Július 19.

2006. 07. 17.

Szent Makrina anya

Szent Diosz atya

Részletek>>

Július 20.

2006. 07. 17.

Szent Illés próféta

Részletek>>

Július 21.

2006. 07. 17.

Szent Simon és János atyák

Szent Ezekiel próféta

Részletek>>

Július 22.

2006. 07. 17.

Szent Mária Magdolna társapostol

Szent Fókász ereklyéinek átvitele

Részletek>>

Július 23.

2006. 07. 18.

Szent Trofim és vértanútársai

Szent Apollinárisz püspök

Részletek>>

Július 24.

2006. 07. 18.

Szent Krisztina vértanúnő

Részletek>>

Július 25.

2006. 07. 19.

Szent Anna elhunyta

Szent Olimpiáda anya

Részletek>>

Július 26.

2006. 07. 21.

Szent Hermolaosz és vértanútársai

Szent Piroska vértanúnő

Részletek>>

Július 27.

2006. 07. 27.

Szent Pantaleimon nagyvértanú

Szent Anthuza vértanúnő

Részletek>>

Július 28.

2006. 07. 27.

Szent Prochor és apostoltársai

Szent Eusztát vértanú

Szent Ákos vértanú

Szent Julián vértanú

Részletek>>

Július 29.

2006. 07. 27.

Szent Kallinik vértanú

Szent Szerafima vertanúnő

Részletek>>

Július 30.

2006. 07. 27.

Szent Szilás és apostoltársai

Szent Valentin (Bálint) püspök

Szent János vértanú

Szent Polichroniosz és vértanútársai

Részletek>>

Július 31.

2006. 07. 27.

A szent kereszt körmenetének előünnepe

Szent Eudokim atya

Szent Julitta vértanúnő

Részletek>>

 

 

 

 

AUGUSZTUS

Augusztus 1.

2006. 07. 27.

A szent kereszt körmenete

A szent Makkabeus vértanúk

Szent Leontin és vértanútársai

Részletek>>

Augusztus 2.

2006. 07. 28.

Szent István, ereklyéinek megtalálása

Szent István pápa, vértanú

Részletek>>

Augusztus 3.

2006. 08. 02.

Szent Izsák. Dalmát és Fauszt atyák

Szent Kozma atya

Részletek>>

Augusztus 4.

2006. 08. 02.

Az efezusi 7 szent vértanú

Szent Eudokia vértanúnő

Szent Eleuthér vértanú

Részletek>>

Augusztus 5.

2006. 08. 02.

Urunk színeváltozásának előünnepe

Szent Euszigniosz vértanú

Szent Pontius vértanú

Kantidiosz és Kantidián, vértanúk

Szent Fábián és Antér pápák

Szent Nonná

Részletek>>

Augusztus 6.

2006. 08. 02.

Urunk színeváltozása

Részletek>>

Augusztus 7.

2006. 08. 02.

Szent Domét vértanú

Szent Marin és Aszteriosz vértanúk

Szent Or atya

Részletek>>

Augusztus 8.

2006. 08. 04.

Szent Emilián hitvalló

Szent Miron főpap

Szent Eleutér (Aladár) és Leonid vértanúk

Részletek>>

Augusztus 9.

2006. 08. 08.

Szent Mátyás apostol

Szent Antal vértanú

Szent Julián és vértanútársai

Szent Pszoé atya

Részletek>>

Augusztus 10.

2006. 08. 08.

Szent Lőrinc és vértanútársai

Részletek>>

Augusztus 11.

2006. 08. 08.

Szent Euplusz vértanú

Szent Zsuzsanna és vértanútársai

Részletek>>

Augusztus 12.

2006. 08. 08.

Szent Fotiosz és Anikétász vértanúk

Szent Sándor felszentelt vértanú

Szent Pamfil és Kapiton vértanúk

Részletek>>

Augusztus 13.

2006. 08. 08.

Úrszínváltozás ünnepzárása

Szent Makszim hitvalló

Szent Ipoly és vértanútársai

Részletek>>

Augusztus 14.

2006. 08. 14.

