Dr. Cselényi István Gábor:

A szeretet kötelékei között

 A papi rendet, éppúgy, mint a házasság szentségét - amint már láttuk - ünnepélyes eukarisztus liturgia keretében szolgáltatjuk ki. A papi rend fokozatainak gyakorlása egybefonódik az Eukarisztiával, Krisztus halála, feltámadása hirdetésével, megélésével, melyben az egyház ismételten megújítja Krisztus „szolgálati és vérontás nélküli áldozatát”. Az Eukarisztiából forrásozik a pap lélekújító munkája. A kérdés másik része: az ősegyházban a házasság szentségét is a liturgia keretében szolgáltatták ki. Az ortodoxnál az áldozás nyoma ma is megvan az esküvőn, a görög katolikus hagyományban pedig az esküvő az egyetlen szer­tartás, ami ugyanazzal a kezdőáldással indul, mint maga az eukarisztikus liturgia: „Áldott az Atya és Fiú és Szentlélek országa...” A keresztény házasok az Ország öröm­hírét élik majd meg egymás között és gyerekeik felé, s mint az egyház tagjai, vesznek részt az eukarisztikus lakomán. Ha tehát az Eukarisztia Szent Ágoston kifejezésével, a „szeretet köteléke”, ugyanezt a szeretetköteléket fedezhet­jük fel mind a papi rendben nyert, mind a házasság szentségében kapott elköte­lezettségben.