A templomi szerelvények megáldása – az egyházi könyvek megáldása

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Szent Uralkodó, mindenható Atya, örök Isten, ki szolgádnak, Mózesnek, táblákat adtál, melyekre törvényed parancsait följegyezni kegyeskedtél, hogy minden élő megtartsa azokat, áldd † meg és szenteld † meg e könyvet, mely szent törvényedet és a te nevednek, a legáldottabb szűz Máriának és összes szentjeidnek dicsőítését foglalja magában; irgalmad sokasága szerint add, hogy azok használata lelkünk meggyógyítására s üdvösségére szolgáljon. Mert te vagy a kegyelem s az irgalom Istene és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Ezután a könyveket szentelt vízzel hinti meg a szokásos áldó formula elmondása mellett:

Megszenteltetnek eme egyházi könyvek a Szentlélek malasztja és e szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében. Ámen.