Akathisztosz

Akathisztosz: (gör. nem ülve végzett) a bizánci szertartás sajátos imádság-füzére. 13 kontákból és 12 ikoszból áll. A görög ABC betűinek megfelelően minden ikosz és konták más-más betűvel kezdődik. A végén az első ikoszt és kontákot megismétlik, utána záróima is következhet. A legrégibb akathisztosz a VII. század körül keletkezett az Istenszülő tiszteletére. Ezt szokták előírás szerint évente egyszer, nagyböjt ötödik, Akathisztosz-szombaton a reggeli zsolozsmába iktatva elvégezni. Ennek mintájára a különböző népeknél számtalan akathiszt keletkezett az Úrnak és más szenteknek tiszteletére. Állva vagy térdelve végzik. A pap olvassa énekelve, a nép az utolsó mondatot vagy az Alleluját megismétli.

Kapcsolódó anyagok:

§    Liturgikus lexikon

 

(A szócikket írta: Lakatos László)