A családi élet válsága

Amikor házasságra lépünk, változás áll be az életünkben. Ezt a változást úgy fejezzük ki, hogy ezt mondjuk: állapotbeli változás történt! A „szabad állapot”-ból (nőtlen, hajadon), „házas állapot”-ba kerültünk! (férjezett, nős, családos). De gyorsan hozzá kell tennünk, hogy ez a fogalmazás még mindig nem fejezi ki precízen a változás lényegét. Ez azért van, mert a házasság nem pusztán egy állapot, hanem a házasság egy folyamat! Egy olyan fejlődés, amikor újra és újra dönteni kell egymás mellett! Tulajdonképpen ezeknek a folyamatos döntéseknek a hiányosságai okozzák a házasság válságát!

A válság tulajdonképpen egyfajta betegség! A betegségnek tünetei vannak! Amikor az ember valamilyen tüneteket észlel magán, elmegy orvoshoz, felsorolja: hol fáj, kiütés van a testen, hányinger kínoz, szédülök… Az orvos a tünetekből következtetni tud a betegségre. Csak így lehetséges a gyógyítás és a gyógyulás!

A házasság a mi korunkban válságban van! Erre a tünetekből biztosan következtethetünk!

Statisztika: 73 ezer házasságból 30 ezer válással végződik! Ez durván 40%. 1000 házasságra 452 válás esik. Abortuszok száma évente 90 - 100000. Globális adat: naponta 150.000 abortusz. Percenként 1 nő hal meg szülésben.

Ha megmaradunk továbbra is a betegség hasonlatnál, azon kell tűnődnünk, hogy vajon mi az oka mindezeknek a tüneteknek. Úgy vélem, hogy amint egy családban az ember génjeiben hozza az öröklött hajlamot egy-egy betegség kifejlődéséhez, ugyanúgy szinte a „géneiben” hordozza a mai nemzedék a hajlamot a különféle válság okok kifejlődésére. Az életmód, az életstílus, az erkölcsi felfogás, a társadalmi szokások, - mind kedveznek a válság megjelenésének!

Ezzel már megjelöltem az első és legfontosabb okot!

Nem könnyű mindezeknek a felülbírálása és tudatos ellenőrzése (kontrol). De szükséges, mert e nélkül nincs mód a válság elkerülésére. Öntudatlan „ártatlanság”-ban haladhatunk a biztos romlásba!

Példa erre mindennapi életünk: mindenütt a veszély leselkedik ránk! A természet elszennyezése, a vegyszerek, az atomhulladék, a sugárzások: ételben, italban a halál leselkedik ránk! És mi ezt nem is fogjuk fel igazán. „Ártatlan tudatlanság”-ban élünk. Pedig a pusztulás szinte biztos. Jön a rák, jön az AIDS, stb.

Elkerülhető lenne, ha tudatosan és vigyázva élnénk! De becsaptak bennünket már kora gyermekkorunktól. Belénk ültették a veszélytelenség mérgét. Úgy véljük, hogy vigyáznak ránk! Nem vigyáznak, hanem kihasználnak, úgy mint a stirici használja ki a nőjét. És amikor már nem hozunk hasznot, engednek elpusztulni!

Ezek után a házasság válságának egy pár konkrét okát szeretném elemezni:

Az alkohol. Észrevétlenül kezdődik, de a házasság biztos pusztulást hozza. Amikor teljesen kifejlődik, teljes anyagi és erkölcsi felbomlás lesz a következménye.

Mi okozza? A házastársak olyan követelményeket támasztanak egymással szemben, amit lehetetlen megvalósítani és a gyengébb fél, az alkoholhoz menekül. Amikor a másiktól elvárja pl. hogy dicsérje őt, elismerje tudását, szépségét, hogy észre vegye és mindezt állandóan és észbontó egyformasággal!

Nincs tekintettel a másik elvárásaira.

Van, aki már eleve kisebbségi érzésekkel indul. Ebben az érzéseiben állandóan megerősíti társa, sőt újra és újra megalázva érzi magát. Elfogy az energia, hogy állandóan bizonyítani tudjon! Az alkoholba menekül!

A rossz életvitel, ami elsősorban azért veszélyes, mert az elidegenedés, az elembertelenedés folyamata is. Ebben első helyre teszem a ma divatos szórakozási szokásokat. (Diszkó: drogos, alkoholos, szexes!). Ismerek olyan fiatalasszonyt, aki azért hagyta ott a férjét, mert nem vitte a diszkóba. De ez csak egy egyedi következmény. Nem erről van szó, hanem arról, hogy ennek az életvitelnek e káros szokásai teljesen a lélekbe ívódtak!

 A rossz életvitelnek egy másik korunkra jellemző káros hatása: a munkanélküliség helytelen megélése. - A GYES rossz alkalmazása. - A rossz fogyasztói szokásokhoz való helytelen ragaszkodás. (pl. Egy fiatalasszony, aki hozzá van szokva ahhoz, hogy amikor bevásárol: kóla, pampers pelenka, kutyaeledel, márkás mosópor - ruházat… - a munkanélküli segélyből, vagy a GYES-ből is úgy vásárol, mintha mindezt megengedhetné magának! A hónap első hetében aztán elfogy a teljes havi megélhetés alapja!) Ehhez új megpróbáltatás: a munkanélküliség. - Egyszerűen ilyen banális dolog: ki kezelje a pénzt!

És biztosan bekövetkezik a csőd! A teljes erkölcsi és anyagi csőd! És nem akar gyógyulni, hanem egyből meg akar szabadulni a betegségtől. Megöli a házasságot!

4. Az álmok megvalósításának szakaszában, amikor a házastársak teljes szívvel a közös célok megvalósításáért küzdenek: lakásszerzés, házépítés, kocsivásárlás, a „szerzés”, melyre ezt a jelszót használhatnánk leginkább: „Tarts lépést a szomszéddal!” Vagy „Tarts lépést Jóskáékkal!” A nagy hajtásban észrevétlenül eltávolodnak egymástól, elhanyagolják egymást. Elfelejtik, hogy dönteniük kell mindennap. Éppen úgy, mint mikor először döntöttek egymás mellett!

Sokan hajlanak arra, hogy ezt mondják: mindennek oka a hitnek megfogyatkozása. Ebben van is némi igazság, de mégsem teljesen van így!

A hitnek ui. a mai élet problémáira kell választ adnia! Tehát a hittel is lépést kell tartanotok. Nem mindegy tehát, hogy a hitnek azon a fokán állsz-e, mint elsőáldozó korodban. Vagy ebben is lépést tartasz. A Bibliát ma másképpen olvasod, mint gyermekkorodban. Az imát is más lelkülettel mondja a felnőtt, mint a gyermek!

Szakítasz-e időt minderre?

Amilyen mértékben megvan bennünk az igazi szeretet, olyan mértékben leszünk valóban emberek. Ebben áll a mi emberi szabadságunk! A Biblia egyszerűen ennyit mond erről: „Isten emberré lett és közöttünk lakott!”

Az ember Jézus a szentségi kegyelem által beköltözik az emberi szívekbe és alkalmassá tesz minket arra, hogy két ember is úgy legyen képes szeretni egymást, mint ahogyan ő szeret minket!