Köznapi vecsernye

Köznapi vecsernye: a hét köznapjaira előírt, a nagyvecsernyénél egyszerűbb szertartású esti istentisztelet. Menete majdnem megegyezik a nagyvecsernye menetével, de a kathizma vasárnap kivételével mindig a sorrendes, a sztichirák száma 6, nincsen a körmenet, a hármas ekténiát a tropárok után éneklik. A pap mindvégig zárt királyi ajtó mellett, csak epitrachelionban végzi, a végén köznapi elbocsátóval.

Kapcsolódó anyagok:

§    Liturgikus lexikon

§    Vecsernye

§    Nagyvecsernye

§    Kisvecsernye

§    Böjti vecsernye

§    Csonka vecsernye

§    Litiás vecsernye

 

(A szócikket írta: Lakatos László)