Hexapszalmosz

Hexapszalmosz: (Hat zsoltár) a reggeli zsolozsma kezdetére kiválasztott 3, 37, 62, 87, 102. és 142. zsoltár neve. Alapgondolatuk: az Istenben bízó ember sok szorongatása mellett is megmenekül. Húsvét fényes hetében teljesen elmarad.

Kapcsolódó anyagok:

§    Liturgikus lexikon

 

(A szócikket írta: Lakatos László)