Áldás

Áldás: a szertartásoknak az a mozzanata, amellyel a szertartást végző pap a jelenlevők felé fordulva az Úr vagy a Szentírás más szavaival jót kívánva Isten kegyelmét esdi rájuk. Ilyen áldást csak pap vagy püspök adhat. A pap jobb kezével adja, miközben ujjai az IC-XC Krisztus monogramot formázzák. Olykor pedig kézi kereszttel történik. A püspök általában kézi kereszttel vagy dikérionnal és trikérionnal adja. A Liturgiában áldozás után az Eucharisztiával történik. Szövege a szertartások egyes részein változó, de mindig rögzített.

Áldásnak nevezzük az istentiszteletek kezdete alkalmával elmondott papi szavakat is, amelyekkel a pap áldást mond Istenre.

Kapcsolódó anyagok:

§    Liturgikus lexikon

 

(A szócikket írta: Lakatos László)