Aktathisztos Könyv

A Könyv előszava

Páratlanul szép görög szertartásunk egyik gyöngyszeme az akathisztosz (állva végzett imádság). Benne egymást váltják a szebbnél szebb, vers formájában megírt imádságos költemények. Szövegtartalmuk csupa dicsérő vagy hálaadó költemény Jézus Krisztus, a Boldogságos Szűz Mária vagy egyes szentek tiszteletére. Ünnepek alkalmával s más alkalmakkor is végezzük a szent őrangyalhoz, szomorúságban, elhunytjainkért, de hálaadásként is Istennek irántunk tanúsított jótéteményeiért. A hívek ájtatos tisztelettel ragaszkodnak e szertartáshoz, amely segít a lélek imádságos hangulatát emelni, az Istent tökéletesebben dicsérni.

Az elmúlt évtizedekben ezek az imádságok háttérbe szorultak. Magyar nyelven csupán néhány hozzáférhető. Ennél fogva a szertartás végzésének ritkán lehettünk tanúi. Ezért méltányosnak és dicséretesnek tartjuk a magyar nyelvű akathisztosz könyv kiadását, amely bár nem teljes, de mégis hiánypótló. Reméljük, hogy ezen szertartás újjáéledése magyar nyelvű híveink lelki előrehaladását és Isten nagyobb dicsőségét szolgálja.

Kelt: Ungváron, 2002. május 4-én.; Szabó György, a munkácsi egyházmegye irodaigazgatója