Bűnbánati sztichirák

Bűnbánati sztichirák: a 8 hang mindegyikénél csak a nagyböjti vasárnapok délutánján énekelt bűnbánati tartalmú 4 sztichira neve, melyeket „Uram tehozzád...”-ra énekelnek.

Kapcsolódó anyagok:

§    Liturgikus lexikon

 

(A szócikket írta: Lakatos László)