Istenszülő elhunytának előünnepe

Szent Mikéás próféta

Szent Marcell felszentelt vértanú

Részletek>>

Augusztus 15.

2006. 08. 14.

Istenszülő elhunyta

Részletek>>

Augusztus 16.

2006. 08. 14.

Az Úr nem kézzel festett képe

Szent Dioméd vértanú

Szent Cherimon atya

Részletek>>

Augusztus 17.

2006. 08. 14.

Szent Miron vértanú

Szent Sztraton és vértanútársai

Szent Tirzus és vértanútársai

Szent Patroklosz vértanú

Részletek>>

Augusztus 18.

2006. 08. 14.

Szent Florusz és Laurusz vértanúk

Szent Hermász és vértanútársai

Szent Emilián és vértanútársai

Szent János és György főpapok

Részletek>>

Augusztus 19.

2006. 08. 14.

Szent András vértanú

Szent Timót és vértanútársai

Részletek>>

Augusztus 20.

2006. 08. 16.

Szent Sámuel próféta

Szent Szevér és vértanútársai

Magyarországon: Szent István király

Részletek>>

Augusztus 21.

2006. 08. 16.

Szent Tádé apostol

Szent Vassza vértanúnő és társai

Részletek>>

Augusztus 22.

2006. 08. 18.

Szent Agatonik és vértanútársai

Szent Eulália vértanúnő

Szent Anthusa és vértanútársai

Részletek>>

Augusztus 23.

2006. 08. 18.

Istenszülő elhunyta ünnepzárása

Szent Lupusz vértanú

Szent Irén lioni püspök

Szent Kallinik pátriárka

Szent Eutich és Floretius atyák

Részletek>>

Augusztus 24.

2006. 08. 24.

Szent Eutiches felszentelt vértanú

Szent Tation vértanú

Szent György hitvalló

Szent Szira vértanúnő

Részletek>>

Augusztus 25.

2006. 08. 24.

Szent Bertalan apostol ereklyéinek átvitele

Szent Titusz apostol

Szent Ménász pátriárka

Részletek>>

Augusztus 26.

2006. 08. 24.

Szent Adorján és Natália vértanúk

Részletek>>

Augusztus 27.

2006. 08. 24.

Szent Pimen atya

Szent Pimen atya

Szent Szabbás atya

Szent Libérius pápa

Szent Hosius püspök

Szent Anthisza vértanúnő

Részletek>>

Augusztus 28.

2006. 08. 24.

Szent Mózes atya

Részletek>>

Augusztus 29.

2006. 08. 24.

Keresztelő Szent János fejvétele

Részletek>>

Augusztus 30.

2006. 08. 25.

Szent Sándor, János és Pál főpapok

Szent Fantin atya

Részletek>>

Augusztus 31.

2006. 08. 25.

Az Istenszülő övének elhelyezése

Szent Ciprián felszentelt vértanú

Szent Gennádiosz pátriárka

Részletek>>

 

 

 

 

 

SZEPTEMBER

Szeptember 1.

2006. 08. 31.

Indiktion kezdete

Oszlopos Szent Simeon atya

A miaszéni Istenszülő tisztelete

Józsue, Nun fia emlékezete

Szent Mártának, Szent Simon atyának édesanyja

Szent Ammun diakónus és 40 vértanúnő

Szent Kalliszta, Evodiosz és Hermogenész vértanúk

A konstantinápolyi nagy tűzvész emléke

Részletek>>

Szeptember 2.

2006. 08. 31.

Szent Mamász vértanú

Böjtölő Szent János főpap

Részletek>>

Szeptember 3.

2006. 08. 31.

Szent Antim felszentelt vértanú

Szent Teoktiszt atya

Szent Bazilissza vértanúnő

Szent Arisztion felszentelt vértanú

Szent Főbé diákonissza

Részletek>>

Szeptember 4.

2006. 08. 31.

Szent Babilász felszentelt vértanú

Az Istenlátó Mózes próféta

Szent Teodóra, Miana, Juliána és Kionia vértanúk

A másik Babilász vértanú és 84 gyermek vértanú

Szent Hermionia vértanúnő

Részletek>>

Szeptember 5.

