Lítia

Lítia: a legnagyobb ünnepek előesti alkonyati zsolozsmájába, a kérő ekténia után beillesztett szertartás. Részei: lítiai sztichirák, templomtömjénezés, lítiai ekténiák. Ezután tovább folytatódik a vecsernye rendes menete. A tropárok után a pap rövid imával megáldja a lítiás készletre előkészített 5 proszforát, búzát, bort és olajat. A lítia szertartását a templom közepén, a tetrapodra kitett lítiás készlet előtt végzik. Nagyszombaton rövidített lítia van.

Kapcsolódó anyagok:

§    Liturgikus lexikon

 

(A szócikket írta: Lakatos László)