Körmenet

Körmenet: ünnepélyes, tömeges felvonulás. Mint vallásos cselekmény a vallásos öröm, hitvallás, ünnepélyesség kifejezésére szolgál. A bizánci szertartású egyház inkább a templomon kívüli, a templom megkerülését nevezi körmenetnek. A nagy ünnepekre (Húsvét hajnala, Húsvét, Pünkösd, Igazhitűség vasárnapja, Nagypéntek) írja elő. Szokásban van még a templom címünnepén is a körmenet. A körmenetek során 4 alkalommal megállnak, és egy-egy részletet olvasnak a 4 evangéliumból. Körmenetnek nevezik még azt is, amikor például vízszentelések alkalmával a folyóhoz vonulnak, vagy halottat kísérnek a temetőbe, és egyéb hasonló vallásos tömegvonulásokat. Egyesek körmenetnek szokták nevezni a nagyvecsernye alkalmával tömjénezővel, a Szent Liturgián az Evangéliummal történő kis bemenetet, és az átlényegítésre felajánlott kenyérrel és borral történő nagy bemenetet is.

Kapcsolódó anyagok:

§    Liturgikus lexikon

 

(A szócikket írta: Lakatos László)