Indiktion

Indiktion: a bizánci szertartású egyházban az egyházi év kezdete. Először Oktávián császár óta azt a 15 évből álló időszakot jelentette, amely után minden provincia főnöke Rómában jelentést tartozott benyújtani provinciájáról. E szokást a konstantinápolyi udvar is átvette, és az is indikciónak kezdte nevezni a 15 évből álló időszakot. Az indiktion kezdete minden évben szeptember l-jén van. Ez a nap Polieleoszos ünnep.

Kapcsolódó anyagok:

§    Liturgikus lexikon

 

(A szócikket írta: Lakatos László)