A templomi ruhák megáldási rendje – a kehelytakarók megáldása

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Mindenható Úristenünk, ki világossággal, mint köntössel vagy körülvéve, ki beborítod felhőkkel az eget és befödöd vizekkel annak felső részeit, alázattal kérünk téged: tekints buzgó imádságainkra, s küldd le mennyei áldásodat e kehelytakarókra és áldd † meg és szenteld † meg azokat, hogy méltókká legyenek Krisztusod szent teste és vére isteni titkainak befödésére; kivel áldott vagy, a te legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Szentelt vízzel meghinti mondván:

Megszenteltetnek eme kehelytakarók a Szentlélek malasztja és e szentelt vízzel való meghintés által az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében. Ámen.