Rendkívüliségek a Nagy esti szolgálaton

Nagyböjt első hetében a kezdő áldás és szokásos kezdet után a 69. zsoltár következik: „Isten, figyelmezz segítségemre…”.

A zsoltár után Krétai Szent András bűnbánati Nagy Kánonját imádkozzuk, négy részre osztva úgy, hogy hétfő, kedd, szerda és csütörtök estére jusson egy-egy rész. A nagyböjt elején szinte a lélek önmagával beszélget. maga elé állítja gonoszságát, a bűnbánat és megtérés bibliai példáit, és buzdítja magát a kiemelkedésre, megtérésre.

Karácsony és Úrjelenés előestéjén az istentisztelet ünnepélyesebbé válik. Az éjszakai virrasztás keretébe kerül, mert a vecsernyét már előbb elvégezték a Liturgiával.

A szokásos tropárok helyett az ünnepi tropár és konták éneklése van. Az istenszolgálat harmadik részében, a doxológia elolvasása után az ünnepi lítiai sztichirák következnek a lítia szertartásával. Ettől kezdve az istentisztelet a nagy vecsernye rendjét követi, és folytatódik tovább a virrasztás a reggeli szolgálattal, az utrenyével.

Ugyanez a rend Örömhírvétel napján is, ha az böjti napra esik.