Dr. Cselényi István Gábor:

Külön bérmálás

Az alábbiak ugyan eredetileg nyugati szertartásúaknak íródott és talán túl is mutat azon a képen, amit a bérmálásról az imént alkottunk, „keleti szemmel” nézve azt, de mégis meglehet a létjogosultsága körünkben is, hiszen ma már mindennapos lelkipásztori gyakorlat a „külön bérmálás”, ti. azoknál, akik másutt, latin szertartás szerint vették fel a keresztséget, de kiderült, hogy szüleik nyomán görög katolikusok...

Papokban, hívőkben egyaránt kissé elmosódott a bérmálás szentségének tartalma. Sokak számára egyszerűen kedves, de át nem értett szokás, igen sok plébánia számára a főhatósággal való találkozási lehetőség. De hogy mit is jelent a bérmálkozók s az egész hívő közösség életében, homályban marad. A keresztség kiegészítése-e csupán vagy sajátos küldetés forrása? Mi az a külön kegyelem, amelyet közvetít?

Ezekre a kérdésekre, a bérmálkozás mai értelmére keresett felelelet a DIAKONIA folyóirat 1973/4. számában, melyben teológusok fóruma elé vitte a bérmálás szentségét. A kialakult véleménycsere meglátásait szeretnénk az aláb­biakban röviden összefoglalni, nem annyira az elmélet, hanem a bérmálás előtti katekézis, a gyakorlat szempontjából.