A kis esti zsolozsma vázlatos áttekintése

A pap epitrachelionban egyedül végzi, mindvégig zárt királyi ajtónál.

Kezdő áldás. Szokásos kezdet.

50., 69., 142. zsoltár.

Olvasott doxológia.

Hitvallás.

Kánon.

Valóban méltó… (Magasztalás, IX. irmosz)

Háromszorszent, Miatyánk.

Tropárok: Templom védőszentjéé – hetinapé – napi szenté

Állandó tropárok.

Uram irgalmazz! 40-szer.

Papi ima: Ki minden időben.

Uram irgalmazz 3-szor, DM. Ki a keruboknál, Az Úr nevében adj áldást!

A pap áldása.

Ima az Istenszülőhöz. Ima az Úr Jézus Krisztushoz.

Dicsőséges Istenszülő... Bizodalmam... Minden reményemet...

Kis elbocsátó.

Említések.

Megjegyzések:

Lítiás ünnepeken a kis esti zsolozsma elmarad.

A kánonokról a Tipikon rendelkezik; olykor el is marad. A valami miatt elmaradó napi szentről itt történik megemlékezés egy kánonnal.

Ha a templom valamelyik szent tiszteletére van szentelve, akkor a templom tropárját megelőzi a hetinap tropárja.

Pénteken este: Szombati tropár, (Apostolok...) D. Szenteiddel... M. a szombati konták. (Mint a teremtmények...)

Szombaton este: csak a hang ipákoja; még ünnepkörben is, de hozzá DM.-re az ünnepi konták.

Ünnepi körben az előünnepi, vagy ünnepi konták.

Nagy szent ünnepén az ünnep kontákja van bármelyik napon.