2006. 08. 31.

Szent Zakariás az Előhírnök atyja

Urbán, Teodor és Medimnon vértanúk és velük sokan

Abdiás vértanú

Tifail és Tibea vértanúk

Szent Péter apostol ünneplése Athirában

Juventin és Marta vértanúk

Részletek>>

Szeptember 6.

2006. 09. 07.

Szent Mihály főangyal kolosszéi (khónéi) csodája

Szent Romil vértanú

Szent Eudox vértanú

Cirill felszentelt vértanú

Szent Dávid atya

Kiriák, Nauszt és Abib vértanúk

Részletek>>

Szeptember 7.

2006. 09. 07.

Istenszülő születésének előünnepe

Szent Szózon vértanú

Evodia és Onezifor apostolok

Szent Eupszich vértanú

Részletek>>

Szeptember 8.

2006. 09. 07.

Az Istenszülő születése

Részletek>>

Szeptember 9.

2006. 09. 07.

Szent Joakim és Anna istenősök

Szent Szeverián vértanú

A III. (efezusi) egyetemes zsinat emléke

Szent Teofán böjtölő és hitvalló

Részletek>>

Szeptember 10.

2006. 09. 07.

Szent Menodóra, Metrodóra és Nimfodóra vértanúnők

Szent Pulchéria császárnő

Szent Varipszáv vértanú

Szent Apellesz, Luciusz és Kelemen apostolok

Szent Luciusz a szíriai Leodiceának volt püspöke

Részletek>>

Szeptember 11.

2006. 09. 07.

Alexandriai Teodora anya

Szent Eufrozin atya

Szent la vértanúnő

Szent Diodor és Didimosz vértanúk

Részletek>>

Szeptember 12.

2006. 09. 12.

A feltámadás templomának felszentelése Jeruzsálemben

Szent Kornél százados

Szent Illés, Zotik, Lucián, Valerián, Gordián és Makrobiosz vértanúk

Atroszi Péter atya

Szent Szelukosz, Sztratonik, Kronid, Leontiosz és Szerapion vértanúk.

Részletek>>

Szeptember 13.

2006. 09. 12.

Szent Autonom felszentelt vértanú

Szent Kornut felszentelt vértanú

Szent Julián vértanú és 40 társa

Részletek>>

Szeptember 14.

2006. 09. 12.

A szent kereszt világraszóló felmagasztalása

Szent Pápiász vértanú

Részletek>>

Szeptember 15.

2006. 09. 12.

Szent Kikétász nagyvértanú

Szent Filoteosz pap

Szent Porfiriosz vértanú

Szent Maxim, Aszkliád és Teodot vértanúk

Részletek>>

Szeptember 16.

2006. 09. 12.

Szent Eufémia nagyvértanúnő

Szert Szebasztiána vértanúnő

Szent Melitina vártanúnő

Szent Dorotheosz pusztalakó

Részletek>>

Szeptember 17.

2006. 09. 12.

Szent Zsófia vértanúnő és három lánya Hit, Remény és Szeretet

Szent Agatoklia vértanúnő

Szent Teodotia vértanúnő

165 vértanú

Részletek>>

Szeptember 18.

2006. 09. 18.

Szent Eumén gortinai püspök.

Szent Ariadna vértanúnő.

Szent Zsófia és Irén vértanúnők és Kasztor vértanú.

Részletek>>

Szeptember 19.

2006. 09. 18.

Szent Trofim, Szabbát és Dorimedon vértanúk.

Szent Zoszimász remete-vértanú.

Részletek>>

Szeptember 20.

2006. 09. 18.

Szent Eusztát nagyvértanú és családja.

Részletek>>

Szeptember 21.

2006. 09. 18.

Magnéziai Szent Kodrát apostol.

Szent Hipát püspök és András áldozópap vértanúk.

Szent Özséb és Priksz vértanúk.

Szent Izsák és Meletiosz püspökök.

Részletek>>

Szeptember 22.

2006. 09. 18.

Szent Fókász felszentelt vértanú.

Szent Fókász kertész-vértanú.

