Anaphora

Anaphora: az eucharisztikus kánon neve. Az idők folyamán eleinte rögtönözték, majd a sokféle anaphora közül a bizánci szertartású egyházban kettő maradt állandó használatban: Aranyszájú szent Jánosé és Nagy szent Bazilé illetve néhány helyen szent Jakab apostolé. Tartalmának lényege: hálaadás Isten teremtő és üdvözítő gondviseléséért, Jézus eucharisztiát alapító szavainak elmondása, epiklézis, megemlékezés élőkről, holtakról, szentekről, és a Liturgiának érettük való felajánlása.

Kapcsolódó anyagok:

§    Liturgikus lexikon

 

(A szócikket írta: Lakatos László)