Dr. Nagymihályi Géza:

A KERESZTÉNY KELET FŐTEMPLOMAI

Bevezetés

A főtemplom kifejezés nem tartozik a szakrális építészetelmélet hivatalos szótárába. Most azért alkalmazom, mert azokat a templomokat szeretném a következő sorozatban ismertetni, amelyek hosszú évszázadokon át, vagy még hosszabb időn keresztül is, központi szerepet töltöttek be a vallásos életben, és építészeti kvalitásaik révén nagy földrajzi területekre is hatást gyakoroltak.

Részletek>>

A Feltámadás temploma Jeruzsálemben

Nagy Szent Konstantin császár (324-337) Triertől Rómán át a Szentföldig, bazilikák sorát építette fel. Ezek közé tartozik a szentföldi – mai napig is működő – Feltámadás temploma, melyet a keresztény Nyugat a Szent Sír néven említi. Az elnevezés különbözősége rávilágít a keresztény Kelet mentalitására, mely minden vasárnap, a Feltámadásra gondol.

Részletek>>

A Sztudion monostor temploma, Konstantinápolyban

A templom romjai, Isztambul történelmi városrészének délnyugati részén, a theodoziánuszi városfalakon kívül, a Porta Aurea, ill. a Héttorony (Yedikule) felé vezető út mentén található. A monostor nevét Sztudiosz patríciustól kapta, aki azt, és a hozzá tartozó templomot is saját vagyonából építette, melyet Keresztelő Szent János tiszteletére szenteltek, 454-ben.

Részletek>>

A Szent Békesség temploma Konstantinápolyban

A Hágia Eiréné templom Isztambul történelmi negyedének középpontjában, a híres Gülhane Park nyugati végében, a Topkapi Szeráj, (A szultánok egykori palotája), és a Hágia Szófia között található. Mint azt a templom neve is mutatja, a Birodalom küldetésének érezte a világbéke feletti őrködést, a „barbárok” rendszabályozását, a vallás és a műveltség terjesztését.

Részletek>>

A Hágia Szófia Konstantinápolyban

A Szent Bölcsesség temploma nem csak a Keresztény Kelet, vagy a kereszténység büszkesége, hanem a világ szakrális építészetének egyik gyöngyszeme is. A súlyos kövekből alkotott boltívek, a hatalmas kupola, a roppant oszlopok, az anyagtalanság eszközével szólnak a világ szerkezetéről. Építése után tizenöt évszázaddal is, a legnagyobb hatású, de mégis utánozhatatlan, épített hitvallás.

Részletek>>

A Pantokrátor templom, Konstantinápolyban

Ha a zarándok, a Hágia Szófiától induló sugárúton indul nyugat felé, akkor a Macar Kardesler Cad. sarkán, (Magyar Testvérek Sugárút!), az Atatürk híd felé fordul, balra egy domb tetején meglátja a Balkán legmonumentálisabb magyar vonatkozású épített emlékét, a Pantokrátor templom együttest, melynek építtetője, - Szent László királyunk leánya, Árpád-házi Szent Piroska, azaz Szent Eiréné császárné volt.

Részletek>>