Szent Jónás próféta.

Szent Jónás atya.

Szent Péter, az előbbi vámos.

Részletek>>

Szeptember 23.

2006. 09. 18.

Keresztelő Szent János fogantatása.

Szent András, Jónás és gyermekeik: Péter és Antonin.

Szent Iraida vértanúnő.

Szent Polixénia és Kszantippa.

Részletek>>

Szeptember 24.

2006. 09. 25.

Szent Tekla társapostolnő

Szent Kopriosz

Részletek>>

Szeptember 25.

2006. 09. 25.

Szent Eufrozina anya

Szent Pafnut vértanú

Részletek>>

Szeptember 26.

2006. 09. 25.

Hittudós Szent János apostol elhunyta

Részletek>>

Szeptember 27.

2006. 09. 25.

Szent Kallisztrát és vértanú társai

Szent Márk, Arisztarch és Zenon apostolok

Szent Epichariosz vértanú

Szent Ignác atya

Részletek>>

Szeptember 28.

2006. 09. 25.

Szent Kariton hitvalló atya

Szent Daruk próféta

Szent Sándor és vértanútársai

Részletek>>

Szeptember 29.

2006. 09. 25.

Szent Kiriák atya

Szent Dáda, Gavedda és Kazdoa vértanúk

Szent Teofán atya

Részletek>>

Szeptember 30.

2006. 09. 25.

Világosító Szent Gergely felszentelt vértanú

Szent Ripszima és Gajána vértanúnők

Részletek>>

 

OKTÓBER

Október 1.

Október 2.

Október 3.

Október 4.

Október 5.

Október 6.

2006. 10. 06.

Szent Tamás apostol.

Részletek>>

Október 7.

2006. 10. 06.

Szent Szergiusz és Bakkhusz vértanúk.

Szent Julianus és Keszarius vértanúk.

Szent Polichronius vértanú.

Részletek>>

Október 8.

2006. 10. 06.

Szent Pelágia szűz.

Szent Taiszia.

Szent Pelágia anya.

Részletek>>

Október 9.

2006. 10. 06.

Szent Jakab apostol, Alfeus fia.

Szent Andronik és felesége, Atanázia.

Ábrahám ősatya és unokaöccse, Lót.

Szent Péter atya.

Szent Poplia.

Részletek>>

Október 10.

2006. 10. 06.

Szent Eulamp és Eulampia vértanúk.

Szent Teoteknosz vértanú.

Basszián atya.

Szent Teofil hitvalló.

Részletek>>

Október 11.

2006. 10. 06.

Szent Fülöp apostol, diakónus.

Szent Teofán hitvalló püspök.

Szent Zinaida és Filonilla vértanúnők.

Részletek>>

Október 11-18. között

2006. 10. 06.

A VII. egyetemes zsinat atyáinak emléke

Részletek>>

Október 12.

2006. 10. 12.

Szent Probus, Tarach és Andronik vértanúk.

Majumi Szent Kozma kánonköltő.

Szent Márton toursi püspök.

Szent Domnika vértanúnő.

Részletek>>

Október 13.

2006. 10. 12.

Szent Kárpusz és Papilász vértanúk és társaik.

Szent Florenciusz vértanú.

Szent Nikétász hitvalló.

Szent Benjamin diakónus.

Részletek>>

Október 14.

2006. 10. 12.

Szent Nazár, Gerváz, Protáz és Celzus vértanúk.

Szent Szilván felszentelt vértanú.

Részletek>>

Október 15.

2006. 10. 12.

Szent Lucián áldozópap vértanú.

Szaloniki Új Eutim atya.

Szent Szabin püspök.

Szent Szarvilasz és Bebea vértanúk.

Részletek>>

Október 16.

2006. 10. 12.

Szent Longinusz vértanú.

Részletek>>

Október 17.

2006. 10. 12.

Szent Ózeás próféta.

Krétai Szent András vértanú.

Arábiai Szent Kozma és Damján orvosok.

Részletek>>

Október 18.

2006. 10. 18.

Szent Lukács apostol és evangélista.

Szent Julián remete.

