Kathizma

Kathizma: (ülve végzett) A 150 zsoltárból álló zsoltároskönyv 20 egységre oszlik. Egy egység neve a kathizma. Egy kathizma átlag 7-8-9 zsoltárt tartalmaz. A hosszú, alfabetikus 118. zsoltár maga alkot egy kathizmát. Minden kathizma három részre (sztaszisz, antifona) tagolódik, amelyet doxológia zár be. Évközben a kis imaórákon, a Szent Liturgián és a kis esti ájtatosságon kívül minden istenszolgálatnál előfordul. Nagyböjtben az imaórákon is van majdnem mindig kathizma. Nevét onnan nyerhette, hogy zsoltárolvasást a jelenlevők ülve hallgatták.

Kapcsolódó anyagok:

§    Liturgikus lexikon

 

(A szócikket írta: Lakatos László)