Püspök

Püspök: (episzkoposz, episzkop) az az egyházi férfiú, aki az egyházi rend szentségének legmagasabb fokán áll. Rendes joghatóságánál fogva valamelyik egyházmegye élén áll mint az apostolok utódja; főpásztori hatalmát isteni jogon gyakorolja. A katolikus egyházban inkább a római pápa nevezi ki, de a bizánci szertartásúaknál választhatják is. Ilyenkor a pápa megerősíti. Az áldozópap püspökké szentelése a Szent Liturgia prokimenje előtt, a háromféle hitvallás letétele után kézfeltétellel történik. Szentelését legalább 3 püspök végzi. A keleti egyház gyakorlata szerint a püspököket szerzetesek közül választják.

Kapcsolódó anyagok:

§    Liturgikus lexikon

 

(A szócikket írta: Lakatos László)