Részletek>>

Október 19.

2006. 10. 18.

Szent Joél próféta.

Szent Várusz vértanú.

Részletek>>

Október 20.

2006. 10. 18.

Szent Artém vértanú.

Részletek>>

Október 21.

2006. 10. 20.

Szent Hilárion (Vidor) atya.

Szent Dásziusz, Gajusz és Zotik vértanúk.

Részletek>>

Október 22.

2006. 10. 20.

Szent Aberk püspök.

Szent Sándor és vértanú társai.

Részletek>>

Október 23.

2006. 10. 20.

Szent Jakab apostol, az Úr testvére.

Szent Ignác pátriárka.

Részletek>>

Október 24.

2006. 10. 20.

Szent Arétász vértanú és társai.

Részletek>>

Október 25.

2006. 10. 20.

Szent Marcián és Mártir jegyzők.

Szent Anasztáz vértanú.

Részletek>>

Október 26.

2006. 10. 20.

Myrótárasztó Szent Demeter nagyvértanú.

Szent Atanáz szerzetes.

Részletek>>

Október 27.

2006. 10. 20.

Szent Nesztor vértanú.

Szent Kapetolina és Herotiida vértanúnők.

Szent Márk és vértanútársai.

Részletek>>

Október 28.

2006. 10. 20.

Szent Terentiosz és Neonilla vértanúk.

Szabbaita István atya, a kánonok szerzője.

Szent Paraszkéva (Piroska) vértanúnő.

Szent Kiriák jeruzsálemi pátriárka vértanú.

Részletek>>

Október 29.

2006. 10. 27.

Római Szent Anasztázia vértanúnő.

Szent Ábrámiosz atya.

Mária szerzetesnő.

Szent Klaudia és vértanútársai.

Részletek>>

Október 30.

2006. 10. 27.

Zenobiosz püspök és nővére, Zenobia.

Szent Eutrópia vértanúnő.

Szent Tertius és három apostoltársa.

Szent Markián felszentelt vértanú.

Részletek>>

Október 31.

2006. 10. 27.

Szent Sztákisz és apostoltársai.

Szent Epimach vértanú.

Részletek>>

 

 

 

 

NOVEMBER

November 1.

2005. 11. 05.

Ázsiai Szent Kozma és Damján

Szent Hermenegild vértanú

Szent Kiriéna és Juliánia vértanúnők

Szent Keszariosz és Dásziosz vértanúk

Szent János és Jakab felszentelt vértanúk

Részletek>>

November 2.

2005. 11. 05.

Szent Ákindin és vértanútársai

Részletek>>

November 3.

2005. 11. 03.

Szent Akepszim és vértanútársai

Szent György liddai templomának felszentelése

Szent Akepszim atya

Szent Attikosz és vértanútársai

Szent Sznandulia vértanúnő

Részletek>>

November 4.

2005. 11. 03.

Nagy Szent Joannik atya

Szent Nikander és Hermeász felszentelt vértanú

Részletek>>

November 5.

2005. 11. 05.

Szent Galaktion és Episztémé vértanúk

Szent Patrobosz és apostoltársai

Szent Gergely Alexandria püspöke

Részletek>>

November 6.

2005. 11. 05.

Szent Pál konstantinápolyi érsek

Szent Lukács atya

Részletek>>

November 7.

2005. 11. 07.

A 33 melitinéi szent vértanú

Szent Lázár atya

Szent Melaszipp és vértanútársai

Szent Auktosz vértanú és társai

Részletek>>

November 8.

2005. 11. 07.

Szent Mihály és a testnélküli mennyei erők

Részletek>>

November 9.

2005. 11. 09.

Szent Onezifor és Porfir vértanúk

Szent Matróna anya

Szent Teoktiszt anya

Kolobosz János atya

Szent Eusztolia és Szoszipatra anya

Szent Antal vértanú

Szaloniki Szent Sándor vértanú

Részeletek>>

November 10.

2005. 11. 09.

Szent Oresztosz és apostoltársai

Szent Teosztérikt atya

Szent Miliosz felszentelt vértanú

Részletek>>

November 11.

