Akathisztosz

Az ATHISZTOSZ görög kifejezés, jelentése: nem ülve végzett, és a bizánci szertartás egy sajátos imádság-füzérét jelöli.

13 kontákból és 12 ikoszból áll. A görög ABC betűinek megfelelően minden ikosz és konták más-más betűvel kezdődik. A végén az első ikoszt és kontákot megismétlik, utána záróima is következhet.

A legrégibb akathisztosz a VII. század körül keletkezett az Istenszülő tiszteletére. Ezt szokták előírás szerint évente egyszer, nagyböjt ötödik, Akathisztosz-szombaton a reggeli zsolozsmába iktatva elvégezni. Ennek mintájára a különböző népeknél számtalan akathiszt keletkezett az Úrnak és más szenteknek tiszteletére.

Állva vagy térdelve végzik. A pap olvassa énekelve, a nép az utolsó mondatot vagy az Alleluját megismétli.