A testi szerelem, házasélet, családtervezés

Ma a szex az utcán van! Ebben az emberek magatartására a gátlástalanság és a szemérmesség legelemibb hiánya a jellemző. Szent Pál apostol tanítása és véleménye ismerhető fel ma is: „Isten szívük vágya szerint kiszolgáltatta őket a tisztátalanságnak, hadd gyalázzák meg saját testüket. Isten igazságát fölcserélték a hamissággal!” (Róm 1,24).

Tehát az emberek szexuális viselkedésében is kinyilvánul, hogy ki az, aki elfogadja Isten igazságát és ki az, aki fölcseréli azt a hamissággal.

A megítélésben nagyon fontos a józan mértéktartás! Ehhez is irányt mutat a Szentírás: Figyeljétek meg, hogy amikor Jézus ilyen szituációban megnyilatkozik, mit mond: „Nem ítéllek el, menj, de többé ne vétkezzél!” (A bűnös nő; a házasságtörő nő esetében! Jn 8,11; Lk 7,47). De amikor a Szentírás a természetellenes szexuális magatartásról beszél: az ilyen aberrációkról, mint a homoszexualitás, a szodómia, a fajtalanság stb. akkor Isten büntetését hangsúlyozza: elpusztítja az ebben élőket. (Szodoma sorsa! Ter 19 fej)

Ezen feltétlenül gondolkodni kell! Nem lehet egyszerűen csak a „másság” szempontjai szerint értékelni! Ma az aberrációt is természetes dolognak tartják. Demokrácia van és mindenféle emberi magatartáshoz jogot kap az ember. A bűnözéstől kezdve a természetellenes magatartásig. Azt mondják, hogy az ilyen ember nem beteg, hanem csak más, mint a többi. És ezt a „másságot” el kell viselni. De, hogy mégis betegséggel torolja meg a természet ezt a fajta szexualitást, mégis csak komoly figyelmeztetés!

A mai ember azonban nem a bűntől akar megszabadulni, hanem mindent elkövet azért, hogy a bűnben veszélytelenül élhessen!

Egy AIDS-es fiatalember azt nyilatkozta a TV-ben: egy-két év múlva feltalálják a gyógyszert, addig pedig „vigyázunk” a barátommal! (Mekkora naivság!)

Még ehhez a témához: 1994.02.08. a Strassbourg -i Európa Parlament a házasság és az örökbefogadás terén ugyanazokat a jogokat adja a homoszexuálisoknak, mint a normális embereknek. (Jellemző adat: 159 igen szavazat, a zöldek és a baloldal-ól, 96 nem szavazat a kereszténydemokratáktól!)

Megállapíthatjuk, hogy maga az emberi szervezet is intésünkre van, hiszen a szexuális szabadosság igen sok betegségnek, halálos járványnak az előidézője. Tehát a szexuális szabadosság az ember romlására van. Egyetlen orvosság és megelőzési lehetőség: a normális élet, a házassági hűség és tisztaság!

Mondjuk ki: Az ember a testi szerelemben is legyen ember! Minél szegényebb az ember emberi mivoltában, annál nagyobb a „szexfogyasztása”, melyet üzleti alapon és a vallásos életfelfogás gyengítésére igyekeznek felhasználni! (A gátlástalan üzletembernek az a jó, ha minél több ilyen „elszegényedett ember” él, mert ez hozza a profitot).

Szexualitás két ember, férfi és nő között a természetes! Amikor erkölcsi szempontok szerint és mérlegelünk, figyelembe vesszük a két embernek „állapotát” is. Speciálisan: a házasságon kívüli állapotát - és házas-állapotát!

A házasságon kívüli állapotról, majd amikor a jegyességről beszélünk, lesz szó. Most csak annyit: a katolikus erkölcstan nem ismeri a „Próbaházasság” fogalmát! Hogy az ember eljusson a teljes szerelemre, ami több mint pusztán a szex, ahhoz idő kell és készület. A türelmetlenséggel nagyon el lehet rontani a szépen kezdődő emberi kapcsolatot.

A házasságkötéskor visszavonhatatlan állásfoglalás történt. Két ember igent mondott egymásnak. A házasságban intim kérdésekbe beleszólni, mikor és hogyan legyenek együtt a szerelemben, nem tanácsos. Azonban azt is világosan tudni kell, hogy a házasság nemcsak szexuális viszony, nem csak kölcsönösen nagy szeretet, nemcsak intézmény, amelyben a család (szülők és gyermekek) védelmet kapnak. Ez mind együtt és ezen túlmenően: a házasság a létezésnek egy új formája! - „Ketten egy” amit így fejezünk ki: „Mi!”

Így a testi szerelemnek a házasságban is különleges jelentése van: teljesen, kényszer nélkül, tanúságot tesztek: egymás iránt érzett szeretetről és a feltétlen összetartozásról.

Újra és újra „megismerni” egymást. A Szentírásban is így olvassuk: „Ádám megismerte feleségét Évát!”

A teljes testi boldogság és harmónia ritkán adatik meg azonnal. Azt lassanként lehet kiérdemelni és arra rátalálni. Amikor a házastársak eljutnak a testi összhangra, ez számukra az öröm és a kiteljesedés formája. Az élet ritmusa azonban figyelmeztet arra, hogy a házastársaknak figyelemmel kell lenniük egymásra.

Legyetek igényesek!
Dicsérsz kedves, hogy, hogy olyan jó vagyok?
Én meglehet, hogy az vagyok valóban
De ne köszönd azt énnékem
Szíved annak forrása, ami bennem jó van.

(Petőfi Sándor verse)