2005. 11. 10.

Szent Ménász vértanú

Szent Viktor és Sztefanida vértanúk

Szent Vince vértanú

Sztudita Szent Teodor atya

Részletek>>

November 12.

2005. 11. 12.

Alamizsnás Szent János főpap

Szent Nílus atya

Szent Áhiás próféta

Részletek>>

November 13.

2005. 11. 12.

Aranyszájú Szent János főpap

Szent Antonin és vértanútársai

Részletek>>

November 14.

2005. 11. 14.

Szent Fülöp apostol

Szent Jusztinián császár és Teodora

Részletek>>

November 15.

2005. 11. 14.

Szent Guriász és vértanútársai

Szent Elpidiosz és vértanútársai

Szent Demeter vértanú

Részletek>>

November 16.

2005. 11. 15.

Szent Máté apostol és evengélista

Szent Fulviusz (Máté) fejedelem

Részletek>>

November 17.

2005. 11. 17.

Csodatevő Szent Gergely főpap

Szent Lázár atya

Részletek>>

November 18.

2005. 11. 17.

Szent Platon és Román vértanúk

Szent Zakeus és Álfeus vértanúk

Részletek>>

November 19.

2005. 11. 18.

Szent Abdiás próféta

Szent Barlaam vértanú

Szent Áza és vértanútársai

Szent Heliodor vértanú

Részletek>>

November 20.

2005. 11. 19.

Istenszülő templomba vezetésének előünnepe

Dekapolita Szent Gergely atya

Szent Proklosz pátriarka

Szent Eusztát és vértanútársai

Szent Dasziosz vértanú

Szent Nirsza és József vértanúk

Szent János és vértanútársai

Részletek>>

November 21.

2005. 11. 21.

Az Istenszülő templomba vezetése

Részletek>>

November 22.

2005. 11. 21.

Szent Filemon és apostoltársai

Szent Cecilia vértanúnő és társai

Szent Mihály katona

Szent Prokóp vértanú

Szent Menigna vértanú

Szent Agabba atya

Részletek>>

November 23.

2005. 11. 22.

Szent Amfilok püspök

Szent Gergely akragantói püspök

Szent Sziziniosz vértanú

Szent Teodor vértanú

Részletek>>

November 24.

2005. 11. 23.

Szent Kelemen római pápa, vértanú

Szent Péter felszentelt vértanú

Szent Péter atya

Részletek>>

November 25.

2005. 11. 25.

Szent Katalin vértanúnő

Szent Merkur vértanú

Szent Masztridia szűz

Részletek>>

November 26.

2005. 11. 25.

Oszlopos Szent Alip atya

Szent Jakab remete

Részletek>>

November 27.

2005. 11. 25.

Perzsiai Szent Jakab nagyvértanú

Csodatevő Szent Román

Részletek>>

November 28.

2005. 11. 28.

Új Szent István vértanú

Szent Bazil és vértanútársai

Szent Irénarch vértanú

Részletek>>

November 29.

2005. 11. 28.

Szent Paramon vértanú

Szent Filumen vértanú

Sinai Akakiosz atya

Részletek>>

November 30.

2005. 11. 29.

Szent András apostol

Szent Frumentiosz etiópiai püspök

Részletek>>

 

DECEMBER

December 1.

2005. 11. 30.

Szent Náhum próféta

Könyörületes Szent Filaret

Részletek>>

December 2.

2005. 12. 01.

Szent Habakuk próféta

Szent Miropia vértanúnő

Szent János és remetetársai

Részletek>>

December 3.

2005. 12. 02.

Szent Szofóniás próféta

Szent Teodul atya

Szent Teodor felszentelt vértanú

Részletek>>

December 4.

2005. 12. 03.

Szent Borbála nagyvértanúnő

Damaszkuszi Szent János atya

Polivoti Szent János atya

Részletek>>

December 5.

2005. 12. 03.

Megszentelt Száva atya

Szent Karion és fia

Részletek>>

December 6.

2005. 12. 05.

Csodatevő Szent Miklós püspök

Részletek>>

December 7.

2005. 12. 06.

