Dr. Cselényi István Gábor:

A testvériség szentsége

Hazai teológiai irodalmunkban Szennay András nevezte először szent­ségnek, „nyolcadik szentségnek” az embertársakkal való találkozást (v.ö. Rejtőző Istenség, Bp. 1969. 202. kk.). Más úton, de ugyanerre a következtetésre jutott Jean-Pierre Jossua is a La Vie Spirituelle c. folyóiratban (Le sacrament du prochain, 1969. február). Megállapításaik kétségtelenül megbontják a szentségekről (a hét szentségről mint zárt rendszerről alkotott elképzeléseinket. Ám éppen az „élet és a szentségek” kapcsolatának erről a „nyolcadik” szentségről is, mely tovább szélesíti a „hétnek” körét.