Pannychida

Pannychida: (helyesebben: Pannychis) eredetileg egész éjjeli virrasztás a halott mellett. Ma azt a rövid halotti szertartást nevezik így, amelyet a temetés előtt a koporsó beszentelésénél végez a pap. Az énekes gyászliturgiának kiegészítő része, bár attól elkülönítve is lehet végezni. A szokásos kezdetből, 4 tropárból és az azt követő halotti ekténiákból áll, a tropárok éneklése alatt a pap végig tömjénezi a templomot. A fényesheti pannychidában a kezdő áldás után a fényesheti szokásos kezdetet énekeljük helyette, amit a halotti ekténia és a „Látván Krisztus…” elmondása követ.

Kapcsolódó anyagok:

§    Liturgikus lexikon

 

(A szócikket írta: Lakatos László)