Dr. Cselényi István Gábor:

Küldetés az Egyházban

A hozzászólók szinte kivétel nélkül megegyeznek abban, hogy a bérmálás az Egyház igazi tagjává válás szentsége. A Szentlélektől „megerősített” (a bérmálás latin kifejezése: confirmatio) kereszténynek - írja Biemer - részt kell vennie az Egyház építésében, és az Egyháznak, az emberi társadalomért vállalt küldetésében is. Ez elsősorban a helyi közösségben valósul meg, ahol éppen lakik a hívő, de áttételesen az egész Egyházért vállalt felelősségben fejeződik ki. Ahhoz, hogy a helyi közösség az egység és az emberek közti megbékélés jele lehesen, kapott küldetésüket aktívan kell gyakorolniuk a megbérmáltaknak. Ha „megkenetésük” nem csupán formalitás számukra, közösségük valóban „nyitott közösség” lehet, segítségükkel az Egyház a kívülállók számára is az üdvösségre hívás sugárzó jelévé válhat.

A kifelé való küldetés - írja Biemer - a befelé vállalt szolgálat kifeje­ződése és meghosszabbítása - valahogy úgy, amint a Szentlélek evilágba áradása is a belső „eredés” továbbvitele. Ezért csak az a keresztény közösség töltheti be hivatását a dialógusban és a nemhívőkkel való kapcsolatfelvételben, amelyik „bent” is családias egység. A bérmálás szerepe - ha tényleg tudatosul – felmér­hetetlen a közösségépítés szempontjából - amely áttételesen a társadalom belső érési folyamatának is összetevője lehet.