Szent Ambrus püspök

Szent Athenodor vértanú

Részletek>>

December 8.

2005. 12. 07.

Szent Patáp atya

Szent Szoszthenész és apostoltársai

A szent afrikai vértanúk

Részletek>>

December 9.

2005. 12. 08.

Szent Anna foganása

Sámuel próféta anyja: Anna

Újonnan feltündöklött István atya

Szent Szófron ciprusi püspök

Részletek>>

December 10.

2005. 12. 09.

Szent Ménász és vértanútársai

Szent Gemell vértanú

Szent Tamás atya

Részletek>>

December 11-17.

2005. 12. 19.

A szent ősatyák vasárnapja

Részletek>>

December 11.

2005. 12. 09.

Oszlopos Szent Dániel atya

Szent Lukács oszlopos atya

Szent Akepszim és Itala vértanúk

Szent Miraksz vértanú

Részletek>>

December 12.

2005. 12. 12.

Szent Szpiridon főpap

Szent Sándor püspök

Szent Szinéziosz vértanú

Részletek>>

December 13.

2005. 12. 12.

Szent Eusztrát és vértanútársai

Szent Lucia vértanúnő

Szent Arzén atya

Részletek>>

December 14.

2005. 12. 13.

Szent Tirzusz és vértanútársai

Részletek>>

December 15.

2005. 12. 13.

Szent Eleutér felszentelt vértanú

Látriszi Szent Pál atya

Szent István hitvalló

Szent Eleutér vértanú

Szent Párd atya

Részletek>>

December 16.

2005. 12. 14.

Szent Aggeus próféta

Szent Teofánia császárnő

Szent Marin vértanú

Részletek>>

December 17.

2005. 12. 16.

Szent Dániel próféta és a három ifjú

Szent Dániel hitvalló

Részletek>>

December 18-24.

2005. 12. 19.

Az ószövetségi szent atyák vasárnapja

Részletek>>

December 18.

2005. 12. 16.

Szent Sebestyén és vértanútársai

Szent Modeszt püspök

Szent Florosz püspök

Szent Mihály hitvalló

Részletek>>

December 19.

2005. 12. 19.

Szent Bonifác vértanú

Irgalmas Szent Bonifác püspök

Szent Gergely püspök

Szent Illés és vértanútársai

Szent Polyeukt és Timoteus vértanúk

Részletek>>

December 20.

2005. 12. 19.

Istenhordozó Szent Ignác vértanú

Szent Filogon püspök

Részletek>>

December 21.

2005. 12. 19.

Szent Julianna vértanúnő

Szent Temisztoklész vértanú

Részletek>>

December 22.

2005. 12. 20.

Szent Anasztázia vértanúnő

Részletek>>

December 23.

2005. 12. 20.

A krétai 10 szent vértanú

Szent Pál püspök

Szent Nifont püspök

Részletek>>

December 24.

2005. 12. 23.

Szent Eugénia vértanúnő

Szent Miklós szerzetes

Részletek>>

December 25.

2005. 12. 23.

Jézus Krisztus testszerinti születése

Részletek>>

December 26.

2005. 12. 23.

Az Istenszülő istenanyasága

Szent Eutim felszentelt vértanú

Szent Evareszt atya

Szent Konstantin atya

Részletek>>

December 27.

2005. 12. 23.

Szent István első vértanú

Megbélyegzett Szent Teodor atya

Szent Teodor püspök

Részletek>>

December 28.

2005. 12. 29.

A nikomédiai szent vértanúk

Részletek>>

December 29.

2005. 12. 29.

A Betlehemben megölt kisdedek emléke

Szent Marcell atya

Szent Tádé hitvalló

Részletek>>

December 30.

2005. 12. 29.

Szent Anizia vértanúnő

Szent Fileter vértanú

Szent Zotik atya

Cezareai Szent Teodóra anya

Konstantinápolyi Szent Teodóra anya

Részletek>>

December 31.

2005. 12. 29.

Római Szent Melánia anya

Részletek>>

Karácsony utáni vasárnap

2005. 12. 29.

Az Úr testszerinti rokonai

Részletek>>