A húsvéti eledelek megáldása

Pap: Dicsőség a szent, egyvalóságú, elevenítő és feloszthatatlan Háromságnak, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, mindig, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Tropár
(5. hang)

Föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. (Egyszer a pap, kétszer a nép)

Imádság a kenyér megáldására

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Szent Uralkodó, mindenható Atya, örök Isten kegyeskedjél megáldani † ezen kenyereket Szentlelked áldásával, hogy mindnyájan, kik ezekből táplálkozni fognak, lelki üdvösséget, testi épséget és minden ellenséges szándék ellen hathatós óvszert nyerjenek a mennyekből alászálló s a világnak életet és üdvösséget adó Urunk Jézus Krisztus által, ki tevéled és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Imádság a húsvéti bárány s más húsneműek megáldására

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Tekints le Jézus Krisztus Úristenünk e bárányra s a többi húseledelekre. Áldd † meg, szenteld † meg ezeket, mint megáldottad és megszentelted ama kost, melyet a hívő Ábrahám s a bárányt, melyet Ábel hozott neked égőáldozatul, úgyszintén a hízott tulkot is, melyet a tékozlófiú megtérésekor leöletni parancsoltál. Valamint őt méltóvá tetted kegyelmed élvezetére, úgy add, hogy mi is az általad megáldott és megszentelt eledelekkel táplálkozván, a te szent kereszted és harmadnapi feltámadásod által mindnyájan egészségben nyerjük meg mennyei szent áldásodat; mert te vagy az igazi eledel és minden jónak kútfeje, Krisztus Istenünk, ki mindeneket megáldasz és megszentelsz. És téged dicsőítünk kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Imádság tojás, túró, vaj s tejneműeek megáldására

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Uralkodó Úristenünk, mindenek Alkotója és Teremtője, áldd † meg a túrót a vajat, tojást s a többi eledeleket. Tarts meg bennünket jóságodban, hogy bőségesen nyújtott ajándékaidat élvezve, a mi Urunk Jézus Krisztusnak halottaiból való harmadnapi dicsőséges feltámadása által teljünk meg egyszersmind kimondhatatlan jóságoddal is; mert tied a hatalom, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Ezután szenteltvízzel meghinti az eledeleket mondván:

Megáldatnak és megszenteltetnek mindezek az eledelek a szentelt vízzel való meghintés által, Az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében.

Nép: Ámen.