Bűnbánat szentsége

Mikor a bűnbánó a gyóntatószékhez járul, a pap áldást ad reá:

Az Úr legyen szívedben és ajkaidon, hogy minden bűnödet igazán és töredelmesen meggyónhasd! Az Atyának † és Fiúnak és Szentléleknek nevében.

Bűnbánó: Ámen.

Feloldozó ima:

Pap: A mi Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus, ki isteni szent tanítványainak és apostolainak parancsot adott, hogy az emberek bűneit megkössék vagy feloldozzák, önmaga bocsássa meg neked a magasságból minden bűnödet és gyarlóságodat. – Én pedig az ő méltatlan szolgája, hatalmat nyervén tőlük, hogy ugyanazt tehessem, feloldozlak minden fenyítéktől (és kiközösítéstől), amennyiben lehet, szabad és te feloldozásra szorulsz. – Feloldozlak továbbá minden bűnödtől, melyet Isten s méltatlanságom előtt bevallottál: Az Atyának † és Fiúnak és Szentléleknek nevében.

Bűnbánó: Ámen.

Pap: Menj békével, és többé ne vétkezzél!