Áldozópap

Áldozópap: (preszbiter, szvjascsennik) az az egyházi férfiú, aki az egyházi rend szentségének második fokán, a diákonus és a püspök között áll. Feladata a lelkek gondozása, az igehirdetés, a szentségek és szentelmények kiszolgáltatása által. Hatalma isteni eredetű, melyet az egyház csupán közvetít a szentségen keresztül. Csak püspök szentelheti fel, mégpedig a Szent Liturgiában keretében, a nagybemenet után, kézföltétellel (kheirotonia). Ez eltörölhetetlen jegyet nyom a lelkébe.

Kapcsolódó anyagok:

§    Liturgikus lexikon

 

(A szócikket írta: Lakatos László)