A kilencedik imaóra nagyböjtben

A három zsoltár után az előirt kathizmát mondjuk.

A kathizma után a szent tropárja helyett állandó tropárokat imádkozunk: „Ki a kilencedik órában”. Imát mondunk az érettünk meghalt Krisztushoz, hogy tegye holttá bennünk a testies „bölcselkedéseket”. A 118. zsoltárból vett két előversre megismételjük a tropárt.

A Háromszorszent és a Miatyánk után a szent kontákja helyett újra állandó tropárokat éneklünk: „Látván a gonosztevő az élet Urát”, mely a jobb lator csodálkozásáról és értelmességéről szól, aki Krisztushoz fordult. Dicsőség. „A két gonosztevő között, mint az igazság mérlege”. A Krisztus keresztje melletti két lator viselkedését és további sorsát mutatja be. Most és. „A Bárányt és Pásztort”. Az Istenszülő anyai szenvedéseit tárja elénk.

A IX. imaóra nagyböjti rendje azonos az előző imaórákéval.