A III. imaóra nagyböjtben

A három zsoltár után mindig imádkozunk egy kathizmát. A kathizma végén a szent tropárja helyett állandó tropár következik: „Urunk ki a te Szentlelkedet a harmadik órában apostolaidra leküldötted”, majd két elővers az 50. zsoltárból, ahol Isten Lelkéről történik említés. Az előversek után megismételjük a tropárt.

A Háromszorszent és a Miatyánk után újra állandó tropárok következnek. „Áldott vagy te Krisztus Istenünk”, ez a pünkösdi tropár, amely azt az eseményt dicsőíti, amiről az imaórán történik említés. Dicsőség. „Gyors és biztos vigasztalást adj”. Ebben, ami a pünkösdi ikoszunk is, azt kérjük, hogy Jézus maradjon velünk, hasonlóan, mint az apostolokkal a Szentlélek leszállása után. Most és. „Keresztények reménysége”. Az ének kifejezi a reménységet az Istenszülő közbenjárásában, és kéri imáit.

A III. imaóra nagyböjti rendje azonos az I. imaórán ismertetett böjti előírásokkal.