A családtervezés

Mit tegyen egy házaspár, ha elérték már az általuk vállalható gyermekszámot, ha egészségügyi, vagy szociális okból átmenetileg, vagy véglegesen nem vállalkozhatnak további gyermekek világra hozására?

 Az alábbiakban pontos összefoglalást szeretnék adni arról, hogy a terhesség elleni védekezésnél mikor maradhatunk az erkölcsösség határain belül.

A védekezésről nem orvosi szempontok alapján beszélek, hanem erkölcsi vonatkozásaiban. Tehát nem orvos-szakmai szempontok, hanem kizárólag erkölcsi szempontok és a katolikus egyházi tanítás vezet. És természetesen mindez a házastársakra vonatkozik, hiszen a házasságot megelőző és a házasságon kívüli szexuális életet a katolikus egyház elítéli.

A terhesség elleni védekezés mikor minősül erkölcstelennek és ezáltal bűnnek, és mikor nem ellenkezik az erkölcsi normákkal. Franz Böckle svájci moralista szempontjai:

·        A szexualitással emberi módon kell élni!

·        A védekezésnek sohasem lehet alapja az önzés, a kényelmes élet („a kocsi vagy kicsi” alternatíva) vágya.

·        A védekezésnek lehet alapja egészségügyi javallat (orvosi kezelés; olyan gyógyszer szedése, mely árthat a magzatnak).

·        Ugyancsak elfogadható, ha már nem tudnak több gyermeket vállalni (4. vagy 5. gyermeket).

·        Bizonyos szintig az embertelen létkörülmények, például a nagyon rossz lakáskörülmények is elfogadhatóvá teszik a védekezést.

A védekezés módját és formáját mindig közösen kell eldönteni. Egyik fél sem dönthet egyoldalúan.  A védekezés módszere nem sértheti a másik házastárs jogait vagy személyi méltóságát.

A végleges sterilizáció tilos és egyértelműen erkölcstelen.

Az Egyház a hivatalos megnyilatkozásaiban elsősorban az időszakos megtartóztatást ajánlja. Ennek a módszernek a lényege az, hogy a menses előtt egy hét és a menses után egy hét általában meddő. „De ha valamelyik házaspár ettől eltérő gyakorlatot követ, nem esik ki okvetlenül Isten szeretetéből. Nyugodtan járulhat szentáldozáshoz gyónás nélkül is.” (Osztrák püspöki  kar).

Nagyon fontos: Az emberi élet a fogamzás első pillanatától szent. Ezért sérthetetlen! A megfogant élet kioltása: gyilkosság! Ezért tilos az alábbi módszerekkel élni:

·        az abortusz

·        a kémiai eszközök közül az un. esemény utáni tabletta

·        a spirál, mely mechanikai eszköz.

Ezeknél az eszközöknél és eljárásoknál  ui. nem fogamzás gátlásról, hanem a megfogant élet kioltásáról van szó! Az Egyház minden házaspárnak az időszakos megtartóztatást ajánlja és a menses körüli terméketlen időszak kihasználását. De ha mindez gyakorlatilag nem alkalmazható, akkor a házasfelek lelkiismeretük szerint olyan módszert választhatnak, amely legjobban szolgálja a kölcsönös szeretetet.