Felvilágosulandók

Felvilágosulandók: azok a hittanulók, akik a legközelebbi keresztelés alkalmával a keresztség szentségében részesültek.

Kapcsolódó anyagok:

§    Liturgikus lexikon

 

(A szócikket írta: Lakatos László)