Az esküvő előtti eljárásokról

1. Jelentkezni kell az illetékes parochián. Ha vegyes rítusúak, akkor mindig a vőlegény parochusánál, ha mindketten görög katolikusak, akkor a menyasszony parochusánál. Ha vegyes vallásúak, akkor a görög katolikus parochián.

Szükséges valamilyen személyazonosságot igazoló irat.

Keresztlevél, melyet azért kérünk, hogy mind a megkeresztelés tényét, mind pedig a szabadállapotot igazolva lássuk.

Természetesen lehetséges az, hogy nem az illetékes parochián szeretne a pár templomi esküvőt, ilyenkor a további eljárásokat az illetékes parochus végzi el.

2. Ezután következik a házassági hirdetés. Mai előírások szerint nem kötelező. Ha valaki azt akarja, hogy tekintsünk el a hirdetéstől, a jelentkezéskor ezt ki kell jelntenie.

3. Házasságkötés előtt, még a közös oktatáson való részvételen kívül személyes vizsgálaton és megbeszélésen is részt kell venni. Ennek időpontját egyeztetni szükséges.

4. A vegyes vallású jegyeseknél még egy fontos ígéretet kell tenni mindkét jegyesnek. Nevezetesen azt, hogy a házasságban születendő gyermekeket a katolikus vallásban fogják nevelni.

5. Előfordulhat, hogy valaki korábban csak polgári házasságot kötött és ezt a házasságát rendezni szeretné az egyház színe előtt is - van erre is lehetőség.

6. A házasság érvényességének elengedhetetlen feltétele:

a.      szabad állapot.

b.      szabad akaratú döntés.

c.      tridenti forma megtartása: parochiális templom, illetékes parochus és két tanú együttes jelenlétében tett határozott kijelentése annak, hogy a felek házasságot óhajtanak kötni.