Keresztvetés

Keresztvetés: a kereszt jelének kézzel való lerajzolása az embernek saját magára. A bizánci szertartásúak keresztvetése így történik: a jobb kéz 3 első ujját egybefogva (jelképezi a 3 személyben létező egy Istent), a 2 utolsó ujjat behajtva (jelenti Krisztusnak két, isteni és emberi természetét), a homlokról indulva a mellig, aztán a jobbvállról a balvállra vinni a kezet ezt mondva: Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Keresztet vetünk magunkra mindannyiszor, ha a Szentháromság neveit külön-külön említjük, ha a pap áldását fogadjuk, azonkívül az imádságok kezdeténél és befejezésénél.

Kapcsolódó anyagok:

§    Liturgikus lexikon

 

(A szócikket írta: Lakatos László)