Evangélium

Evangélium: (gör. jó hír, örömhír) elsődleges értelemben a 4 evangélista: Máté, Márk, Lukács, János által összeállított Jézus-életrajzot jelenti. Mind a négyen sajátos szempontjuknak megfelelően állították össze. Liturgikus értelemben azt a könyvet jelenti, amelyben a fenti 4 evangélium szövege található. A bizánci szertartású egyház nagy tiszteletben részesíti, díszes kötésben állandóan az oltáron tartja. A Liturgia kezdetén áldást ad vele, és kis-körmenetben hordozza körül a szentélyben. Mindegyik evangélista evangéliumát több szakaszra osztva egy év leforgása alatt olvassák el. Olvasásukat Húsvétvasárnapján Szent János evangéliumával kezdik, Pünkösdtől Szent Máté evangéliumával folytatják, aztán Szent Márkéval, Keresztfelmagasztaltatás ünnepe után Szent Lukács evangéliuma következik, majd ismét Szent Márk evangéliumával zárul a felolvasás rendje.

Kapcsolódó anyagok:

§    Liturgikus lexikon

 

(A szócikket írta: Lakatos László)