Kalauz Bizánci örökségünkhöz

Leírás: E:\My Pictures\graf\BizanciKalauz.jpg

Terjedelem:

52 oldal+borító

Tartalom:

 

BEVEZETÉS

Bizánci rítusú kereszténység

A teremtett világ hivatása eljutni „Isten mindent átfogó teljességére” (Ef 3, 19)

A képtisztelet

Az ikonok

Krisztus-ikonok

Istenszülő-ikonok

A kereszt és szimbolikája

A keresztvetés

Az ima

A Jézus-ima

A böjt

 

A TEMPLOM

A templom

A templom belső felépítése

Belépés a templomba

A templomban

A templomhajó

Klírosz, kántorállás, kórus

Az ikonosztáz

A szentély

Az oltárasztal

Előkészületi asztal

Egyéb eszközök

 

A SZENTSÉGEK

A szentségek

A keresztség és bérmálás szentsége

A keresztség és bérmálás szertartása

A házasság szentsége

Az esküvői szertartás

Bűnbocsánat, gyónás

Eukarisztia

Olajkenet (Betegek szentsége)

Az egyházi rend

Az egyházi rend fokozatai

Papi és püspöki öltözékek

 

SZENTELMÉNYEK

Szentelmények

Temetés

Ünnepekhez kapcsolódó szentelmények

 

A LITURGIA

Az egyházi év és a liturgia

A liturgikus hét

A liturgikus nap

Szentliturgia

Proszkomídia, a liturgia első része

Hitjelöltek liturgiája

Hívők liturgiája

Áldozás

A keresztény Kelet templomai és szertartásai ugyan emlékeztetnek a nyugati megfelelőikre, de egyúttal jelentősen el is térnek tőlük. Az építészet, a képzőművészet, a szertartások és a mindennapi élet át meg át van szőve mély értelmű, gazdag jelentéstartalmú szimbólumokkal. Ezek nagy része sokszor azok számra is rejtve marad, akik ilyen közösségekhez tartoznak.

Ezt a kiadványt azzal a céllal állítottuk össze, hogy felekezeti és nemzeti hovatartozástól függetlenül egyetlen füzetben mutathassuk be az ortodox kereszténységgel és a görögkatolikussággal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Nem volt célunk tudományos alaposságú liturgikus értekezést vagy hittankönyvet írni, csupán egy ismeretterjesztő kalauzt szerettünk volna a téma iránt érdeklődők kezébe adni. Emiatt nem is tárgyalunk olyan kérdéseket ebben a füzetben, melyek elválasztják egymástól a bizánci kultúrkör örököseit, figyelmünket inkább arra próbáltuk irányítani, ami közös. Kifejezetten igyekeztünk kerülni minden olyan megfogalmazást, mely valamely közösség számára nem volna vállalható.

Szándékunk szerint egyaránt haszonnal forgathatják gyermekek és fel-nőttek, érdeklődők és hívők, görögkatolikusok és ortodoxok. Ajánljuk ez a munkát hittanórák segédanyagául, vagy éppen turisztikai helyszíneken a befogadás megkönnyítésére.

A kiadványt felfoghatjuk egyféle útikalauzként, vagy képes nyelv-könyvként is, melynek a célja nem több, csupán az, hogy rövid, tömör formában segítse az eligazodást ebben az izgalmas világban.

A szerkesztők

Néhány oldal a kiadványból:

Leírás: E:\My Pictures\graf\BizanciKalauz_b1.jpg Leírás: E:\My Pictures\graf\BizanciKalauz_b2.jpg Leírás: E:\My Pictures\graf\BizanciKalauz_b3.jpg Leírás: E:\My Pictures\graf\BizanciKalauz_b4.jpg Leírás: E:\My Pictures\graf\BizanciKalauz_b5.jpg

Beszerezhető:

Egri Görögkatolikus Szervezőlelkészség

3326 Ostoros, Arany J. u. 8.

(36) 785 512, (30) 296 8844