A hatodik imaóra nagyböjtben

Rendszerint a III. és VI. imaórát összekapcsolják, tehát a III. imaóra záró imája után a „Jertek imádjuk” háromszoros felhívással térünk át a VI. imaóra zsoltáraira.

A három zsoltár után kathizmát olvasunk az előírás szerint. A kathizma után a templom tropárja helyett állandó tropárt imádkozunk: „Kit a hatodik nap hatodik órájában keresztre szegeztek”. A keresztre feszítésre emlékezve kérjük a bűnök bocsánatát, és a megváltást. Az 54. zsoltárból két előverset mondva újra megismételjük a tropárt.

Az istenszülői ének („Vétkeink sokasága miatt…”) után egy úgynevezett prófétai tropár következik, majd prokimen, parímia és újabb prokimen a Triódion előírása szerint.

A Háromszorszent és a Miatyánk után a templom kontákja helyett ismét állandó tropárok következnek:

„Üdvösséget szereztél a földön Krisztus Istenünk”. Ebben a megváltás eredményéről éneklünk, arról, hogy Krisztus a keresztfán kezeit kitárva összegyűjtötte a pogány nemzeteket, akik Neki, mint Uruknak énekelnek.

Dicsőség. „A te szent képed előtt leborulunk Jóságos”. Ez a nagyböjt első vasárnapjának tropárja, melyben kérjük az értünk önként szenvedő Krisztustól a szabadulást, ugyanakkor hálát is adunk Neki ezért.

Most és. „Irgalom kútfeje Istenszülő”. Kérjük, hogy nyilvánítsa nekünk hatalmát, mert Gábor arkangyallal együtt bízva őbenne, Üdvözlégyet kiáltunk neki. Szerdán és pénteken ezen istenszülői ének helyett a fájdalmas istenszülői éneket vesszük: „Dicsőített vagy te Istenszülő szűz”. A tropárban felsoroljuk a megváltás boldog következményeit, és azért dicsőítjük az Istenszülőt, mert ilyen Fia van.

A VI. imaóra további nagyböjti rendje azonos az I. imaórán ismertetett előírásokkal.